Wiki Page Content

With {{attachment:myfile.png|alias description|&do=get}} you can create a download link to an attachment.

2020-01-13
[DIFF] 13:56 [INFO] markand [1-3] #01 Add CategoryEnum
#02 Add CategorySensor
#03 Create SDL_SensorType page
[DIFF] 13:54 [INFO] markand Create CategorySensor
[DIFF] 13:51 [INFO] markand [1-2] #01 Add CategorySensor
#02 Create SDL_SensorUpdate page
[DIFF] 13:51 [INFO] markand [1-3] #01 Remove useless SDLCALL in synopsys
#02 Add CategorySensor
#03 Create SDL_SensorOpen page
[DIFF] 13:50 [INFO] markand [1-2] #01 Add CategorySensor
#02 Create SDL_SensorGetType
[DIFF] 13:50 [INFO] markand [1-2] #01 Add CategorySensor
#02 Create SDL_SensorGetNonPort ableType
[DIFF] 13:50 [INFO] markand [1-2] #01 Add CategorySensor
#02 Create SDL_SensorGetName page
[DIFF] 13:49 [INFO] markand [1-2] #01 Add CategorySensor
#02 Create SDL_SensorGetInstanc eID page
[DIFF] 13:49 [INFO] markand [1-3] #01 Add CategorySensor
#02 missing Type in function name
#03 Create SDL_SensorGetDeviceT ype
[DIFF] 13:49 [INFO] markand [1-2] #01 Add CategorySensor
#02 Create SDL_SensorGetDeviceN onPortableType
[DIFF] 13:49 [INFO] markand [1-2] #01 Add CategorySensor
#02 Create SDL_SensorGetDeviceN ame page
[DIFF] 13:48 [INFO] markand [1-2] #01 Add CategorySensor
#02 Create SDL_SensorGetDeviceI nstanceID page
[DIFF] 13:48 [INFO] markand [1-3] #01 Add CategorySensor
#02 Minor typo in table
#03 Create SDL_SensorGetData page
[DIFF] 13:47 [INFO] markand [1-2] #01 Add CategorySensor
#02 Create SDL_SensorFromInstan ceID page
[DIFF] 13:46 [INFO] markand [1-2] #01 Add CategorySensor
#02 Create SDL_SensorClose page
[DIFF] 13:46 [INFO] markand [1-2] #01 Add CategorySensor
#02 Create SDL_NumSensors page
[DIFF] 13:44 [INFO] markand Add Sensors category
2019-12-23
[DIFF] 18:01 [INFO] ProgramGamer [1-2] #01 Slightly less ambiguous wording in Remarks.
#02 Clarified that timers take into account the time it takes to execute the callback function.
2019-12-09
[DIFF] 03:48 [INFO] DanielG [1-2] #01 also mention UWP in WinRT heading
#02 Mention Win10 and UWP, remove mention of WinRT 8.0, in 2.0.10 there only seems to be solutions for 8.1
2019-12-01
[DIFF] 13:54 [INFO] DanielG fixed code example
2019-11-11
[DIFF] 17:45 [INFO] ColaEuphoria
[DIFF] 17:43 [INFO] ColaEuphoria
2019-05-21
[DIFF] 03:59 [INFO] RyanGordon Corrected link to license information.
2019-05-17
[DIFF] 22:32 [INFO] DanielG [1]
RyanGordon [2]
#01 improve comments in code example a bit
#02 Readding page...

[DIFF]

označuje starejše strani, ki imajo vsaj eno varnostno kopijo (izberi za prikaz razlik)

[UPDATED]

označuje strani, ki so bile posodobljene po postavitvi knjižnega zaznamka (izberi za razlike med knjižnimi zaznamki)

[NEW]

označuje strani, ki so bile ustvarjene po postavitvi knjižnega zaznamka in še niso bile spremenjene po nastanku

[DELETED]

označuje izbrise strani

[RENAMED]

označuje preimenovane strani

[CONFLICT]

nasprotujoči se popravki, prosim razrešite konflikt z zlitjem obeh inačic problematičnih odstavkov

Feedback
Please include your contact information if you'd like to receive a reply.
Submit