Wiki Page Content

Tento žebříček ukazuje kolikrát byla od zahájení logování zobrazena každá ze stránek wiki. Jde pouze o jednoduché počítadlo, které každý požadavek na stránku bere jako její zobrazení.

 1. 241505 FrontPage
 2.  88642 APIByCategory
 3.  73939 Installation
 4.  63006 Tutorials
 5.  54948 CategoryAPI
 6.  50469 Wiki Help
 7.  46652 SDL_CreateWindow
 8.  45398 Introduction
 9.  41702 RecentChanges
 10.  40237 CategoryVideo
 11.  32666 CategoryRender
 12.  31913 SDL_Event
 13.  29173 SDL_Keycode
 14.  26608 SDL_Rect
 15.  26608 HelpForAdministrators
 16.  26575 SDL_KeyboardEvent
 17.  26504 SDL_Surface
 18.  24867 SDL_CreateRenderer
 19.  24799 ToDo
 20.  24495 SDL_RenderCopy
 21.  23992 CategoryAudio
 22.  21721 SDL_Init
 23.  21341 CategorySurface
 24.  20748 MigrationGuide
 25.  18025 SDL_MouseButtonEvent
 26.  17565 SDL_PollEvent
 27.  17158 SDL_CreateTexture
 28.  17116 SDL_BlitSurface
 29.  15682 CategoryInit
 30.  15541 SDL_CreateTextureFromSurface
 31.  14959 SDL_EventType
 32.  14460 SourceCode
 33.  14190 Android
 34.  13756 SDL_Scancode
 35.  13668 CategoryEvents
 36.  13585 SDL_GetKeyboardState
 37.  13308 SDL_Keysym
 38.  13214 SDL_WindowFlags
 39.  12882 SDL_SetRenderDrawColor
 40.  12713 SDL_WindowEvent
 41.  12502 SDL_CreateRGBSurface
 42.  12484 SDL_RenderDrawLine
 43.  12313 SDL_PixelFormat
 44.  11821 SDL_GetTicks
 45.  11214 SDL_Texture
 46.  11125 SDL_RenderCopyEx
 47.  11033 FAQs
 48.  10720 SDL_GetMouseState
 49.  10562 SDL_RenderDrawRect
 50.  10478 SDL_MouseMotionEvent
 51.  10442 CategoryGameController
 52.  10431 SDL_RenderClear
 53.  10320 SDL_FillRect
 54.  10288 CategoryRect
 55.  10236 Support
 56.  10081 SDL_GL_CreateContext
 57.   9786 SDL_Renderer
 58.   9758 CategoryVulkan
 59.   9362 SDL_RenderPresent
 60.   9287 Tutorials/TextInput
 61.   9209 SDL_Color
 62.   9001 SDL_OpenAudioDevice
 63.   8953 SDL_RenderFillRect
 64.   8789 SDL_UpdateWindowSurfaceRects
 65.   8684 SDL_PixelFormatEnum
 66.   8561 SDL_QueryTexture
 67.   8020 CategoryKeyboard
 68.   7956 SDL_CreateWindowAndRenderer
 69.   7936 SDL_GetError
 70.   7887 SDL_UpdateTexture
 71.   7854 SDL_AudioSpec
 72.   7805 SDL_GetCurrentAudioDriver
 73.   7695 Books
 74.   7654 SDL_LoadBMP
 75.   7404 SDL1.2Tutorials
 76.   7388 CategoryThread
 77.   7343 SDL_CreateRGBSurfaceFrom
 78.   6952 FAQWindows
 79.   6948 SDL_SetWindowFullscreen
 80.   6769 CategoryHints
 81.   6667 SDL_Quit
 82.   6629 SDL_GetWindowSurface
 83.   6512 SDL_GetWindowSize
 84.   6373 SDL_PumpEvents
 85.   6334 SDL_GL_SetAttribute
 86.   6172 FAQUsingSDL
 87.   6109 SDL_MapRGB
 88.   6030 SDL_AddTimer
 89.   5998 SDL_RenderDrawPoint
 90.   5969 SDL_CreateThread
 91.   5859 HelpContents
 92.   5799 SDL_RendererFlags
 93.   5736 CategoryPixels
 94.   5718 SDL_Delay
 95.   5710 SDL_SetRenderDrawBlendMode
 96.   5674 Articles
 97.   5651 SDL_LockTexture
 98.   5603 SDL_RenderReadPixels
 99.   5600 SDL_DisplayMode
 100.   5492 SDL_CreateRGBSurfaceWithFormatFrom
 101.   5479 SDL_MouseWheelEvent
 102.   5475 SDL_RendererFlip
 103.   5357 SDL_Point
 104.   5330 CategoryTimer
 105.   5136 SDL_InitSubSystem
 106.   5060 CategoryMouse
 107.   4984 SDL_WaitEvent
 108.   4921 SDLKeycodeLookup
 109.   4896 SDL_ConvertSurface
 110.   4892 SDL_GL_SetSwapInterval
 111.   4759 SDL_SetRenderTarget
 112.   4743 SDL_CreateMutex
 113.   4651 SDL_TextureAccess
 114.   4624 SDL_SetColorKey
 115.   4614 SDL_BlitScaled
 116.   4488 SDL_SetTextureBlendMode
 117.   4473 CategoryAssertions
 118.   4457 CorsoWiki/21 Macro
 119.   4417 SDL_WindowEventID
 120.   4389 SDL_OpenAudio
 121.   4375 SDL_CreateWindowFrom
 122.   4374 SDL_SetTextureColorMod
 123.   4318 SDL_FreeSurface
 124.   4286 SDL_SetWindowSize
 125.   4227 SDL_TextInputEvent
 126.   4157 SDL_GetPerformanceFrequency
 127.   4153 SDL_RWops
 128.   4121 SDL_RenderDrawLines
 129.   4090 SDL_Log
 130.   4060 CategoryLog
 131.   4015 CategoryIO
 132.   4008 SDL_UpdateWindowSurface
 133.   3958 SDL_TouchFingerEvent
 134.   3909 SDL_GL_SwapWindow
 135.   3908 CategoryJoystick
 136.   3889 Tutorials/AudioStream
 137.   3871 SDL_CreateSoftwareRenderer
 138.   3855 FAQLinux
 139.   3836 SDL_ShowSimpleMessageBox
 140.   3834 SDL_RenderSetScale
 141.   3781 SDL_RWFromFile
 142.   3773 SDL_RendererInfo
 143.   3749 SDL_DestroyTexture
 144.   3742 SDL_QuitEvent
 145.   3731 SDL_GetRelativeMouseState
 146.   3689 SDL_HINT_RENDER_SCALE_QUALITY
 147.   3687 SDL_GetCurrentDisplayMode
 148.   3686 SDL_DestroyWindow
 149.   3640 MoinMoin
 150.   3635 SDL_SetTextureAlphaMod
 151.   3564 SDL_Vulkan_GetVkInstanceProcAddr
 152.   3548 SDL_GetBasePath
 153.   3510 CategorySWM
 154.   3503 Contributing
 155.   3457 SDL_BlendMode
 156.   3445 CategoryFilesystem
 157.   3426 FindPage
 158.   3425 SDL_GetWindowWMInfo
 159.   3422 SDL_Keymod
 160.   3417 FAQDevelopment
 161.   3371 SDL_IntersectRect
 162.   3367 SDL_RenderSetLogicalSize
 163.   3364 SDL_SetHint
 164.   3305 SDL_SetWindowDisplayMode
 165.   3294 SDL_CaptureMouse
 166.   3243 SDL_QueueAudio
 167.   3241 SDL_CreateRGBSurfaceWithFormat
 168.   3231 SDL_PeepEvents
 169.   3224 SDL_StartTextInput
 170.   3173 SDL_SetMainReady
 171.   3130 SDL_ShowCursor
 172.   3119 SDL_RenderSetViewport
 173.   3117 SDL_GetPerformanceCounter
 174.   3093 SDL_PushEvent
 175.   3087 SDL_GL_GetProcAddress
 176.   3064 SDL_GLattr
 177.   3058 SDL_SetThreadPriority
 178.   3056 SDL_Palette
 179.   3044 SDL_RenderDrawPoints
 180.   3044 CategoryError
 181.   3039 SDLScancodeLookup
 182.   3029 SDL_QuitSubSystem
 183.   3025 SDL_IntersectRectAndLine
 184.   3021 FAQLicensing
 185.   2989 SDL_LoadWAV
 186.   2981 SDL_WaitThread
 187.   2968 SDL_SetWindowTitle
 188.   2941 SDL_SysWMinfo
 189.   2939 CategoryForceFeedback
 190.   2919 SDL_GetRendererInfo
 191.   2916 SDL_GetRGB
 192.   2914 SDL_TextEditingEvent
 193.   2888 SDL_GL_MakeCurrent
 194.   2878 SDL_Vulkan_CreateSurface
 195.   2868 SDL_SetRelativeMouseMode
 196.   2827 SDL_AudioFormat
 197.   2803 CategorySystem
 198.   2797 SDL_ConvertSurfaceFormat
 199.   2796 CategoryPower
 200.   2787 SDL_CreateCursor
 201.   2734 SDL_Vulkan_LoadLibrary
 202.   2711 SDL_LockAudio
 203.   2654 SDL_GetGlobalMouseState
 204.   2615 CategoryStandard
 205.   2603 SDL_GameControllerButton
 206.   2581 SDL_LockSurface
 207.   2576 SDL_SetWindowIcon
 208.   2568 SDL_GetRendererOutputSize
 209.   2564 SDL_RWread
 210.   2561 SDL_GetDisplayMode
 211.   2551 SDL_MapRGBA
 212.   2536 SDL_ShowMessageBox
 213.   2533 FAQMacOSX
 214.   2507 SDL_ComposeCustomBlendMode
 215.   2500 SDL_AddEventWatch
 216.   2500 CategoryClipboard
 217.   2478 SDL_GL_BindTexture
 218.   2448 SDL_GetDesktopDisplayMode
 219.   2433 HelpMiscellaneous/FrequentlyAskedQuestions
 220.   2421 SDL_GetAudioDeviceName
 221.   2415 SDL_TICKS_PASSED
 222.   2412 SDL_HINT_RENDER_VSYNC
 223.   2396 SDL_GL_GetDrawableSize
 224.   2369 SDL_DropEvent
 225.   2364 SDL_GetWindowFlags
 226.   2359 SDL_LoadBMP_RW
 227.   2357 SDL_MixAudio
 228.   2349 SDL_GetKeyName
 229.   2349 SDL_EventState
 230.   2334 FAQGeneral
 231.   2311 SDL_HasIntersection
 232.   2301 SDL_SetEventFilter
 233.   2301 SDL_GLcontextFlag
 234.   2299 SDL_GLprofile
 235.   2286 SDL_GetPrefPath
 236.   2275 SDL_GameControllerAxis
 237.   2273 SDL_GetPowerInfo
 238.   2271 SDL_SetWindowPosition
 239.   2271 SDL_GameControllerOpen
 240.   2261 SDL_AudioInit
 241.   2259 SDL_WarpMouseInWindow
 242.   2255 SDL_SetPaletteColors
 243.   2243 CategoryMutex
 244.   2234 SDL_JoystickOpen
 245.   2227 SDL_GameControllerAddMapping
 246.   2224 CategorySharedObject
 247.   2175 SDL_UserEvent
 248.   2156 SDL_RenderDrawRects
 249.   2136 SDL_SetWindowResizable
 250.   2136 SDL_RWFromMem
 251.   2106 SDL_SetCursor
 252.   2104 GuiaDeMigracion
 253.   2100 WikiCourse/21 Macros
 254.   2084 SDL_UnlockTexture
 255.   2061 CategoryAtomic
 256.   2060 CategoryCategory
 257.   2030 SDL_SaveBMP
 258.   2022 SDL_DestroyRenderer
 259.   2012 SDL_WaitEventTimeout
 260.   1987 TitleIndex
 261.   1938 SDL_MixAudioFormat
 262.   1932 SDL_ShowWindow
 263.   1932 SDL_JoyButtonEvent
 264.   1930 SDL_EnclosePoints
 265.   1923 CategoryPlatform
 266.   1911 WikiKurs/21 Makros
 267.   1900 SDL_JoystickGetAxis
 268.   1889 SDL_AudioStream
 269.   1876 SDL_UnloadObject
 270.   1868 CategoryCPU
 271.   1833 SDL_GetDisplayBounds
 272.   1799 SDL_GetPlatform
 273.   1795 CategoryVersion
 274.   1790 SDL_WasInit
 275.   1789 SDL_SetTextInputRect
 276.   1777 SDL_JoyAxisEvent
 277.   1772 SDL_GetRGBA
 278.   1760 SDL_bool
 279.   1758 SDL_GetModState
 280.   1748 WikiCourse/07 The text editor
 281.   1747 SDL_GetKeyFromScancode
 282.   1742 SDL_Vulkan_GetInstanceExtensions
 283.   1739 SDL_ControllerDeviceEvent
 284.   1706 SDL_CreateSystemCursor
 285.   1703 SDL_JoyDeviceEvent
 286.   1702 SDL_VideoInit
 287.   1690 SDL_PauseAudioDevice
 288.   1687 SDL_GetRenderer
 289.   1686 SDL_GetWindowBordersSize
 290.   1683 SDL_RaiseWindow
 291.   1676 SDL_RenderSetClipRect
 292.   1672 SystemPagesInUkrainianGroup
 293.   1671 SDL_SetSurfaceBlendMode
 294.   1652 SDL_DetachThread
 295.   1643 SDL_GetWindowID
 296.   1630 SDL_GetNumVideoDisplays
 297.   1629 SDL_LowerBlit
 298.   1629 SDL_GameControllerGetAxis
 299.   1626 SDL_SetWindowGrab
 300.   1626 SDL_ControllerButtonEvent
 301.   1615 SDL_GetVersion
 302.   1591 SGFunctions
 303.   1587 SDL_LogError
 304.   1574 SystemPagesInSimplifiedChineseGroup
 305.   1574 SDL_RegisterEvents
 306.   1571 SDL_GetWindowDisplayMode
 307.   1562 SDL_SysWMEvent
 308.   1559 SDL_GetRenderDrawColor
 309.   1557 SDL_GameControllerGetButton
 310.   1548 SDL_SetSurfaceRLE
 311.   1533 HelpOnSearching
 312.   1518 SDL_ControllerAxisEvent
 313.   1514 SDL_RWFromConstMem
 314.   1508 SDL_RenderFillRects
 315.   1507 SDL_GetDisplayDPI
 316.   1506 SDL_HINT_RENDER_DRIVER
 317.   1504 HelpOnInstalling/BasicInstallation
 318.   1483 SDL_GetClipboardText
 319.   1479 SDL_SetClipboardText
 320.   1465 SDL_GetRenderTarget
 321.   1463 SDL_MultiGestureEvent
 322.   1449 SDL_LoadObject
 323.   1448 SDL_LoadFunction
 324.   1445 SDL_SetWindowInputFocus
 325.   1444 SDL_ConvertPixels
 326.   1440 SystemPagesInFinnishGroup
 327.   1430 SDL_SetWindowOpacity
 328.   1427 AjudaComMacros/MonthCalendar
 329.   1419 SDL_GL_GetAttribute
 330.   1416 SDL_FlushEvent
 331.   1412 SDL_GetNumAudioDevices
 332.   1406 SDL_IsTextInputActive
 333.   1403 SDL_SetWindowBordered
 334.   1403 SDL_PointInRect
 335.   1402 SDL_GetRenderDriverInfo
 336.   1398 SDL_SetClipRect
 337.   1395 CategoryEndian
 338.   1392 SDL_GetNumDisplayModes
 339.   1376 SDL_GetScancodeFromKey
 340.   1374 SDL_PauseAudio
 341.   1373 SGWikiBasics
 342.   1370 SDL_CreateColorCursor
 343.   1366 SDL_UnlockAudioDevice
 344.   1362 SDL_HINT_FRAMEBUFFER_ACCELERATION
 345.   1357 SDL_GameControllerEventState
 346.   1356 SDL_GetPixelFormatName
 347.   1353 SDL_GetWindowPosition
 348.   1349 SDL_HINT_ACCELEROMETER_AS_JOYSTICK
 349.   1344 SDL_UpdateYUVTexture
 350.   1341 SDL_LockAudioDevice
 351.   1338 CategoryBits
 352.   1337 SDL_RenderGetViewport
 353.   1337 SDL_DollarGestureEvent
 354.   1336 SDL_GL_LoadLibrary
 355.   1309 SDL_GetVideoDriver
 356.   1308 SDL_HideWindow
 357.   1301 SDL_GetCursor
 358.   1296 SDL_LogMessage
 359.   1291 SDL_AudioCVT
 360.   1279 SDL_FillRects
 361.   1276 SDL_HINT_RENDER_OPENGL_SHADERS
 362.   1273 SDL_RWwrite
 363.   1268 SDL_RenderSetIntegerScale
 364.   1265 SDL_JoystickInstanceID
 365.   1262 SDL_GetKeyFromName
 366.   1260 SDL_DisableScreenSaver
 367.   1254 SDL_GetColorKey
 368.   1242 SDL_GameControllerMapping
 369.   1242 SDL_BuildAudioCVT
 370.   1238 SDL_LockMutex
 371.   1235 SDL_MessageBoxData
 372.   1232 SDL_GameControllerAddMappingsFromFile
 373.   1227 SDL_GetQueuedAudioSize
 374.   1219 SDL_GL_ExtensionSupported
 375.   1211 SDL_IsGameController
 376.   1210 SDL_GetWindowDisplayIndex
 377.   1208 SDL_GetClipRect
 378.   1206 AyudaSobreMacros/MonthCalendar
 379.   1201 Roadmap
 380.   1199 SDL_JoystickEventState
 381.   1192 SDL_LoadWAV_RW
 382.   1189 SDL_ConvertAudio
 383.   1170 SDL_GameControllerGetBindForButton
 384.   1167 SDL_SetSurfaceAlphaMod
 385.   1164 SDL_GameControllerGetJoystick
 386.   1152 SDL_CreateSemaphore
 387.   1149 SDL_JoyHatEvent
 388.   1141 SDL_WarpMouseGlobal
 389.   1139 SDL_StopTextInput
 390.   1136 SDL_AllocRW
 391.   1119 SDL_AllocFormat
 392.   1112 SDL_NumJoysticks
 393.   1112 SDL_FlushEvents
 394.   1103 SDL_ClearError
 395.   1101 SGStructures
 396.   1089 SDL_JoystickGetButton
 397.   1088 SDL_RenderGetLogicalSize
 398.   1081 SDL_LogCritical
 399.   1080 SDL_GetWindowPixelFormat
 400.   1076 SDL_UnionRect
 401.   1069 SDL_SetWindowHitTest
 402.   1069 SDL_GetAudioDeviceStatus
 403.   1066 SDL_GetWindowData
 404.   1066 SDL_BlendOperation
 405.   1057 SDL_GetClosestDisplayMode
 406.   1052 SDL_SetError
 407.   1051 SDL_version
 408.   1051 SDL_Finger
 409.   1049 SDL_GL_DeleteContext
 410.   1046 SDL_GL_GetSwapInterval
 411.   1041 SDL_MaximizeWindow
 412.   1040 SDL_TLSCreate
 413.   1036 SDL_MUSTLOCK
 414.   1036 SDL_CloseAudioDevice
 415.   1035 SDL_RemoveTimer
 416.   1031 SDL_GL_GetCurrentContext
 417.   1030 SDL_LOG_CATEGORY
 418.   1020 SDL_BlendFactor
 419.   1018 SDL_GetRelativeMouseMode
 420.   1014 SDL_GetNumRenderDrivers
 421.   1013 SDL_UnlockSurface
 422.   1010 SDL_RenderGetScale
 423.   1007 SystemPagesInRussianGroup
 424.   1002 SDL_GetTextureColorMod
 425.   1001 SDL_PowerState
 426.   1000 SDL_GetScancodeName
 427.    993 SDL_AllocPalette
 428.    990 SDL_RWFromFP
 429.    988 SDL_mutexP
 430.    985 SDL_SetWindowData
 431.    982 SDL_LogSetOutputFunction
 432.    980 SDL_RWclose
 433.    980 SDL_HINT_VIDEO_WINDOW_SHARE_PIXEL_FORMAT
 434.    975 SDL_GameControllerUpdate
 435.    974 SDL_CondWait
 436.    973 SDL_RWseek
 437.    973 SDL_GetTextureBlendMode
 438.    973 SDL_CreateCond
 439.    970 SDL_GetMouseFocus
 440.    970 SDL_GetCPUCount
 441.    968 SDL_acos
 442.    964 HelpOnMacros
 443.    963 SDL_SaveBMP_RW
 444.    961 HelpForDevelopers
 445.    957 SDL_assert
 446.    953 SDL_HINT_ANDROID_APK_EXPANSION_PATCH_FILE_VERSION
 447.    952 SDL_AudioDeviceEvent
 448.    945 SDL_GetDisplayUsableBounds
 449.    944 SDL_Vulkan_GetDrawableSize
 450.    943 SDL_HapticEffect
 451.    932 SystemPagesInCroatianGroup
 452.    931 SDL_GetCurrentVideoDriver
 453.    930 SDL_EnableScreenSaver
 454.    927 SDL_SysWMmsg
 455.    926 SDL_JoystickName
 456.    920 SDL_RenderGetClipRect
 457.    911 SDL_LogInfo
 458.    909 SDL_atomic_t
 459.    900 SDL_SetSurfaceColorMod
 460.    897 SystemPagesInBrazilianPortugueseGroup
 461.    896 SDL_GetTextureAlphaMod
 462.    893 SystemPagesInJapaneseGroup
 463.    891 SDL_AndroidGetJNIEnv
 464.    879 SDL_SetHintWithPriority
 465.    877 SDL_GetWindowFromID
 466.    876 SDL_GetNumVideoDrivers
 467.    875 SDL_MessageBoxFlags
 468.    871 SDL_RestoreWindow
 469.    871 SDL_LogDebug
 470.    870 SDL_VERSION
 471.    868 SystemPagesInDanishGroup
 472.    866 SDL_LowerBlitScaled
 473.    866 SDL_JoystickGetGUID
 474.    864 SDL_JoystickNumAxes
 475.    862 SDL_AndroidGetActivity
 476.    859 SDL_GetThreadID
 477.    857 SDL_DequeueAudio
 478.    855 SDL_GetHint
 479.    855 SDL_FreeWAV
 480.    853 SDL_FreeCursor
 481.    852 SDL_SetSurfacePalette
 482.    850 SystemPagesInSerbianGroup
 483.    846 SDL_FilterEvents
 484.    843 SystemPagesInTraditionalChineseGroup
 485.    843 SDL_MinimizeWindow
 486.    836 SDL_SetWindowMinimumSize
 487.    833 SDL_HINT_VIDEO_MINIMIZE_ON_FOCUS_LOSS
 488.    831 SDL_CondSignal
 489.    828 SystemPagesInTurkishGroup
 490.    828 SDL_SaveAllDollarTemplates
 491.    828 SDL_GL_GetCurrentWindow
 492.    827 SDL_MessageBoxButtonData
 493.    826 SystemPagesInSlovenianGroup
 494.    817 SDL_GameControllerName
 495.    817 SDL_ClearQueuedAudio
 496.    816 SDL_HINT_VIDEO_HIGHDPI_DISABLED
 497.    816 RyanGordon
 498.    811 SDL_WinRTRunApp
 499.    810 SDL_GetAudioDriver
 500.    804 SystemPagesInRomanianGroup
 501.    802 SDL_GetCPUCacheLineSize
 502.    801 SDL_GetSystemRAM
 503.    798 SDL_RenderIsClipEnabled
 504.    797 SDL_GetRenderDrawBlendMode
 505.    796 SDL_JoystickUpdate
 506.    794 SDL_TextureModulate
 507.    793 SDL_CondWaitTimeout
 508.    781 HelpOnInstalling/ApacheOnLinuxFtp
 509.    780 SDL-gsoc2010_shaped_windows
 510.    777 SystemPagesInSwedishGroup
 511.    777 SDL_JoystickGetDeviceGUID
 512.    774 SystemPagesInHungarianGroup
 513.    768 SDL_GetEventFilter
 514.    766 SDL_RectEmpty
 515.    764 SDL_JoyBallEvent
 516.    757 SDL_GetWindowTitle
 517.    756 SDL_JoystickClose
 518.    755 SDL_SetWindowBrightness
 519.    753 SDL_PixelFormatEnumToMasks
 520.    752 SDL_HasClipboardText
 521.    749 SDL_HapticOpenFromJoystick
 522.    748 SDL_HINT_GRAB_KEYBOARD
 523.    746 SDL_GetDisplayName
 524.    744 SDL_QuitRequested
 525.    741 SDL_JoystickGetHat
 526.    741 SDL_GetGrabbedWindow
 527.    739 SDL_LogPriority
 528.    737 SDL_LogMessageV
 529.    737 SDL_HINT_MOUSE_RELATIVE_MODE_WARP
 530.    735 SDL_GetAudioStatus
 531.    735 HelpOnAuthentication/ExternalCookie
 532.    734 SDL_GetWindowMaximumSize
 533.    733 SDL_RecordGesture
 534.    732 SDL_RWsize
 535.    729 SDL_AtomicLock
 536.    729 FAQiOS
 537.    727 SDL_HINT_XINPUT_ENABLED
 538.    727 HelpOnParsers
 539.    724 SDL_GameControllerMappingForGUID
 540.    723 SDL_ThreadID
 541.    723 SDL_GetKeyboardFocus
 542.    723 SDL_GameControllerClose
 543.    722 SDL_JoystickGetGUIDFromString
 544.    721 MoinMoin/InstallDocs
 545.    718 SDL_SetWindowsMessageHook
 546.    718 SDL_GetTouchFinger
 547.    714 SDL_SYSWM_TYPE
 548.    711 SDL_RWtell
 549.    708 SDL_TryLockMutex
 550.    708 SDL_SemWait
 551.    706 SDL_HapticDirection
 552.    706 SDL_GameControllerGetButtonFromString
 553.    701 SDL_MostSignificantBitIndex32
 554.    699 SDL_JoystickGetGUIDString
 555.    695 SDL_JoystickGetAttached
 556.    695 SDL_HasEvent
 557.    695 SDL_GameControllerGetAttached
 558.    694 SDL_AudioStatus
 559.    691 SDL_HINT_ORIENTATIONS
 560.    684 SDL_HapticRumblePlay
 561.    684 SDL_HINT_NO_SIGNAL_HANDLERS
 562.    682 SDL_HINT_MOUSE_FOCUS_CLICKTHROUGH
 563.    680 HulpDiversen/VeelGesteldeVragen
 564.    679 SDL_SetModState
 565.    677 SDL_GetSurfaceBlendMode
 566.    675 SDL_GetTouchDevice
 567.    674 SDL_UnlockMutex
 568.    674 SDL_HINT_GAMECONTROLLERCONFIG
 569.    674 SDL_GetScancodeFromName
 570.    672 SDL_MessageBoxButtonFlags
 571.    671 SDL_SetWindowModalFor
 572.    669 SDL_HINT_TIMER_RESOLUTION
 573.    665 SDL_HapticNewEffect
 574.    664 SGEnumerations
 575.    664 SDL_GetDefaultAssertionHandler
 576.    662 SDL_FreeRW
 577.    659 SDL_RenderTargetSupported
 578.    659 SDL_RectEquals
 579.    655 SDL_GameControllerNameForIndex
 580.    654 SDL_HINT_VIDEO_ALLOW_SCREENSAVER
 581.    651 SDL_HitTestResult
 582.    651 SDL_HapticCondition
 583.    650 SDL_GetSurfaceAlphaMod
 584.    650 SDL_AddHintCallback
 585.    649 HelpForUsers
 586.    648 SDL_GetWindowGrab
 587.    647 SDL_DestroyMutex
 588.    645 SDL_GetSurfaceColorMod
 589.    644 WordIndex
 590.    637 SGCodeExamples
 591.    637 HilfeZurCreoleSyntax
 592.    636 SDL_HapticNumEffectsPlaying
 593.    634 HelpOnMoinWikiSyntax
 594.    633 SDL_SetPixelFormatPalette
 595.    633 AjudasDiversas/PerguntasMaisFrequentes
 596.    632 StuartPBentley/CombinedKeyTable
 597.    632 SDL_AtomicAdd
 598.    630 SDL_JoystickPowerLevel
 599.    629 SDL_CondBroadcast
 600.    628 SDL_HapticOpen
 601.    628 CategoryStruct
 602.    626 SDL_JoystickNameForIndex
 603.    622 OhjeSekalaiset/UseinKysytytKysymykset
 604.    621 SDL_RenderGetIntegerScale
 605.    621 SDL_HasScreenKeyboardSupport
 606.    621 NapovedaRuzne/CastoKladeneDotazy
 607.    620 SDL_GameControllerFromInstanceID
 608.    618 SDL_GetRevision
 609.    614 SDL_HINT_WINDOWS_DISABLE_THREAD_NAMING
 610.    614 SDL_CloseAudio
 611.    612 SDL_AtomicCAS
 612.    610 SDL_AudioQuit
 613.    609 SDL_HintPriority
 614.    609 SDL_CompilerBarrier
 615.    607 SDL_HapticConstant
 616.    603 SDL_SetWindowMaximumSize
 617.    603 HelpOnCreoleSyntax
 618.    601 HelpOnAccessControlLists
 619.    598 SDL_MessageBoxColorScheme
 620.    598 SDL_GetEventState
 621.    597 SDL_GameControllerGetBindForAxis
 622.    596 SDL_AtomicIncRef
 623.    595 SDL_MessageBoxColor
 624.    592 WikiTipOfTheDay
 625.    592 SDL_ThreadPriority
 626.    592 SDL_SemPost
 627.    591 SDL_LogSetPriority
 628.    591 SDL_JoystickFromInstanceID
 629.    591 SDL_HapticRumbleInit
 630.    590 SDL_GetThreadName
 631.    589 SDL_IsScreenSaverEnabled
 632.    589 SDL_GameControllerAddMappingsFromRW
 633.    581 SDL_SetWindowGammaRamp
 634.    580 SDL_AtomicGet
 635.    580 HelpOnNavigation
 636.    579 HelpOnFormatting
 637.    577 SDL_LogSetAllPriority
 638.    576 SDL_HINT_JOYSTICK_ALLOW_BACKGROUND_EVENTS
 639.    573 SDL_AssertState
 640.    572 SDL_GameControllerGetStringForButton
 641.    572 SDL_DXGIGetOutputInfo
 642.    568 SDL_SensorEvent
 643.    568 SDL_GetWindowOpacity
 644.    566 SDL_HapticPeriodic
 645.    566 SDL_COMPILEDVERSION
 646.    564 SDL_JoystickNumButtons
 647.    562 SDL_HINT_WINDOWS_ENABLE_MESSAGELOOP
 648.    561 SDL_MasksToPixelFormatEnum
 649.    561 SDL_HINT_ANDROID_APK_EXPANSION_MAIN_FILE_VERSION
 650.    559 SDL_LoadDollarTemplates
 651.    559 SDL_DelEventWatch
 652.    557 HelpForBeginners
 653.    554 SDL_AndroidGetExternalStoragePath
 654.    552 SDL_HapticLeftRight
 655.    551 SDL_HINT_IDLE_TIMER_DISABLED
 656.    550 SDL_iPhoneSetEventPump
 657.    548 SDL_iPhoneSetAnimationCallback
 658.    547 PreferensiSintax
 659.    546 SDL_ReadU8
 660.    546 SDL_GetNumTouchDevices
 661.    545 SDL_HINT_ANDROID_SEPARATE_MOUSE_AND_TOUCH
 662.    544 SDL_HasEvents
 663.    544 SDL_HINT_THREAD_STACK_SIZE
 664.    544 SDL_GetNumTouchFingers
 665.    543 SDL_GL_ResetAttributes
 666.    541 SDL_ReadBE16
 667.    540 SDL_AtomicSet
 668.    537 SDL_RenderGetD3D9Device
 669.    534 SDL_UpperBlit
 670.    533 SDL_HINT_EMSCRIPTEN_KEYBOARD_ELEMENT
 671.    531 SDL_SetAssertionHandler
 672.    530 SDL_HINT_RPI_VIDEO_LAYER
 673.    529 SDL_GetNumAudioDrivers
 674.    528 SDL_LogGetOutputFunction
 675.    527 SDL_SoftStretch
 676.    526 SDL_HINT_RENDER_DIRECT3D_THREADSAFE
 677.    524 SDL_JoystickCurrentPowerLevel
 678.    524 SDL_GL_UnbindTexture
 679.    522 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32
 680.    521 SDL_assert_paranoid
 681.    521 SDL_LogVerbose
 682.    521 SDL_HINT_VIDEO_X11_XVIDMODE
 683.    519 SDL_TLSSet
 684.    519 SDL_FreePalette
 685.    516 SDL_HapticCustom
 686.    515 SDL_HapticRumbleSupported
 687.    515 SDL_GetWindowBrightness
 688.    512 SDL_VERSION_ATLEAST
 689.    512 AjudaComParsers
 690.    510 SDL_GetDefaultCursor
 691.    509 SDL_GL_UnloadLibrary
 692.    508 SDL_Has3DNow
 693.    507 SDL_assert_release
 694.    506 SDL_HapticName
 695.    506 SDL_GameControllerGetStringForAxis
 696.    505 SDL_HapticRunEffect
 697.    504 SDL_HapticSetGain
 698.    504 SDL_HINT_MAC_BACKGROUND_APP
 699.    503 SDL_FreeFormat
 700.    502 SDL_GameControllerGetAxisFromString
 701.    501 SDL_DestroySemaphore
 702.    499 APIContributionStyleGuide
 703.    498 SDL_TLSGet
 704.    496 CategoryHomepage
 705.    495 SDL_HapticQuery
 706.    492 SDL_JoystickIsHaptic
 707.    492 SDL_HapticRamp
 708.    491 SDL_VideoQuit
 709.    491 SDL_HINT_VIDEO_X11_NET_WM_PING
 710.    491 AiutoSuMacro
 711.    490 SDL_HINT_VIDEO_MAC_FULLSCREEN_SPACES
 712.    485 SDL_HINT_WINDOWS_NO_CLOSE_ON_ALT_F4
 713.    485 SDL_AtomicTryLock
 714.    480 SDL_HINT_VIDEO_WIN_D3DCOMPILER
 715.    479 SDL_AtomicUnlock
 716.    478 SDL_GetRevisionNumber
 717.    477 SDL_HINT_VIDEO_X11_XRANDR
 718.    477 SDL_GetWindowMinimumSize
 719.    477 HelpOnAdministration
 720.    474 SDL_JoystickGetBall
 721.    472 SDL_SemValue
 722.    470 SDL_WinRT_Path
 723.    470 SDL_AndroidGetInternalStoragePath
 724.    469 KazaloNaslovnic
 725.    468 SDL_HINT_RENDER_DIRECT3D11_DEBUG
 726.    468 HilfeZurMoinWikiSyntax
 727.    467 SDL_TriggerBreakpoint
 728.    467 SDL_HINT_IME_INTERNAL_EDITING
 729.    464 SDL_LogWarn
 730.    463 SDL_HapticClose
 731.    461 SDL_SemWaitTimeout
 732.    461 OhjeToiminnoista
 733.    459 SDL_Swap16
 734.    459 SDL_SemTryWait
 735.    458 AiutoVarie/DomandePosteFrequentemente
 736.    454 SDL_GetWindowGammaRamp
 737.    453 SDL_HINT_WINDOW_FRAME_USABLE_WHILE_CURSOR_HIDDEN
 738.    452 SDL_JoystickNumHats
 739.    451 SDL_VERSIONNUM
 740.    451 SDL_GetHintBoolean
 741.    450 SDL_HapticRumbleStop
 742.    448 SDL_HINT_WINRT_PRIVACY_POLICY_LABEL
 743.    447 SDL_HapticEffectSupported
 744.    445 HelpOnInstalling/InternetInformationServer
 745.    440 SDL_IsScreenKeyboardShown
 746.    439 SDL_HapticUpdateEffect
 747.    439 SDL_AtomicDecRef
 748.    438 SDL_HINT_BMP_SAVE_LEGACY_FORMAT
 749.    437 SGTutorials
 750.    436 AidesDiverses/QuestionsUsuelles
 751.    433 MuotoiluOpas
 752.    430 SDL_assert_data
 753.    430 AiutoSuProcessoriDiCodice
 754.    427 SDL_Direct3D9GetAdapterIndex
 755.    425 SDL_HINT_WINRT_PRIVACY_POLICY_URL
 756.    424 SDL_ClearHints
 757.    423 SDL_HINT_APPLE_TV_REMOTE_ALLOW_ROTATION
 758.    423 HelpOnInstalling/FastCgi
 759.    423 CategoryInput
 760.    422 SDL_MessageBoxColorType
 761.    417 SDL_HasSSE
 762.    417 SDL_CalculateGammaRamp
 763.    415 SDL_SwapBE16
 764.    415 SDL_HasAVX
 765.    415 RejstrikStranek
 766.    413 SDL_AndroidGetExternalStorageState
 767.    411 SDL_ScancodeAndKeycode
 768.    410 SDL_HapticUnpause
 769.    410 AiutoSuConfigurazione
 770.    409 SDL_AtomicSetPtr
 771.    409 HelpOnInstalling/StandaloneServer
 772.    408 CategoryEnum
 773.    407 SDL_HINT_XINPUT_USE_OLD_JOYSTICK_MAPPING
 774.    406 SDL_SwapLE32
 775.    406 SDL_HasMMX
 776.    402 SDL_UnlockAudio
 777.    402 SDL_HINT_VIDEO_X11_XINERAMA
 778.    402 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32withDomainAuthentication
 779.    402 HelpOnGraphicalEditor
 780.    400 TittelIndeks
 781.    400 SDL_WinRTGetFSPathUTF8
 782.    399 WikiKursHandOut
 783.    399 SDL_HasRDTSC
 784.    397 SDL_Swap32
 785.    396 SDL_WriteU8
 786.    396 AyudaSobreAciones/AdjuntarArchivos
 787.    395 SDL_HINT_WINRT_HANDLE_BACK_BUTTON
 788.    393 SDL_HINT_MAC_CTRL_CLICK_EMULATE_RIGHT_CLICK
 789.    393 SDL_HINT_APPLE_TV_CONTROLLER_UI_EVENTS
 790.    392 SDL_SwapBE64
 791.    392 SDL_AtomicGetPtr
 792.    391 AjudaComParsers/ReStructuredText
 793.    387 SDL_JoystickNumBalls
 794.    387 SDL_AtomicCASPtr
 795.    386 SDL_HasSSE42
 796.    385 SDL_LogGetPriority
 797.    385 HilfeAllgemein/FragenUndAntworten
 798.    383 SGRemarks
 799.    383 SDL_HapticNumEffects
 800.    383 SDL_HapticIndex
 801.    382 SDL_GetAssertionReport
 802.    380 AjudaComTabelas
 803.    379 SDL_HapticSetAutocenter
 804.    379 SDL_HapticOpenFromMouse
 805.    377 SDL_WinRTGetFSPathUNICODE
 806.    377 SDL_DestroyCond
 807.    374 AiutoSuSintassiCreole
 808.    372 SDL_WriteBE16
 809.    372 SDL_SwapLE16
 810.    371 SDL_HasAVX2
 811.    370 SDL_SaveDollarTemplate
 812.    370 HelpOnProcessingInstructions
 813.    368 SDL_REVISION
 814.    368 SDL_HapticStopEffect
 815.    367 SDL_NumHaptics
 816.    367 SDL_HasAltiVec
 817.    366 HilfeZurInstallation
 818.    365 SDL_ReadBE32
 819.    363 HelpOnInstalling/ApacheWithModPython
 820.    363 HelpOnAuthentication
 821.    361 SDL_GetAssertionHandler
 822.    358 SDL_MouseIsHaptic
 823.    358 SDL_HapticPause
 824.    358 IndexVanTitels
 825.    357 SDL_HapticGetEffectStatus
 826.    357 SDL_DelHintCallback
 827.    357 CategoryDefine
 828.    355 HelpOnTables
 829.    354 SDL_HapticDestroyEffect
 830.    351 SDL_HapticOpened
 831.    349 SDL_WriteLE64
 832.    349 SDL_ReadLE16
 833.    349 PageHits
 834.    345 SDL_ReadLE32
 835.    345 SDL_ReadBE64
 836.    345 SDL_HapticNumAxes
 837.    345 HelpOnInstalling/TwistedWeb
 838.    344 Sam Lantinga
 839.    344 SDL_WriteLE32
 840.    343 HelpMiscellaneous
 841.    341 HelpOnPackageInstaller
 842.    338 SDL_ReadLE64
 843.    337 SiteNavigation
 844.    335 TitelIndex
 845.    335 HelpOnInstalling/ApacheOnMacOsx
 846.    334 SDL_SwapLE64
 847.    334 SDL_HasSSE2
 848.    334 AiutoSuAutenticazione
 849.    333 SGNewPages
 850.    333 SDL_HapticStopAll
 851.    332 SDL_SwapBE32
 852.    328 AideD'Installation
 853.    326 SDL_Swap64
 854.    324 SDL_HasSSE41
 855.    324 AiutoSuConfigurazione/PreferenzeUtente
 856.    321 HelpOnInstalling/ApacheOnLinux
 857.    316 SDL_SwapFloat
 858.    311 IndiceDeiTitoli
 859.    309 SDL_WriteBE32
 860.    309 HelpOnLists
 861.    306 SDL_HasSSE3
 862.    304 SDL_SwapFloatLE
 863.    303 SDL_GetNumInputDevices
 864.    303 AiutoSuSintassiMoin
 865.    299 ReferenciaDeSintaxis
 866.    298 BiscottiDellaFortuna
 867.    296 SDL_SwapFloatBE
 868.    294 RandomPage
 869.    292 AiutoSuComandiMoin
 870.    291 SDL_ResetAssertionReport
 871.    291 HelpOnInstalling/WebLogic
 872.    291 ChrisBush
 873.    290 SDL_RedetectInputDevices
 874.    290 HilfeZuParsern
 875.    289 HelpOnInstalling/AolServer
 876.    288 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32withFastCgi
 877.    288 HelpOnInstalling
 878.    288 AjudaComMacros
 879.    285 WantedPages
 880.    285 SDL_WriteLE16
 881.    284 HelpOnUserHandling
 882.    284 HelpOnInstalling/Win32MoinEasyBackup
 883.    284 HelpOnInstalling/ApacheWithCherryPy
 884.    283 SDL_Vulkan_UnloadLibrary
 885.    282 AidesDiverses
 886.    278 AjudaComLinhas
 887.    277 AjudaComListas
 888.    275 HelpOnSynchronisation
 889.    272 DiaEsitysPohja
 890.    271 WikiName
 891.    270 SDL_LogResetPriorities
 892.    270 HelpOnConfiguration/IntegratingWithApache
 893.    267 AideDeLaSyntaxeWikiDeMoinMoin
 894.    264 SDL_WriteBE64
 895.    263 HelpOnActions/AttachFile
 896.    263 AiutoSuAggiornamento
 897.    262 HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation
 898.    262 AiutoSuConfigurazione/SupportoPostaElettronica
 899.    260 HelpOnTextChas
 900.    256 AiutoSuListeControlloAccesso
 901.    250 AyudaSobreListasDeControlDeAccesoAcl
 902.    248 SystemPagesInDutchGroup
 903.    248 HelpOnUpdating
 904.    247 HelpMiscellaneous/ExperimentalFeatures
 905.    247 AideDeL'Authentification
 906.    245 SystemPagesInEnglishGroup
 907.    243 AiutoSuConfigurazione/IntegrazioneConApache
 908.    242 HelpOnPatchCreation
 909.    238 IndexDesTitres
 910.    238 HelpOnMacros/MonthCalendar
 911.    237 TitelRegister
 912.    237 AiutoSuSincronizzazione
 913.    236 SystemPagesInHebrewGroup
 914.    236 OhjeMakroista
 915.    236 AiutoSuMacro/CalendarioMensile
 916.    236 AideDesTables
 917.    235 SDL_DirtyTexture
 918.    234 IndexTitluri
 919.    233 Test
 920.    233 HelpOnConfiguration
 921.    232 PaginaPersonaleMancante
 922.    230 SDL_GetInputDeviceName
 923.    230 AjudaComIdiomas
 924.    228 AiutoPerGliSviluppatori
 925.    227 HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer
 926.    224 AiutoSuConfigurazione/ApacheVodoo
 927.    223 SDL_IsDeviceDisconnected
 928.    223 AideD'Installation/InternetInformationServer
 929.    222 nitin.j4
 930.    222 AiutoVarie
 931.    220 MoinMoinEs
 932.    219 PageD'Accueil
 933.    218 NamaWiki
 934.    217 CharlesSwain
 935.    216 NapovedaRuzne
 936.    216 AutoAdminGroup
 937.    215 SylvainBeucler
 938.    215 AyudaSobreMacros/MailTo
 939.    214 KenBull
 940.    213 AideD'Installation/ApacheEtLinuxViaFtp
 941.    211 WikiCourse
 942.    211 SivuHakemisto
 943.    211 HelpOnConfiguration/ApacheVoodoo
 944.    210 WhyWikiWorks
 945.    210 HelpOnInstalling/MinimalWiki
 946.    208 DesktopEdition
 947.    206 PagalbaNavigacijos
 948.    206 HilfeAllgemein
 949.    203 MoinMoin/TextFormatting
 950.    201 IndeksJudul
 951.    201 HelpOnLinking
 952.    200 OhjeNavigoinnista
 953.    200 AjudaComListasDeControloDeAcesso
 954.    198 AyudaPlantilla
 955.    197 WikiTippDesTages
 956.    197 HelpOnMacros/ImageLink
 957.    197 AjudasDiversas
 958.    197 AdminGroup
 959.    196 HilfeZuLayouts
 960.    196 AiutoSuAutoAmministrazione
 961.    195 AiutoSuAspettoSito
 962.    195 AiutoPerAmministratori
 963.    194 TitelListe
 964.    194 HelpOnInstalling/TroubleShooting
 965.    194 AyudaSobreListas
 966.    194 AjudaComMacros/ImageLink
 967.    194 AiutoSuInstallazione
 968.    194 AiutoSuAmministrazione
 969.    193 AjudaComInstaladorDePacotes
 970.    192 PageSize
 971.    192 AiutoSuConfigurazione/PaginaSupplementare
 972.    191 WikiVardas
 973.    191 HelpOnInstalling/ApacheWithModWSGI
 974.    189 Tensor
 975.    189 PagalbaTurinio
 976.    189 NombreWiki
 977.    189 AideD'Installation/FastCgi
 978.    188 AyudaParaIngresar
 979.    187 SyntaksReference
 980.    186 SDL-gsoc2010_xrender
 981.    186 AiutoSuConfigurazione/FileAllegati
 982.    185 AyudaSobrePresentaciones
 983.    185 AjudaComXapian
 984.    184 IndicePerParola
 985.    184 HulpDiversen
 986.    184 ContagemDeAcesso
 987.    184 AjudaComMacros/EmbedObject
 988.    184 AideDeNavigation
 989.    183 AyudaSobreMacros/Include
 990.    183 AjudaComTemas
 991.    182 SDL-gsoc2010_IME
 992.    182 NomeDeWiki
 993.    182 AjudaComCategorias
 994.    182 AideD'Installation/ApacheAvecModPython
 995.    181 MoinMoinVsl/FormatiranjeBesedila
 996.    180 SDL-gsoc2010_android
 997.    180 AiutoSuTextCha
 998.    179 SystemPagesInFrenchGroup
 999.    178 SDL_GameControllerButtonBind
 1000.    178 OhjeKategorioista
 1001.    178 BantuanUntukPengguna
 1002.    178 AiutoSuCreazionePatch
 1003.    178 AideD'Installation/ApacheEtLinux
 1004.    177 OrphanedPages
 1005.    177 HelpOnPageCreation
 1006.    177 AiutoSuInstallazionePacchetto
 1007.    177 AideDesAnalyseurs
 1008.    176 AjudaComSpam
 1009.    176 AideD'Installation/ApacheEtMacOSX
 1010.    175 AideD'Installation/ApacheEtWin32
 1011.    174 SatunnainenSivu
 1012.    174 Posjete stranica
 1013.    174 NazwaWiki
 1014.    174 AjudaNaInstalling/ServidorStandalone
 1015.    174 AiutoSuConfigurazione/PoliticheDiSicurezza
 1016.    174 AideDesProcesseurs
 1017.    174 AbandonedPages
 1018.    173 HelpOnSpellCheck
 1019.    173 AyudaSobreVariables
 1020.    172 BantuanLain
 1021.    172 AiutoSuConfigurazione/ProtezioneSovraccarico
 1022.    172 AideD'Installation/TwistedWeb
 1023.    171 WikiWikiNavn
 1024.    171 HelpOnMacros/Include
 1025.    171 AyudaDeContenidos
 1026.    171 AideD'Installation/ServeurAutonome
 1027.    171 AideD'Installation/ServeurAOL
 1028.    170 HilfeZuHinweisen
 1029.    170 AideD'Installation/InstallationDeBase
 1030.    169 BolinhosDaSorte
 1031.    168 WortIndex
 1032.    168 WikiNome
 1033.    168 SystemPagesInPortugueseGroup
 1034.    168 KazaloBesed
 1035.    168 HelpOnXapian
 1036.    168 AjudaParaPrincipiantes
 1037.    166 WikiLekePlass
 1038.    166 VikiKurss/IevadKurss/000 Kas ir Viki?
 1039.    166 PagalbaRedagavimo/PoPuslapiai
 1040.    166 OhjeSivujenLuomisesta
 1041.    166 HelpOnHeadlines
 1042.    166 HalamanAcak
 1043.    165 AyudaSobreMacros/ImageLink
 1044.    165 AjudaComSmileys
 1045.    164 SDL_assert_state
 1046.    164 PaskutiniaiPakeitimai
 1047.    164 MoinMoin/FormatiranjeBesedila
 1048.    164 InterWikit
 1049.    163 OhjeLuetteloista
 1050.    163 NavigasiSitus
 1051.    163 HelpOnParsers/ReStructuredText
 1052.    163 HelpIndex
 1053.    163 AjudasDiversas/FuncionalidadesExperimentais
 1054.    163 AjudaComSuperUtilizadores
 1055.    162 WikiNimi
 1056.    162 HelpOnXmlPages
 1057.    162 HelpOnUserPreferences
 1058.    162 AiutoSuMacro/CollegaImmagine
 1059.    161 RastgeleSayfa
 1060.    161 HomePageWiki
 1061.    161 AyudaSobreRecuperarEdicionesPerdidas
 1062.    161 AjudaParaProgramadores
 1063.    160 AyudaSobreDiccionarios
 1064.    160 AjudaComMacros/Include
 1065.    159 VikiKurss/IevadKurss/110 Virsraksti un rindkopas
 1066.    159 CategorieCategorie
 1067.    159 AyudaSobrePlantillas
 1068.    159 AiutoSuAcl
 1069.    158 MedWiki
 1070.    157 WikiIme
 1071.    157 HelpOnInstalling/WikiInstanceCreation
 1072.    157 DispensaCorsoWiki
 1073.    157 AyudaParaUsuarios
 1074.    156 SayfaZiyaretleri
 1075.    156 KazaloStrani
 1076.    156 AyudaSobreProcesadores
 1077.    156 AjudaNaPesquisa
 1078.    156 AjudaComModelos
 1079.    156 AiutoSuAzioni
 1080.    156 AideD'Installation/WebLogic
 1081.    155 SDLFunctionTemplate
 1082.    155 PaginiLibere
 1083.    155 BrukersideSidemal
 1084.    155 AyudaSobreEnlaces
 1085.    154 AjudaComRegisto
 1086.    153 SystemPagesSetup
 1087.    153 HilfeZumUpdaten
 1088.    153 CursoWiki
 1089.    153 AyudaParaDesarrolladores
 1090.    153 AiutoSuControlloOrtografico
 1091.    152 MoinMoinVF/MiseEnForme
 1092.    152 HelpOnMoinCommand
 1093.    152 HalamanYangDicari
 1094.    152 CategorieThuisblad
 1095.    152 AjudaParaUtilizadores
 1096.    151 SDL_UpperBlitScaled
 1097.    151 OhjeTaulukoista
 1098.    151 ModeloDeCategorias
 1099.    151 GewenstePaginas
 1100.    150 IskaneStrani
 1101.    150 HelpOnEditing
 1102.    149 InformazioniSulSistema
 1103.    148 PaginiDorite
 1104.    148 Migratiehandleiding
 1105.    148 ContributorGroup
 1106.    148 BantuanUntukPengembang
 1107.    147 ListaDeCategorias
 1108.    147 KategoriaKotiSivu
 1109.    146 SDLStructTemplate
 1110.    146 PagineDiSistemaModificate
 1111.    145 KategorijaHomepage
 1112.    145 GalletasDeLaFortuna
 1113.    144 VikiKurss/IevadKurss/191 Jaunu lapu izveide
 1114.    144 PukulanHalaman
 1115.    143 ProcWikiFunguje
 1116.    143 PagalbaIndeksas
 1117.    143 AyudaParaAdministradores
 1118.    143 AjudaParaAdministradores
 1119.    142 KategorijaKategorija
 1120.    142 KategoriaKategoria
 1121.    141 WikiNasvetDneva
 1122.    141 SystemPagesInLatvianGroup
 1123.    141 SDL-gsoc2010_gesture
 1124.    141 KategoriaPohja
 1125.    141 HelpOnLanguages
 1126.    141 EditorGroup
 1127.    141 AideDesActions
 1128.    140 SDL_GameControllerBindType
 1129.    140 DicaDoDiaDoWiki
 1130.    139 OhjeHakemisto
 1131.    139 AjudaComMacros/MailTo
 1132.    138 SDL_SystemCursor
 1133.    138 SDL_Colour
 1134.    138 PaginaPermessoNegato
 1135.    138 OhjeHakemisesta
 1136.    138 MoinMoinWiki
 1137.    138 ModificheRecenti
 1138.    138 KaivatutSivut
 1139.    138 HilfeZurInstallation/ApacheAufWin32
 1140.    138 AiutoSuSessioni
 1141.    137 SDLEnumTemplate
 1142.    137 PorQueWikiFunciona
 1143.    137 Navigacija
 1144.    136 TentangMoinMoin
 1145.    136 HulpIndex
 1146.    136 ExplorerCeWiki
 1147.    136 CategoryTemplate
 1148.    135 StuartPBentley
 1149.    135 SlideShowTemplate
 1150.    135 HulpInhoud
 1151.    135 HilfeZurInstallation/ApacheAufMacOsx
 1152.    135 DiapositivaPlantilla
 1153.    135 BantuanUntukAdministrator
 1154.    134 OhjeMuokkauksesta
 1155.    134 HilfeZurInstallation/InternetInformationServer
 1156.    133 UkuranHalaman
 1157.    133 MoinMoinVsl
 1158.    132 SayfaBoyutu
 1159.    132 SDL_GetVkInstanceProcAddr
 1160.    132 MoinMoinVF/DocumentationD'Installation
 1161.    132 HulpVoorOntwikkelaars
 1162.    132 HilfeZurInstallation/ApacheAufLinux
 1163.    132 HelpOnAcl
 1164.    132 AiutoSuListe
 1165.    132 AideDesMacros
 1166.    131 AyudaSobrePreferenciasDelUsuario
 1167.    131 AiutoSuIstruzioniDiElaborazione
 1168.    130 WikiPeskovnik
 1169.    130 SystemInfo
 1170.    130 PlatsNavigering
 1171.    130 KategorijaKategorijaVsl
 1172.    129 HulpVoorGebruikers
 1173.    129 HelpOnPageDeletion
 1174.    128 SDL_iOSSetEventPump
 1175.    128 PuslapioDydis
 1176.    128 NawigacjaSerwisu
 1177.    128 HilfeZurInstallation/FehlerBehebung
 1178.    127 SystemPagesInKoreanGroup
 1179.    127 MoinMoinLap
 1180.    127 HalamanYatim
 1181.    126 SistemBilgisi
 1182.    126 GeluksKoekjes
 1183.    125 OhjePohja
 1184.    125 NavigareSit
 1185.    125 HilfeZurInstallation/BasisInstallation
 1186.    125 CastelliDiSabbia
 1187.    125 AiutoSuTemi
 1188.    125 AiutoSuCollegamenti
 1189.    124 OhjeViivoista
 1190.    124 NavigacijaStrani
 1191.    123 OrvotSivut
 1192.    123 MengapaWikiBekerja
 1193.    123 KlasseBrukerside
 1194.    123 HulpVoorBeginners
 1195.    123 AideDeLaCorrectionOrthographique
 1196.    122 SDL_mutexV
 1197.    122 PresentazioneModello
 1198.    122 PomocPrzyLinkowaniu
 1199.    122 Ostavljene stranice
 1200.    122 GlavnaStran
 1201.    122 AiutoSuNotifiche
 1202.    122 AideDesActions/AttachFile
 1203.    121 SlumpvaldSida
 1204.    121 NavigaIlSito
 1205.    120 SivuVierailut
 1206.    119 RechercherUnePage
 1207.    119 HilfeZuParsern/ReStructuredText
 1208.    119 BadContent
 1209.    118 WikiMoinMoin
 1210.    118 TutorialWiki
 1211.    118 SDL_iOSSetAnimationCallback
 1212.    118 PomocPrzyPodstawianychZmiannych
 1213.    118 OsieroconeStrony
 1214.    118 AideD'Administration
 1215.    117 CorsoWiki/03 Essere sempre aggiornati
 1216.    116 InterWiki
 1217.    116 HelpOnActions
 1218.    116 AideDesMacros/MailTo
 1219.    116 AideDeMiseEnForme
 1220.    115 WikiSandBox
 1221.    115 HelpOnDictionaries
 1222.    115 FornavnEtternavn
 1223.    114 StronaDomowaWiki
 1224.    114 RiassuntoDellaSintassi
 1225.    114 PagalbaSaistymo
 1226.    114 NomeWiki
 1227.    114 MoinMoin/TekstOpmaak
 1228.    114 HelpOnSessions
 1229.    114 AideD'AutoAdmin
 1230.    113 WikiKumHavuzu
 1231.    113 HelpOnSmileys
 1232.    113 HelpOnNotification
 1233.    113 HelpOnConfiguration/EmailSupport
 1234.    113 AyudaSobreIdiomas
 1235.    113 AiutoSuModificaPagina/SottoPagine
 1236.    112 VikiKurss/IevadKurss
 1237.    112 SistemskeInformacijeVsl
 1238.    111 WikiTestiSivu
 1239.    111 HulpTemplate
 1240.    111 AiutoSuFormattazione
 1241.    110 WikiPiac
 1242.    110 SexCitationsTecken
 1243.    110 MoinMoinVF
 1244.    110 CamelCase
 1245.    110 AiutoSuCategorie
 1246.    110 AideDesFiletsHorizontaux
 1247.    109 SystemPagesInSpanishGroup
 1248.    109 StatistikaDogodkov/TipiBralnika
 1249.    109 SivuKoko
 1250.    109 CorsoWiki
 1251.    109 AideDesFrimousses
 1252.    108 SistemosInformacija
 1253.    108 HomepageTemplate
 1254.    108 AiutoSuXapian
 1255.    108 AiutoSuPresentazione/900 Ultimo ma non meno importante: mettere in onda la presentazione
 1256.    107 WikiKotiSivu
 1257.    107 WikiHomePage
 1258.    107 PomocPrzyKategoriach
 1259.    107 AiutoSuAvvisi
 1260.    107 AiutoSuAbbonamenti
 1261.    107 AideTemplate
 1262.    106 WikiThuisblad
 1263.    106 HelpOnVariables
 1264.    106 AiutoSuProcessoriDiCodice/ReStructuredText/IntroduzioneRst
 1265.    105 WikiZandbak
 1266.    105 WikiInter
 1267.    105 SystemPagesInCzechGroup
 1268.    105 KotakPasirWiki
 1269.    105 EventStats
 1270.    105 AideDesListes
 1271.    104 VerlatenPaginas
 1272.    104 HilfeZuAccessControlLists
 1273.    104 AyudaSobreTablas
 1274.    103 SiteNavigering
 1275.    103 PomocPrzyTworzeniuStron
 1276.    103 PagePersonnelleTemplate
 1277.    103 HilfeZurSeitenErzeugung
 1278.    103 DomovskaStranka
 1279.    102 VikiKurss/IevadKurss/150 Tabulas
 1280.    102 VikiKurss
 1281.    102 SystemPagesInPersianGroup
 1282.    102 HelpOnMacros/MailTo
 1283.    101 MoinMoin/FormatoDeTexto
 1284.    101 HilfeZuTabellen
 1285.    101 AiutoSuModificaPagina
 1286.    100 WikiCourse/10 Text layout with wiki markup
 1287.    100 WikiConsiglioDelGiorno
 1288.    100 SystemPagesInGermanGroup
 1289.    100 SiteGezinimi
 1290.    100 HelpOnMacros/EmbedObject
 1291.    100 AiutoSuPresentazione
 1292.     99 SystemPagesInLithuanianGroup
 1293.     99 HilfeZuVerweisen
 1294.     99 HilfeZuKategorien
 1295.     99 HelpOnEditing/SubPages
 1296.     99 CzymJestMoinMoin
 1297.     99 AiutoSuProcessoriDiCodice/ReStructuredText
 1298.     99 AiutoSuAggiornamentoPython
 1299.     98 WikiKurs
 1300.     98 WegWeiser
 1301.     98 VeiViser
 1302.     98 HelpOnThemes
 1303.     98 HelpOnSubscribing
 1304.     98 AiutoSuAzioni/AllegaFile
 1305.     98 AiutoContenuti
 1306.     97 WikiWikiWebEs
 1307.     97 WikiWikiSplet
 1308.     97 WegWijzer
 1309.     97 VikiKurss/IevadKurss/130 Saraksti
 1310.     97 NomWiki
 1311.     96 HilfeZuMakros
 1312.     96 CorsoWiki/16 Collegamenti interni
 1313.     96 AiutoSuFaccine
 1314.     96 AiutoModello
 1315.     95 VikiKurss/IevadKurss/180 Makrosi
 1316.     95 UtdaterteSider
 1317.     95 NorimiPuslapiai
 1318.     95 AiutoSuPagineXml
 1319.     95 AiutoSuDizionari
 1320.     95 AiutoSuAccesso
 1321.     95 AiutoPerNovizi
 1322.     94 WikiCourse/16 Wiki internal links
 1323.     94 KategorieHomepage
 1324.     94 HilfeZuVerarbeitungsAnweisungen
 1325.     94 CategoriaModello
 1326.     94 CambiosRecientes
 1327.     94 AiutoSuLingue
 1328.     93 VersioneDesktop
 1329.     93 TienViittoja
 1330.     93 CategoriaCategoria
 1331.     92 OhjePohjista
 1332.     92 HilfeZumEditieren/UnterSeiten
 1333.     92 HelpOnRules
 1334.     92 AiutoSuTitoliSezioni
 1335.     92 AiutoPerUtenti
 1336.     92 AideDesInstructionsDeTraitement/ReStructuredText
 1337.     91 WikiCourse/08 Hot Keys
 1338.     91 SystemPagesInItalianGroup
 1339.     91 SystemPagesGroup
 1340.     91 StartSeite
 1341.     91 OhjeMuokkauksesta/AlaSivut
 1342.     91 AiutoSuMacro/MailTo
 1343.     91 AiutoSuGestioneUtenti
 1344.     91 AiutoIndice
 1345.     91 AideDesInstructionsDeTraitement
 1346.     90 WikiNazev
 1347.     90 WikiNavn
 1348.     90 WikiKurs/16 Wiki-interne Links
 1349.     90 WikiBrukerside
 1350.     90 SisteEndringer
 1351.     90 KlasseKlasse
 1352.     90 Kazalo naslova
 1353.     90 HilfeZumFormatieren
 1354.     90 HelpOnLogin
 1355.     90 HelpOnComments
 1356.     90 HelpOnAdmonitions
 1357.     90 AideDesPagesXml
 1358.     89 WikiPiskoviste
 1359.     89 WikiCourseHandOut
 1360.     89 SystemPagesInMongolianGroup
 1361.     89 Spikerocks101
 1362.     89 PagineAssenti
 1363.     89 OrdListe
 1364.     89 HomepageImWiki
 1365.     89 HelpOnSlideShows/000 Introduction
 1366.     89 BrudnopisWiki
 1367.     89 AyudaSobreEncabezados
 1368.     89 AiutoSuNavigazione
 1369.     89 AiutoSuCancellazionePagina
 1370.     89 AiutoSuBloccoModifica
 1371.     88 ZadetkiStrani
 1372.     88 YetimSayfalar
 1373.     88 WikiVinkki
 1374.     88 WikiHjemmeSide
 1375.     88 WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?
 1376.     88 SzablonStronyDomowej
 1377.     88 SyntaxReference
 1378.     88 PaginaPersonaleWiki
 1379.     88 KotiSivuPohja
 1380.     88 HelpOnSlideShows/100 Creating the slides
 1381.     88 HelpOnConfiguration/SecurityPolicy
 1382.     88 CorsoWiki/14 Stile del testo
 1383.     88 AiutoSuRicerche
 1384.     88 AiutoSuCreazionePagina
 1385.     87 PomocPrzyEdycji
 1386.     87 NajdiStranku
 1387.     87 IndexCuvinte
 1388.     87 HilfeZurNavigation
 1389.     87 HilfeZumEditieren
 1390.     87 HelpOnSlideShows
 1391.     87 HelpOnConfiguration/UserPreferences
 1392.     87 EtterspurteSider
 1393.     87 AiutoSuTabelle
 1394.     87 AiutoSuMacro/Includi
 1395.     87 AiutoSuLineeOrizzontali
 1396.     86 WikiCourse/15 Tables
 1397.     86 WikiCourse/02 Finding information
 1398.     86 LocalSpellingWords
 1399.     86 KategorieKategorie
 1400.     86 HelpOnLinking/NotesLinks
 1401.     86 HelpOnEditLocks
 1402.     86 CorsoWiki/22 Processori di codice
 1403.     86 CorsoWiki/05 Preferenze utente
 1404.     86 CategoriaPaginaPersonale
 1405.     86 AufgegebeneSeiten
 1406.     85 XsltVersion
 1407.     85 WikiSandKasse
 1408.     85 WikiKurzus
 1409.     85 WikiKurs/01 Was ist ein MoinMoin-Wiki?
 1410.     85 WikiDienosPatarimas
 1411.     85 WikiCourse/51 Applications
 1412.     85 WikiCourse/18 Attachments
 1413.     85 WikiCourse/12 Headlines
 1414.     85 WikiCourse/04 Creating a wiki account
 1415.     85 WikiCourse/03 Staying up to date
 1416.     85 SystemPagesInIndonesianGroup
 1417.     85 Statistiques
 1418.     85 PomocPrzyTabelach
 1419.     85 KitosWiki
 1420.     85 HelpOnUpdatingPython
 1421.     85 HelpOnTemplates
 1422.     85 HelpOnMoinCommand/ExportDump
 1423.     85 CorsoWiki/08 Scorciatoie
 1424.     85 AyudaSobreFormato
 1425.     85 AiutoSuPresentazione/000 Introduzione
 1426.     84 WikiWikiWeb
 1427.     84 WikiCourse/22 Parsers
 1428.     84 WikiCourse/17 External links
 1429.     84 WikiCourse/14 Text styles
 1430.     84 SeitenZugriffe
 1431.     84 PerubahanTerakhir
 1432.     84 InterWikiVF
 1433.     84 IndexVanWoorden
 1434.     84 HelpOnConfiguration/SurgeProtection
 1435.     84 HelpOnAutoAdmin
 1436.     84 CorsoWiki/23 Azioni
 1437.     84 CorsoWiki/19 Simboli
 1438.     84 AyudaParaPrincipiantes
 1439.     84 AiutoSuSpam
 1440.     84 AiutoSuPresentazione/100 Creare le diapositive
 1441.     84 AideDesMacros/Include
 1442.     83 KelimeDizini
 1443.     83 CorsoWiki/12 Titoli
 1444.     82 SystemPagesInNorwegianBokmalGroup
 1445.     82 SommaireDeL'Aide
 1446.     82 PomocPrzyFormatowaniu
 1447.     82 IndeksKata
 1448.     82 HomepageReadWritePageTemplate
 1449.     82 HjemmesideSkabelon
 1450.     82 HilfeZuXmlSeiten
 1451.     82 HilfeZuMakros/Include
 1452.     82 HelpTemplate
 1453.     82 CorsoWiki/30 L'editor grafico
 1454.     82 CorsoWiki/17 Collegamenti esterni
 1455.     82 CorsoWiki/11 Paragrafi
 1456.     82 AiutoSuModelli
 1457.     82 AiutoSuMacro/IncludiOggetto
 1458.     82 AideDesLangues
 1459.     82 AideDeLaRecherche
 1460.     81 WikiCourse/23 Actions
 1461.     81 WikiCourse/05 User preferences
 1462.     81 SitusWikiWiki
 1463.     81 PuuttuvaKotisivu
 1464.     81 PomocPrzyStronachXml
 1465.     81 PagalbaGrafinioRedaktoriaus
 1466.     81 OhjeMuotoilusta
 1467.     81 IndexDesTermes
 1468.     81 HelpOnCategories
 1469.     81 EventStats/HitCounts
 1470.     81 CorsoWiki/40 Creare pagine
 1471.     81 CorsoWiki/20 Contenuto dinamico
 1472.     81 AyudaSobreEmoticones
 1473.     81 AiutoSuCommenti
 1474.     81 AideDesInstructionsDeTraitement/ReStructuredText/IntroRst
 1475.     80 WikiSandkasten
 1476.     80 WikiCourse/13 Lists
 1477.     80 WikiCourse/11 Paragraphs
 1478.     80 WikiCourse/06 Your own wiki homepage
 1479.     80 VerweesdePaginas
 1480.     80 SystemPagesInPolishGroup
 1481.     80 SyntaxReferenz
 1482.     80 SlideShowHandOutTemplate
 1483.     80 PaginaPersonaleModello
 1484.     80 OrdRegister
 1485.     80 NapovedaObsah
 1486.     80 KasYraMoinMoin
 1487.     80 HilfeInhalt
 1488.     80 CorsoWiki/18 Allegati
 1489.     80 CorsoWiki/07 L'editor del wiki
 1490.     80 ChybejiciStranky
 1491.     80 AiutoSuSuperUtente
 1492.     80 AideDesTitres
 1493.     79 Zadnje izmjene
 1494.     79 XsltVerzija
 1495.     79 WikiTipProTentoDen
 1496.     79 WikiKurs/02 Finden von Informationen
 1497.     79 WikiCourse/20 Dynamic content
 1498.     79 StatistikPeristiwa/AgenPengguna
 1499.     79 StatisticheEventi
 1500.     79 SlaiduVeidne
 1501.     79 RecenteWijzigingen
 1502.     79 Prazna stranica
 1503.     79 NapovedaVyhledavani
 1504.     79 NapovedaProZacatecniky
 1505.     79 KategoriHjemmeside
 1506.     79 HomepageVorlage
 1507.     79 HelpOnConfiguration/FileAttachments
 1508.     79 GesuchteSeiten
 1509.     79 AiutoSuModificaPaginaModoGrafico
 1510.     79 AideD'EffacementDesPages
 1511.     78 WikiWikiTinklas
 1512.     78 WikiKurs/51 Anwendungen
 1513.     78 WikiKurs/14 Text-Stil
 1514.     78 WikiKurs/08 Tastenkombinationen
 1515.     78 TahdistusAjoPohja
 1516.     78 SyncJobTemplate
 1517.     78 RichiestePagine
 1518.     78 PosledniZmeny
 1519.     78 PomocPrzyInstrukcjachPrzetwarzania
 1520.     78 PaginaPersonaleLetturaModello
 1521.     78 PagalbaPradedantiesiems
 1522.     78 NavstevnostStranek
 1523.     78 MoinMoinIt
 1524.     78 IndexDeL'Aide
 1525.     78 IkkeEksisterendeSide
 1526.     78 HelpOnOpenIDProvider
 1527.     78 CorsoWiki/52 Strutture nel wiki
 1528.     78 CorsoWiki/51 Applicazioni
 1529.     78 CorsoWiki/13 Elenchi
 1530.     78 CorsoWiki/10 Formattazione testo
 1531.     78 CorsoWiki/06 La propria pagina personale
 1532.     78 AiutoSuVariabili
 1533.     78 AideDeL'InstallateurDePaquets
 1534.     77 WikiWikiWebb
 1535.     77 WikiKurs/06 Die eigene Homepage im Wiki
 1536.     77 WikiKurs/04 Anmelden beim Wiki
 1537.     77 WikiHemsida
 1538.     77 WikiCourse/30 The graphical editor
 1539.     77 WikiCourse/19 Symbols
 1540.     77 StromUmisteni
 1541.     77 SlideTemplate
 1542.     77 RozmiarStron
 1543.     77 PomocIndeks
 1544.     77 PaginaPrincipale
 1545.     77 PagalbaRedagavimo
 1546.     77 ManglendeHjemmeSide
 1547.     77 InterWikiIt
 1548.     77 HelpOnSpam
 1549.     77 HelpOnConfiguration/SupplementationPage
 1550.     77 CariHalaman
 1551.     77 AjutorLaFormatare
 1552.     77 Ajutor
 1553.     77 AideDesStyles
 1554.     76 WillekeurigePagina
 1555.     76 WikiNaam
 1556.     76 WikiKurs/50 Wiki-Etikette
 1557.     76 WikiKurs/05 Benutzer-Einstellungen
 1558.     76 WikiDagensTips
 1559.     76 WikiCourse/52 Structure in the wiki
 1560.     76 SystemPagesInBulgarianGroup
 1561.     76 SenesteRettelser
 1562.     76 SanaHakemisto
 1563.     76 RejstrikSlov
 1564.     76 ProjectTemplate
 1565.     76 ProjectGroupsTemplate
 1566.     76 PomocPrzyAkcjach
 1567.     76 PaginiAbandonate
 1568.     76 PagalbaFormatavimo
 1569.     76 OstatnieZmiany
 1570.     76 LokiTilastot
 1571.     76 KotiSivuYksityinenSivuPohja
 1572.     76 InterWikiDansk
 1573.     76 HilfeZurKonfiguration
 1574.     76 ForSide
 1575.     76 EtuSivu
 1576.     76 CorsoWiki/50 Wiki etiquette
 1577.     76 CorsoWiki/15 Tabelle
 1578.     76 ChybejiciDomovskaStranka
 1579.     76 AtsitiktinisPuslapis
 1580.     76 AiutoSuPreferenzeUtente
 1581.     75 WikiKurs/40 Anlegen von weiteren Seiten
 1582.     75 WikiKurs/22 Parser
 1583.     75 WikiCourse/50 Wiki etiquette
 1584.     75 WikiCourse/40 Creating more pages
 1585.     75 TransparentTemplate
 1586.     75 StatistikPeristiwa/Bahasa
 1587.     75 StarpViki
 1588.     75 SivuHaku
 1589.     75 SideTreff
 1590.     75 PagePersonnelleInexistante
 1591.     75 NapovedaTvorbaStranky
 1592.     75 KotiSivuLukuKirjoitusSivuPohja
 1593.     75 KontenBantuan
 1594.     75 KategorijuKategorija
 1595.     75 KategoriSkabelon
 1596.     75 JebkuraLapa
 1597.     75 HilfeZuTrennlinien
 1598.     75 EventStats/UserAgents
 1599.     75 EditedSystemPages
 1600.     75 CorsoWiki/02 Trovare informazioni
 1601.     75 ChybejiciStranka
 1602.     75 CamelCaseIt
 1603.     75 AnaSayfa
 1604.     75 AiutoSuProviderOpenID
 1605.     74 WikiKurs/19 Symbole
 1606.     74 UusimmatMuutokset
 1607.     74 SayfaBul
 1608.     74 PaginaZoeken
 1609.     74 PagalbaNaudotojams
 1610.     74 OsiroteleStrani
 1611.     74 OhjeMuotoilutilasta
 1612.     74 LyckoKakor
 1613.     74 LavoroSincModello
 1614.     74 HilfeZuAktionen
 1615.     74 HelpOnSuperUser
 1616.     74 FindSide
 1617.     74 EskiyenSayfalar
 1618.     74 CoJeMoinMoin
 1619.     73 WikiNamn
 1620.     73 WikiKurs/17 Externe Links
 1621.     73 WikiKurs/10 Textgestaltung mit Wiki-Markup
 1622.     73 WikiKurs/03 Auf dem Laufenden bleiben
 1623.     73 Statistiky/Zhlednuti
 1624.     73 StatistikaDogodkov
 1625.     73 StatistikPeristiwa/JumlahYangMasuk
 1626.     73 StatisticheEventi/Lingue
 1627.     73 PomocPrzyListach
 1628.     73 PomocPrzyBlokadachEdycyjnych
 1629.     73 PirmasisPuslapis
 1630.     73 PagesOrphelines
 1631.     73 PagePersonnelle
 1632.     73 PageInexistante
 1633.     73 HilfeZurBenutzerverwaltung
 1634.     73 HilfeZumSuchen
 1635.     73 HilfeZuSmileys
 1636.     73 FehlendeSeite
 1637.     73 ElhagyottLapok
 1638.     73 CercaPagina
 1639.     72 XsltVersionDansk
 1640.     72 WikiKurs/23 Aktionen
 1641.     72 WikiKurs/20 Dynamische Inhalte
 1642.     72 PaginaPersonaleGruppiModello
 1643.     72 PaginaMancante
 1644.     72 OpusteneStranky
 1645.     72 OntbrekendePagina
 1646.     72 OhjeOtsikoista
 1647.     72 OhjeMuokkausLukoista
 1648.     72 NapovedaIndex
 1649.     72 NahodnaStranka
 1650.     72 MissingPage
 1651.     72 HomepageGroupsTemplate
 1652.     72 HilfeZurSynchronisation
 1653.     72 FortuneCookies
 1654.     72 CorsoWiki/04 Creare un account wiki
 1655.     71 XsltVersie
 1656.     71 Statistiky
 1657.     71 SitWikiWiki
 1658.     71 SeiteFinden
 1659.     71 PagineCasuali
 1660.     71 ManglendeSide
 1661.     71 HomepageReadPageTemplate
 1662.     71 HilfeZuBenutzerEinstellungen
 1663.     71 HilfeIndex
 1664.     71 DiapositivaModello
 1665.     71 AstucesEtOracles
 1666.     70 WikiKurs/52 Struktur im Wiki
 1667.     70 WebWikiWiki
 1668.     70 VelikostStrani
 1669.     70 SysteemInfo
 1670.     70 StatisticheEventi/IdentificativoBrowser
 1671.     70 PermissionDeniedPage
 1672.     70 PaginePerDimensione
 1673.     70 PagineAbbandonate
 1674.     70 OsireleStranky
 1675.     70 OdkazyInterWiki
 1676.     70 NaudingiPatarimai
 1677.     70 NapovedaProUzivatele
 1678.     70 MissingHomePage
 1679.     70 LapasNav
 1680.     70 HilfeTemplate
 1681.     70 HalamanYangHilang
 1682.     70 EfterladteSider
 1683.     69 WikiWikiWebIt
 1684.     69 WikiKurs/15 Tabellen
 1685.     69 WikiHonlap
 1686.     69 VerwaisteSeiten
 1687.     69 ThuisbladTemplate
 1688.     69 SystemAdmin
 1689.     69 StatistikPeristiwa
 1690.     69 SidStorlek
 1691.     69 PotrzebneStrony
 1692.     69 PomocPrzyNawigacji
 1693.     69 PagineOrfane
 1694.     69 NotikumuStatistikas
 1695.     69 LykkeKager
 1696.     69 LocalBadContent
 1697.     69 KotiSivuLukuSivuPohja
 1698.     69 KategoriKategori
 1699.     69 HjemmesideGrupperSkabelon
 1700.     69 HilfeZuVorlagen
 1701.     69 HilfeZuEditierSperren
 1702.     69 ConseilWikiDuJour
 1703.     68 WikiKurs/13 Listen
 1704.     68 VersionXslt
 1705.     68 TipWikiHariIni
 1706.     68 Statistiques/Langues
 1707.     68 PuuttuvaSivu
 1708.     68 PaginaPersonaleLetturaScritturaModello
 1709.     68 PaginaGrootte
 1710.     68 OhjeSivujenPoistamisesta
 1711.     68 OhjeAloittelijoille
 1712.     68 LosowaStrona
 1713.     68 LokiTilastot/SelainTunnisteTiedot
 1714.     68 LamanYangHilang
 1715.     68 KolackyStesteny
 1716.     68 HomepagePrivatePageTemplate
 1717.     68 HjemmesidePrivatSideSkabelon
 1718.     68 HilfeZuListen
 1719.     68 HalamanDepan
 1720.     68 EventStats/Languages
 1721.     68 DiaPohja
 1722.     67 WikiWikiWebDansk
 1723.     67 WikiKurs/07 Der Text-Editor
 1724.     67 VersioneXslt
 1725.     67 Statistiques/Navigateurs
 1726.     67 StatisticheEventi/ContoAccessi
 1727.     67 StartSide
 1728.     67 PomocPrzyEdycji/PodStrony
 1729.     67 PagesAuHasard
 1730.     67 PagalbaPrisijungimo
 1731.     67 OrdIndeks
 1732.     67 HilfeZurAdministration
 1733.     67 HilfeZuMakros/MailTo
 1734.     67 DispensaPresentazioneModello
 1735.     66 ZufallsSeite
 1736.     66 ZadnjeSpremembe
 1737.     66 WikiKurs/30 Der grafische Editor
 1738.     66 VelikostiStranek
 1739.     66 Statistiques/Visites
 1740.     66 StartSida
 1741.     66 OpuszczoneStrony
 1742.     66 HilfeZuDiaShow
 1743.     65 HalamanYangTerlantar
 1744.     64 XsltVersijaLT
 1745.     64 VoorPagina
 1746.     64 TilfeldigSide
 1747.     64 Statistiky/Jazyky
 1748.     64 PaginaPersonalePrivataModello
 1749.     64 OnnenKeksit
 1750.     64 HlavniStranka
 1751.     63 TailleDesPages
 1752.     62 Statistiky/Prohlizece
 1753.     61 XsltVersija
Feedback
Please include your contact information if you'd like to receive a reply.
Submit