Wiki Page Content

Tento žebříček ukazuje kolikrát byla od zahájení logování zobrazena každá ze stránek wiki. Jde pouze o jednoduché počítadlo, které každý požadavek na stránku bere jako její zobrazení.

 1. 211791 FrontPage
 2.  75148 APIByCategory
 3.  62946 Installation
 4.  55229 Tutorials
 5.  47656 CategoryAPI
 6.  43651 Wiki Help
 7.  40413 SDL_CreateWindow
 8.  39491 Introduction
 9.  38078 RecentChanges
 10.  35341 CategoryVideo
 11.  28839 CategoryRender
 12.  27066 SDL_Event
 13.  24709 SDL_Keycode
 14.  23281 ToDo
 15.  22585 SDL_KeyboardEvent
 16.  22519 SDL_Surface
 17.  21754 HelpForAdministrators
 18.  21579 SDL_CreateRenderer
 19.  20852 SDL_RenderCopy
 20.  20751 SDL_Rect
 21.  18912 SDL_Init
 22.  18524 CategorySurface
 23.  17882 MigrationGuide
 24.  15241 SDL_MouseButtonEvent
 25.  15156 SDL_PollEvent
 26.  14766 CategoryAudio
 27.  14748 SDL_CreateTexture
 28.  14438 SDL_BlitSurface
 29.  13733 CategoryInit
 30.  13539 SDL_CreateTextureFromSurface
 31.  12959 SDL_EventType
 32.  12535 SourceCode
 33.  11882 CategoryEvents
 34.  11766 SDL_GetKeyboardState
 35.  11710 SDL_Scancode
 36.  11534 SDL_WindowFlags
 37.  10980 SDL_Keysym
 38.  10876 SDL_SetRenderDrawColor
 39.  10873 SDL_WindowEvent
 40.  10817 Android
 41.  10731 SDL_RenderDrawLine
 42.  10710 SDL_CreateRGBSurface
 43.  10559 SDL_PixelFormat
 44.  10072 SDL_GetTicks
 45.   9504 SDL_Texture
 46.   9431 FAQs
 47.   9382 SDL_RenderCopyEx
 48.   9131 SDL_GetMouseState
 49.   9030 SDL_MouseMotionEvent
 50.   8942 SDL_RenderDrawRect
 51.   8922 SDL_GL_CreateContext
 52.   8901 CategoryGameController
 53.   8775 SDL_FillRect
 54.   8742 SDL_RenderClear
 55.   8735 CategoryRect
 56.   8694 Support
 57.   8380 CategoryVulkan
 58.   8373 SDL_Renderer
 59.   8123 SDL_RenderPresent
 60.   7795 SDL_UpdateWindowSurfaceRects
 61.   7714 SDL_OpenAudioDevice
 62.   7703 Tutorials/TextInput
 63.   7648 SDL_RenderFillRect
 64.   7397 SDL_PixelFormatEnum
 65.   7396 SDL_Color
 66.   7297 SDL_QueryTexture
 67.   6925 SDL_CreateWindowAndRenderer
 68.   6894 SDL_GetError
 69.   6894 CategoryKeyboard
 70.   6795 SDL_UpdateTexture
 71.   6756 SDL_AudioSpec
 72.   6736 Books
 73.   6605 CategoryThread
 74.   6601 SDL1.2Tutorials
 75.   6543 SDL_LoadBMP
 76.   6224 SDL_CreateRGBSurfaceFrom
 77.   6142 FAQWindows
 78.   6078 SDL_SetWindowFullscreen
 79.   5846 CategoryHints
 80.   5809 SDL_Quit
 81.   5760 SDL_GetWindowSurface
 82.   5597 SDL_GL_SetAttribute
 83.   5576 SDL_GetWindowSize
 84.   5488 SDL_PumpEvents
 85.   5420 FAQUsingSDL
 86.   5171 SDL_RenderDrawPoint
 87.   5170 SDL_MapRGB
 88.   5150 SDL_AddTimer
 89.   5134 SDL_CreateThread
 90.   4972 SDL_RendererFlags
 91.   4941 Articles
 92.   4901 CategoryPixels
 93.   4892 SDL_Delay
 94.   4884 SDL_LockTexture
 95.   4860 SDL_DisplayMode
 96.   4660 SDL_RendererFlip
 97.   4659 CategoryTimer
 98.   4605 SDL_CreateRGBSurfaceWithFormatFrom
 99.   4588 SDL_Point
 100.   4498 SDL_InitSubSystem
 101.   4412 CategoryMouse
 102.   4369 SDL_GL_SetSwapInterval
 103.   4368 SDL_CreateMutex
 104.   4339 HelpContents
 105.   4289 SDL_WaitEvent
 106.   4288 SDL_RenderReadPixels
 107.   4246 SDLKeycodeLookup
 108.   4194 SDL_GetCurrentAudioDriver
 109.   4185 SDL_ConvertSurface
 110.   4130 SDL_SetRenderDrawBlendMode
 111.   4068 SDL_SetRenderTarget
 112.   4010 SDL_TextureAccess
 113.   3982 CategoryAssertions
 114.   3967 SDL_BlitScaled
 115.   3950 SDL_SetColorKey
 116.   3944 CorsoWiki/21 Macro
 117.   3857 SDL_SetTextureBlendMode
 118.   3802 SDL_OpenAudio
 119.   3791 SDL_WindowEventID
 120.   3787 SDL_CreateWindowFrom
 121.   3733 SDL_SetTextureColorMod
 122.   3704 SDL_FreeSurface
 123.   3685 SDL_SetWindowSize
 124.   3641 SDL_GetPerformanceFrequency
 125.   3630 SDL_RWops
 126.   3592 SDL_TextInputEvent
 127.   3589 SDL_Log
 128.   3570 CategoryIO
 129.   3540 CategoryLog
 130.   3516 SDL_RenderDrawLines
 131.   3481 CategoryJoystick
 132.   3457 SDL_TouchFingerEvent
 133.   3435 SDL_UpdateWindowSurface
 134.   3427 FAQLinux
 135.   3406 SDL_RenderSetScale
 136.   3400 SDL_CreateSoftwareRenderer
 137.   3313 SDL_ShowSimpleMessageBox
 138.   3270 SDL_GetRelativeMouseState
 139.   3258 SDL_RWFromFile
 140.   3253 SDL_RendererInfo
 141.   3235 SDL_QuitEvent
 142.   3220 SDL_DestroyTexture
 143.   3218 SDL_GetCurrentDisplayMode
 144.   3213 SDL_DestroyWindow
 145.   3191 SDL_HINT_RENDER_SCALE_QUALITY
 146.   3180 SDL_GL_SwapWindow
 147.   3123 SDL_SetTextureAlphaMod
 148.   3118 SDL_GetBasePath
 149.   3098 MoinMoin
 150.   3094 CategorySWM
 151.   3063 FAQDevelopment
 152.   3063 Contributing
 153.   3061 SDL_GetWindowWMInfo
 154.   3031 CategoryFilesystem
 155.   3004 SDL_BlendMode
 156.   2990 SDL_Keymod
 157.   2979 SDL_RenderSetLogicalSize
 158.   2929 SDL_SetHint
 159.   2924 SDL_SetWindowDisplayMode
 160.   2873 SDL_CaptureMouse
 161.   2841 SDL_SetThreadPriority
 162.   2841 FindPage
 163.   2809 SDL_QueueAudio
 164.   2768 SDL_SetMainReady
 165.   2767 SDL_PeepEvents
 166.   2752 SDL_StartTextInput
 167.   2752 SDL_GL_GetProcAddress
 168.   2734 SDL_CreateRGBSurfaceWithFormat
 169.   2727 SDL_RenderSetViewport
 170.   2715 SDL_ShowCursor
 171.   2691 SDL_GetPerformanceCounter
 172.   2685 SDL_GLattr
 173.   2680 SDL_PushEvent
 174.   2671 SDL_QuitSubSystem
 175.   2657 SDL_RenderDrawPoints
 176.   2630 CategoryError
 177.   2620 SDL_SysWMinfo
 178.   2620 SDL_LoadWAV
 179.   2617 CategoryForceFeedback
 180.   2608 SDL_WaitThread
 181.   2607 SDL_Palette
 182.   2585 SDL_SetWindowTitle
 183.   2572 SDL_LockAudio
 184.   2548 SDLScancodeLookup
 185.   2537 CategoryPower
 186.   2536 SDL_GetRendererInfo
 187.   2522 SDL_TextEditingEvent
 188.   2503 SDL_GL_MakeCurrent
 189.   2502 SDL_IntersectRectAndLine
 190.   2500 SDL_IntersectRect
 191.   2464 SDL_SetRelativeMouseMode
 192.   2464 SDL_GetRGB
 193.   2454 SDL_AudioFormat
 194.   2449 CategorySystem
 195.   2445 Tutorials/AudioStream
 196.   2443 FAQLicensing
 197.   2415 SDL_Vulkan_GetVkInstanceProcAddr
 198.   2409 SDL_CreateCursor
 199.   2381 SDL_Vulkan_CreateSurface
 200.   2370 SDL_ConvertSurfaceFormat
 201.   2288 SDL_GetGlobalMouseState
 202.   2269 FAQMacOSX
 203.   2269 CategoryStandard
 204.   2265 SDL_GetDisplayMode
 205.   2257 SDL_RWread
 206.   2248 SDL_GameControllerButton
 207.   2227 SDL_AddEventWatch
 208.   2226 SDL_LockSurface
 209.   2219 SDL_MapRGBA
 210.   2218 CategoryClipboard
 211.   2217 SDL_GetAudioDeviceName
 212.   2174 SDL_ShowMessageBox
 213.   2164 SDL_GetDesktopDisplayMode
 214.   2149 SDL_GetRendererOutputSize
 215.   2139 SDL_GL_BindTexture
 216.   2109 SDL_HINT_RENDER_VSYNC
 217.   2106 SDL_SetWindowIcon
 218.   2087 SDL_GetPowerInfo
 219.   2082 SDL_GL_GetDrawableSize
 220.   2075 SDL_EventState
 221.   2071 FAQGeneral
 222.   2069 SDL_DropEvent
 223.   2064 SDL_GetWindowFlags
 224.   2056 SDL_GLcontextFlag
 225.   2048 HelpMiscellaneous/FrequentlyAskedQuestions
 226.   2046 SDL_TICKS_PASSED
 227.   2044 SDL_MixAudio
 228.   2033 SDL_SetEventFilter
 229.   2022 SDL_GLprofile
 230.   2020 CategorySharedObject
 231.   2017 SDL_JoystickOpen
 232.   2016 SDL_GetKeyName
 233.   2006 SDL_LoadBMP_RW
 234.   1999 SDL_GameControllerOpen
 235.   1998 SDL_SetWindowPosition
 236.   1997 SDL_GetPrefPath
 237.   1978 SDL_GameControllerAddMapping
 238.   1966 SDL_AudioInit
 239.   1961 CategoryMutex
 240.   1958 SDL_GameControllerAxis
 241.   1934 SDL_HasIntersection
 242.   1927 GuiaDeMigracion
 243.   1925 SDL_WarpMouseInWindow
 244.   1897 SDL_RWFromMem
 245.   1862 SDL_UserEvent
 246.   1848 WikiCourse/21 Macros
 247.   1846 SDL_SetWindowResizable
 248.   1843 CategoryCategory
 249.   1830 SDL_RenderDrawRects
 250.   1815 SDL_SetCursor
 251.   1806 SDL_UnlockTexture
 252.   1805 CategoryAtomic
 253.   1796 SDL_UnloadObject
 254.   1787 SDL_SetPaletteColors
 255.   1769 SDL_DestroyRenderer
 256.   1751 SDL_SaveBMP
 257.   1744 SDL_WaitEventTimeout
 258.   1715 SDL_EnclosePoints
 259.   1711 SDL_JoystickGetAxis
 260.   1710 SDL_JoyButtonEvent
 261.   1704 CategoryPlatform
 262.   1695 WikiKurs/21 Makros
 263.   1679 SDL_AudioStream
 264.   1672 SDL_ShowWindow
 265.   1659 SDL_MixAudioFormat
 266.   1655 CategoryCPU
 267.   1618 SDL_JoyAxisEvent
 268.   1608 SDL_GetDisplayBounds
 269.   1606 SDL_GetPlatform
 270.   1595 WikiCourse/07 The text editor
 271.   1588 CategoryVersion
 272.   1570 SDL_bool
 273.   1570 SDL_Vulkan_LoadLibrary
 274.   1569 SDL_JoyDeviceEvent
 275.   1563 SDL_GetModState
 276.   1560 SDL_WasInit
 277.   1550 SDL_SetTextInputRect
 278.   1550 SDL_GetWindowBordersSize
 279.   1544 SDL_GetRGBA
 280.   1541 SystemPagesInUkrainianGroup
 281.   1522 SDL_ControllerDeviceEvent
 282.   1514 SDL_GetKeyFromScancode
 283.   1506 SDL_Vulkan_GetInstanceExtensions
 284.   1489 SDL_PauseAudioDevice
 285.   1487 SDL_CreateSystemCursor
 286.   1484 SDL_GetRenderer
 287.   1473 SDL_VideoInit
 288.   1466 SDL_ControllerButtonEvent
 289.   1448 SDL_RaiseWindow
 290.   1447 SystemPagesInSimplifiedChineseGroup
 291.   1443 SDL_GetVersion
 292.   1437 SDL_RenderSetClipRect
 293.   1435 SDL_GetWindowID
 294.   1426 HelpOnInstalling/BasicInstallation
 295.   1421 TitleIndex
 296.   1420 SDL_SetWindowGrab
 297.   1419 SDL_GetNumVideoDisplays
 298.   1409 SDL_SetSurfaceBlendMode
 299.   1400 SDL_LogError
 300.   1397 SDL_DetachThread
 301.   1393 SDL_SysWMEvent
 302.   1388 SDL_GameControllerGetAxis
 303.   1377 SDL_GetWindowDisplayMode
 304.   1377 SDL_ControllerAxisEvent
 305.   1362 SDL_ComposeCustomBlendMode
 306.   1350 SDL_RWFromConstMem
 307.   1347 SDL_GameControllerGetButton
 308.   1346 SDL_SetSurfaceRLE
 309.   1345 SDL_GetRenderDrawColor
 310.   1343 SDL_RegisterEvents
 311.   1332 SDL_HINT_RENDER_DRIVER
 312.   1331 SDL_LowerBlit
 313.   1326 SDL_SetClipboardText
 314.   1325 SystemPagesInFinnishGroup
 315.   1324 HelpOnSearching
 316.   1311 SDL_GetDisplayDPI
 317.   1299 SGFunctions
 318.   1284 SDL_RenderFillRects
 319.   1284 SDL_LoadFunction
 320.   1282 SDL_SetWindowInputFocus
 321.   1281 SDL_GetClipboardText
 322.   1276 SDL_UnlockAudioDevice
 323.   1276 SDL_ConvertPixels
 324.   1272 SDL_LoadObject
 325.   1269 SDL_GetRenderTarget
 326.   1267 SDL_MultiGestureEvent
 327.   1262 SGWikiBasics
 328.   1262 SDL_GetNumAudioDevices
 329.   1258 SDL_GetNumDisplayModes
 330.   1254 SDL_FlushEvent
 331.   1252 SDL_SetWindowOpacity
 332.   1239 CategoryEndian
 333.   1236 SDL_SetWindowBordered
 334.   1235 SDL_GL_GetAttribute
 335.   1225 SDL_GetRenderDriverInfo
 336.   1223 SDL_PauseAudio
 337.   1210 AjudaComMacros/MonthCalendar
 338.   1207 SDL_SetClipRect
 339.   1201 SDL_HINT_FRAMEBUFFER_ACCELERATION
 340.   1199 CategoryBits
 341.   1194 SDL_PointInRect
 342.   1191 SDL_GL_LoadLibrary
 343.   1190 SDL_RenderGetViewport
 344.   1187 SDL_GetWindowPosition
 345.   1185 SDL_DollarGestureEvent
 346.   1184 SDL_GetScancodeFromKey
 347.   1183 SDL_HINT_ACCELEROMETER_AS_JOYSTICK
 348.   1182 SDL_CreateColorCursor
 349.   1178 SDL_LockAudioDevice
 350.   1174 SDL_GameControllerEventState
 351.   1164 SDL_GetPixelFormatName
 352.   1157 SDL_GetVideoDriver
 353.   1150 SDL_UpdateYUVTexture
 354.   1141 SDL_HideWindow
 355.   1140 SDL_AudioCVT
 356.   1135 SDL_DisableScreenSaver
 357.   1134 SDL_HINT_RENDER_OPENGL_SHADERS
 358.   1134 SDL_GetCursor
 359.   1132 SDL_JoystickInstanceID
 360.   1120 SDL_GetKeyFromName
 361.   1119 SDL_FillRects
 362.   1117 SDL_LogMessage
 363.   1115 SDL_BuildAudioCVT
 364.   1114 SDL_RenderSetIntegerScale
 365.   1107 SDL_GL_ExtensionSupported
 366.   1105 SDL_GameControllerAddMappingsFromFile
 367.   1102 SDL_RWwrite
 368.   1096 SDL_GameControllerMapping
 369.   1093 SDL_MessageBoxData
 370.   1092 SDL_LockMutex
 371.   1082 SDL_ConvertAudio
 372.   1080 SDL_JoystickEventState
 373.   1075 SDL_GetQueuedAudioSize
 374.   1069 SDL_GetColorKey
 375.   1069 Roadmap
 376.   1061 SDL_GetClipRect
 377.   1059 SDL_IsGameController
 378.   1059 SDL_GetWindowDisplayIndex
 379.   1052 SDL_GameControllerGetJoystick
 380.   1047 SDL_LoadWAV_RW
 381.   1040 SDL_JoyHatEvent
 382.   1020 AyudaSobreMacros/MonthCalendar
 383.   1014 SGStructures
 384.   1006 SDL_StopTextInput
 385.   1005 SDL_SetSurfaceAlphaMod
 386.   1001 SDL_AllocRW
 387.   1000 SDL_WarpMouseGlobal
 388.    997 SDL_CreateSemaphore
 389.    986 SDL_AllocFormat
 390.    979 SDL_FlushEvents
 391.    976 SDL_NumJoysticks
 392.    976 SDL_ClearError
 393.    964 SDL_RenderGetLogicalSize
 394.    957 SDL_mutexP
 395.    956 SDL_SetWindowHitTest
 396.    949 SDL_GetClosestDisplayMode
 397.    946 SDL_JoystickGetButton
 398.    946 SDL_GL_DeleteContext
 399.    943 SDL_LogCritical
 400.    941 SDL_GetWindowData
 401.    941 SDL_CloseAudioDevice
 402.    937 SDL_UnionRect
 403.    936 SDL_version
 404.    935 SDL_GetWindowPixelFormat
 405.    935 SDL_BlendOperation
 406.    934 SDL_IsTextInputActive
 407.    932 SDL_GetAudioDeviceStatus
 408.    931 SDL_GL_GetSwapInterval
 409.    928 SDL_Finger
 410.    927 SDL_MaximizeWindow
 411.    925 SystemPagesInRussianGroup
 412.    924 SDL_TLSCreate
 413.    915 SDL_LOG_CATEGORY
 414.    914 SDL_SetError
 415.    913 SDL_UnlockSurface
 416.    913 SDL_MUSTLOCK
 417.    912 SDL_RenderGetScale
 418.    907 SDL_GL_GetCurrentContext
 419.    902 SDL_GetRelativeMouseMode
 420.    899 SDL_GetNumRenderDrivers
 421.    898 SDL_AllocPalette
 422.    894 SDL_RemoveTimer
 423.    890 SDL_LogSetOutputFunction
 424.    889 HelpForDevelopers
 425.    877 SDL_GetScancodeName
 426.    876 SDL_SetWindowData
 427.    874 SDL_RWclose
 428.    874 HelpOnMacros
 429.    873 SDL_RWFromFP
 430.    871 SDL_GetTextureColorMod
 431.    870 SDL_BlendFactor
 432.    863 SDL_GetCPUCount
 433.    862 SDL_PowerState
 434.    861 SDL_CreateCond
 435.    860 SystemPagesInCroatianGroup
 436.    860 SDL_GetTextureBlendMode
 437.    859 SDL_HINT_ANDROID_APK_EXPANSION_PATCH_FILE_VERSION
 438.    856 SDL_RWseek
 439.    854 SDL_GetDisplayUsableBounds
 440.    852 SDL_AudioDeviceEvent
 441.    851 SDL_CondWait
 442.    850 SDL_acos
 443.    850 SDL_GetMouseFocus
 444.    850 SDL_GameControllerGetBindForButton
 445.    845 SDL_EnableScreenSaver
 446.    844 SDL_SaveBMP_RW
 447.    843 SDL_HapticEffect
 448.    841 SDL_HINT_VIDEO_WINDOW_SHARE_PIXEL_FORMAT
 449.    840 SDL_GetCurrentVideoDriver
 450.    839 SDL_GameControllerUpdate
 451.    832 SystemPagesInBrazilianPortugueseGroup
 452.    825 SDL_Vulkan_GetDrawableSize
 453.    825 SDL_JoystickName
 454.    822 SDL_SysWMmsg
 455.    818 SystemPagesInJapaneseGroup
 456.    813 SDL_assert
 457.    811 SystemPagesInDanishGroup
 458.    807 SDL_LogInfo
 459.    807 SDL_AndroidGetJNIEnv
 460.    801 SDL_SetSurfaceColorMod
 461.    789 SDL_RenderGetClipRect
 462.    787 SDL_GetTextureAlphaMod
 463.    786 SDL_JoystickGetGUID
 464.    784 SDL_JoystickNumAxes
 465.    783 SDL_atomic_t
 466.    781 SystemPagesInSerbianGroup
 467.    780 SDL_GetNumVideoDrivers
 468.    778 SystemPagesInTraditionalChineseGroup
 469.    775 SDL_VERSION
 470.    772 SystemPagesInTurkishGroup
 471.    771 SystemPagesInSlovenianGroup
 472.    770 SDL_GetWindowFromID
 473.    767 SDL_MessageBoxFlags
 474.    767 SDL_FreeWAV
 475.    764 SDL_SetHintWithPriority
 476.    764 SDL_LowerBlitScaled
 477.    763 SDL_RestoreWindow
 478.    760 SDL_LogDebug
 479.    760 SDL_HINT_VIDEO_MINIMIZE_ON_FOCUS_LOSS
 480.    759 SDL_DequeueAudio
 481.    757 SDL_GetThreadID
 482.    751 SDL_FilterEvents
 483.    750 SDL_AndroidGetActivity
 484.    749 SDL_FreeCursor
 485.    742 SDL_SetSurfacePalette
 486.    740 SDL_MessageBoxButtonData
 487.    740 SDL_GetHint
 488.    737 SDL_ClearQueuedAudio
 489.    736 SDL_MinimizeWindow
 490.    732 SystemPagesInRomanianGroup
 491.    730 SDL_SetWindowMinimumSize
 492.    730 SDL_CondSignal
 493.    728 SDL_GameControllerName
 494.    723 HelpOnInstalling/ApacheOnLinuxFtp
 495.    720 SystemPagesInSwedishGroup
 496.    716 SDL-gsoc2010_shaped_windows
 497.    714 SDL_GL_GetCurrentWindow
 498.    713 SDL_JoystickGetDeviceGUID
 499.    713 SDL_GetSystemRAM
 500.    711 SDL_GetCPUCacheLineSize
 501.    707 SDL_WinRTRunApp
 502.    707 SDL_SaveAllDollarTemplates
 503.    707 SDL_JoystickUpdate
 504.    707 SDL_HINT_VIDEO_HIGHDPI_DISABLED
 505.    706 SDL_GetAudioDriver
 506.    704 SystemPagesInHungarianGroup
 507.    703 SDL_JoyBallEvent
 508.    702 SDL_CondWaitTimeout
 509.    699 SDL_JoystickClose
 510.    696 SDL_RenderIsClipEnabled
 511.    693 SDL_GetRenderDrawBlendMode
 512.    692 RyanGordon
 513.    689 SDL_GetEventFilter
 514.    683 SDL_TextureModulate
 515.    675 SDL_JoystickGetGUIDFromString
 516.    675 HelpOnParsers
 517.    673 SDL_GetDisplayName
 518.    667 FAQiOS
 519.    666 SDL_PixelFormatEnumToMasks
 520.    665 SDL_HapticOpenFromJoystick
 521.    662 SDL_HasClipboardText
 522.    661 SDL_RectEmpty
 523.    661 SDL_HINT_MOUSE_RELATIVE_MODE_WARP
 524.    660 SDL_GetWindowTitle
 525.    660 SDL_GameControllerMappingForGUID
 526.    660 HelpOnAuthentication/ExternalCookie
 527.    659 SDL_SetWindowBrightness
 528.    658 SDL_JoystickGetHat
 529.    657 SDL_RecordGesture
 530.    655 SDL_LogMessageV
 531.    654 SDL_RWsize
 532.    653 SDL_GetGrabbedWindow
 533.    651 SDL_HapticDirection
 534.    650 SDL_HINT_GRAB_KEYBOARD
 535.    650 SDL_AtomicLock
 536.    649 SDL_ThreadID
 537.    648 SDL_QuitRequested
 538.    647 SDL_LogPriority
 539.    645 SDL_GetKeyboardFocus
 540.    644 SDL_GetWindowMaximumSize
 541.    644 SDL_GetAudioStatus
 542.    640 SDL_GameControllerClose
 543.    638 SDL_RWtell
 544.    638 MoinMoin/InstallDocs
 545.    637 SDL_HINT_XINPUT_ENABLED
 546.    636 SDL_JoystickGetGUIDString
 547.    635 SDL_SetWindowsMessageHook
 548.    635 SDL_GetTouchFinger
 549.    635 SDL_GameControllerGetAttached
 550.    633 SDL_JoystickGetAttached
 551.    631 SDL_SYSWM_TYPE
 552.    630 SDL_GetDefaultAssertionHandler
 553.    623 SDL_MostSignificantBitIndex32
 554.    621 SDL_TryLockMutex
 555.    619 SDL_HINT_MOUSE_FOCUS_CLICKTHROUGH
 556.    618 SDL_SemWait
 557.    618 HulpDiversen/VeelGesteldeVragen
 558.    617 SDL_HasEvent
 559.    613 SDL_GetSurfaceBlendMode
 560.    612 SGEnumerations
 561.    606 SDL_UnlockMutex
 562.    606 SDL_GetTouchDevice
 563.    605 SDL_HINT_NO_SIGNAL_HANDLERS
 564.    605 SDL_AudioStatus
 565.    604 SDL_SetModState
 566.    604 SDL_MessageBoxButtonFlags
 567.    604 SDL_HapticRumblePlay
 568.    602 SDL_HapticCondition
 569.    602 SDL_HINT_ORIENTATIONS
 570.    602 SDL_GameControllerGetButtonFromString
 571.    601 SDL_HapticNewEffect
 572.    598 SDL_FreeRW
 573.    595 SDL_HINT_GAMECONTROLLERCONFIG
 574.    593 SDL_HapticNumEffectsPlaying
 575.    590 SDL_AddHintCallback
 576.    588 SDL_GetSurfaceAlphaMod
 577.    588 SDL_GetScancodeFromName
 578.    588 HilfeZurCreoleSyntax
 579.    587 SDL_RectEquals
 580.    585 SDL_SetWindowModalFor
 581.    585 SDL_HitTestResult
 582.    585 SDL_HINT_VIDEO_ALLOW_SCREENSAVER
 583.    585 HelpForUsers
 584.    584 SDL_GameControllerNameForIndex
 585.    583 AjudasDiversas/PerguntasMaisFrequentes
 586.    582 SDL_HINT_TIMER_RESOLUTION
 587.    579 SDL_RenderTargetSupported
 588.    579 SDL_GetSurfaceColorMod
 589.    578 SDL_DestroyMutex
 590.    574 SDL_GetWindowGrab
 591.    568 SDL_AtomicAdd
 592.    567 SDL_JoystickNameForIndex
 593.    566 StuartPBentley/CombinedKeyTable
 594.    566 NapovedaRuzne/CastoKladeneDotazy
 595.    565 SDL_HINT_WINDOWS_DISABLE_THREAD_NAMING
 596.    564 SDL_JoystickPowerLevel
 597.    564 HelpOnMoinWikiSyntax
 598.    562 OhjeSekalaiset/UseinKysytytKysymykset
 599.    560 SGCodeExamples
 600.    559 SDL_CompilerBarrier
 601.    558 SDL_GameControllerFromInstanceID
 602.    557 SDL_RenderGetIntegerScale
 603.    556 SDL_SetPixelFormatPalette
 604.    555 CategoryStruct
 605.    554 SDL_HapticConstant
 606.    553 SDL_HapticOpen
 607.    553 SDL_AtomicCAS
 608.    552 HelpOnCreoleSyntax
 609.    551 SDL_GetRevision
 610.    545 SDL_HasScreenKeyboardSupport
 611.    544 SDL_CloseAudio
 612.    542 WikiTipOfTheDay
 613.    542 SDL_JoystickFromInstanceID
 614.    539 SDL_CondBroadcast
 615.    538 SDL_MessageBoxColor
 616.    538 SDL_HapticRumbleInit
 617.    538 SDL_AtomicIncRef
 618.    538 HelpOnNavigation
 619.    538 HelpOnAccessControlLists
 620.    537 SDL_MessageBoxColorScheme
 621.    536 WordIndex
 622.    535 SDL_AudioQuit
 623.    533 SDL_IsScreenSaverEnabled
 624.    532 SDL_HintPriority
 625.    532 SDL_GetEventState
 626.    532 SDL_GameControllerAddMappingsFromRW
 627.    530 SDL_SetWindowMaximumSize
 628.    528 SDL_SetWindowGammaRamp
 629.    527 SDL_GetThreadName
 630.    526 SDL_ThreadPriority
 631.    524 SDL_AtomicGet
 632.    520 SDL_LogSetPriority
 633.    520 SDL_GameControllerGetBindForAxis
 634.    518 SDL_DXGIGetOutputInfo
 635.    517 SDL_AssertState
 636.    516 SDL_HapticPeriodic
 637.    515 SDL_GetWindowOpacity
 638.    514 SDL_COMPILEDVERSION
 639.    510 SDL_LogSetAllPriority
 640.    510 SDL_HINT_JOYSTICK_ALLOW_BACKGROUND_EVENTS
 641.    508 SDL_AndroidGetExternalStoragePath
 642.    507 SDL_SemPost
 643.    506 SDL_HapticLeftRight
 644.    505 SDL_DelEventWatch
 645.    504 SDL_MasksToPixelFormatEnum
 646.    499 SDL_GameControllerGetStringForButton
 647.    498 SDL_GL_ResetAttributes
 648.    497 SDL_GetNumTouchFingers
 649.    496 SDL_LoadDollarTemplates
 650.    493 SDL_iPhoneSetEventPump
 651.    492 SDL_GetNumTouchDevices
 652.    490 SDL_ReadU8
 653.    490 SDL_JoystickNumButtons
 654.    488 SDL_HINT_WINDOWS_ENABLE_MESSAGELOOP
 655.    488 PreferensiSintax
 656.    487 SDL_HINT_THREAD_STACK_SIZE
 657.    486 SDL_iPhoneSetAnimationCallback
 658.    486 SDL_HINT_ANDROID_SEPARATE_MOUSE_AND_TOUCH
 659.    486 SDL_HINT_ANDROID_APK_EXPANSION_MAIN_FILE_VERSION
 660.    485 SDL_HINT_IDLE_TIMER_DISABLED
 661.    484 SDL_HasEvents
 662.    480 SDL_SetAssertionHandler
 663.    480 SDL_ReadBE16
 664.    480 SDL_AtomicSet
 665.    480 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32
 666.    479 SDL_RenderGetD3D9Device
 667.    479 SDL_LogGetOutputFunction
 668.    475 HelpForBeginners
 669.    473 SDL_TLSSet
 670.    473 SDL_HapticCustom
 671.    473 AjudaComParsers
 672.    472 SDL_JoystickCurrentPowerLevel
 673.    471 SDL_GetNumAudioDrivers
 674.    470 SDL_LogVerbose
 675.    469 SDL_HINT_RENDER_DIRECT3D_THREADSAFE
 676.    468 SDL_SensorEvent
 677.    467 SDL_HapticRumbleSupported
 678.    466 SDL_HINT_RPI_VIDEO_LAYER
 679.    466 SDL_GetWindowBrightness
 680.    466 SDL_FreePalette
 681.    463 SDL_HapticRunEffect
 682.    463 SDL_GL_UnbindTexture
 683.    462 SDL_UpperBlit
 684.    461 SDL_assert_paranoid
 685.    461 SDL_SoftStretch
 686.    460 SDL_GL_UnloadLibrary
 687.    460 HelpOnFormatting
 688.    460 AiutoSuMacro
 689.    459 SDL_HapticSetGain
 690.    459 SDL_HapticName
 691.    459 SDL_HINT_VIDEO_X11_XVIDMODE
 692.    459 SDL_GetDefaultCursor
 693.    457 SDL_HINT_EMSCRIPTEN_KEYBOARD_ELEMENT
 694.    456 SDL_VERSION_ATLEAST
 695.    456 SDL_HapticQuery
 696.    452 SDL_GameControllerGetStringForAxis
 697.    450 SDL_HINT_MAC_BACKGROUND_APP
 698.    450 CategoryHomepage
 699.    448 SDL_assert_release
 700.    448 SDL_HapticRamp
 701.    448 SDL_GameControllerGetAxisFromString
 702.    446 SDL_FreeFormat
 703.    445 SDL_JoystickIsHaptic
 704.    445 SDL_Has3DNow
 705.    444 SDL_TLSGet
 706.    444 SDL_DestroySemaphore
 707.    440 SDL_VideoQuit
 708.    439 OhjeToiminnoista
 709.    439 KazaloNaslovnic
 710.    434 SDL_HINT_VIDEO_X11_NET_WM_PING
 711.    434 SDL_GetRevisionNumber
 712.    432 SDL_AtomicUnlock
 713.    431 SDL_AtomicTryLock
 714.    430 SDL_HINT_WINDOWS_NO_CLOSE_ON_ALT_F4
 715.    430 SDL_HINT_VIDEO_WIN_D3DCOMPILER
 716.    429 SDL_WinRT_Path
 717.    429 SDL_HINT_VIDEO_MAC_FULLSCREEN_SPACES
 718.    429 SDL_GetWindowMinimumSize
 719.    429 SDL_AndroidGetInternalStoragePath
 720.    426 SDL_JoystickGetBall
 721.    423 HilfeZurMoinWikiSyntax
 722.    422 HelpOnAdministration
 723.    421 SDL_HINT_IME_INTERNAL_EDITING
 724.    419 SDL_HapticClose
 725.    418 SDL_LogWarn
 726.    418 AiutoVarie/DomandePosteFrequentemente
 727.    414 SDL_HINT_VIDEO_X11_XRANDR
 728.    413 SDL_TriggerBreakpoint
 729.    413 SDL_HINT_RENDER_DIRECT3D11_DEBUG
 730.    412 SDL_GetWindowGammaRamp
 731.    411 SGTutorials
 732.    411 SDL_SemWaitTimeout
 733.    409 SDL_Swap16
 734.    406 SDL_VERSIONNUM
 735.    406 SDL_SemValue
 736.    405 SDL_HINT_WINDOW_FRAME_USABLE_WHILE_CURSOR_HIDDEN
 737.    405 SDL_GetHintBoolean
 738.    404 SDL_HapticRumbleStop
 739.    402 SDL_JoystickNumHats
 740.    401 SDL_SemTryWait
 741.    400 SDL_HINT_WINRT_PRIVACY_POLICY_LABEL
 742.    399 SDL_HapticEffectSupported
 743.    399 HelpOnInstalling/InternetInformationServer
 744.    397 MuotoiluOpas
 745.    395 RejstrikStranek
 746.    393 SDL_AtomicDecRef
 747.    392 SDL_HINT_BMP_SAVE_LEGACY_FORMAT
 748.    390 SDL_HapticUpdateEffect
 749.    389 AiutoSuProcessoriDiCodice
 750.    387 SDL_IsScreenKeyboardShown
 751.    386 SDL_Direct3D9GetAdapterIndex
 752.    383 SDL_HINT_WINRT_PRIVACY_POLICY_URL
 753.    382 HelpOnInstalling/FastCgi
 754.    381 SDL_HasSSE
 755.    381 SDL_HINT_APPLE_TV_REMOTE_ALLOW_ROTATION
 756.    380 CategoryInput
 757.    379 SDL_assert_data
 758.    379 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32withDomainAuthentication
 759.    378 SDL_CalculateGammaRamp
 760.    378 SDL_AndroidGetExternalStorageState
 761.    377 SDL_MessageBoxColorType
 762.    375 SDL_AtomicSetPtr
 763.    374 SDL_HapticUnpause
 764.    374 SDL_ClearHints
 765.    373 SDL_HasAVX
 766.    371 SDL_SwapLE32
 767.    370 SDL_SwapBE16
 768.    369 SDL_HasMMX
 769.    369 HelpOnInstalling/StandaloneServer
 770.    368 TittelIndeks
 771.    366 SDL_HINT_XINPUT_USE_OLD_JOYSTICK_MAPPING
 772.    365 AiutoSuConfigurazione
 773.    364 SDL_SwapBE64
 774.    364 SDL_Swap32
 775.    363 WikiKursHandOut
 776.    363 SDL_UnlockAudio
 777.    362 SDL_HasRDTSC
 778.    361 SDL_WinRTGetFSPathUTF8
 779.    359 SDL_WriteU8
 780.    357 SDL_AtomicCASPtr
 781.    356 SDL_HINT_APPLE_TV_CONTROLLER_UI_EVENTS
 782.    355 AidesDiverses/QuestionsUsuelles
 783.    354 SDL_HINT_WINRT_HANDLE_BACK_BUTTON
 784.    354 SDL_HINT_VIDEO_X11_XINERAMA
 785.    354 CategoryEnum
 786.    353 SDL_AtomicGetPtr
 787.    352 SDL_HasSSE42
 788.    350 AyudaSobreAciones/AdjuntarArchivos
 789.    348 SGRemarks
 790.    348 SDL_JoystickNumBalls
 791.    348 SDL_HapticSetAutocenter
 792.    348 AjudaComTabelas
 793.    347 SDL_ScancodeAndKeycode
 794.    347 SDL_HapticIndex
 795.    347 APIContributionStyleGuide
 796.    345 SDL_WinRTGetFSPathUNICODE
 797.    345 SDL_HINT_MAC_CTRL_CLICK_EMULATE_RIGHT_CLICK
 798.    345 SDL_GetAssertionReport
 799.    345 AiutoSuSintassiCreole
 800.    344 SDL_HapticOpenFromMouse
 801.    344 SDL_HapticNumEffects
 802.    344 HelpOnTables
 803.    344 AjudaComParsers/ReStructuredText
 804.    343 IndexVanTitels
 805.    340 SDL_LogGetPriority
 806.    339 HelpOnProcessingInstructions
 807.    338 HelpOnAuthentication
 808.    337 SDL_DestroyCond
 809.    336 SDL_REVISION
 810.    336 HilfeAllgemein/FragenUndAntworten
 811.    335 SDL_WriteBE16
 812.    335 SDL_HapticStopEffect
 813.    334 SDL_HasAVX2
 814.    333 SDL_SwapLE16
 815.    333 SDL_HasAltiVec
 816.    331 SDL_ReadBE32
 817.    329 SDL_SaveDollarTemplate
 818.    328 SDL_NumHaptics
 819.    327 SDL_HapticPause
 820.    327 HelpOnInstalling/ApacheWithModPython
 821.    326 HilfeZurInstallation
 822.    325 SDL_HapticOpened
 823.    325 SDL_DelHintCallback
 824.    321 SDL_GetAssertionHandler
 825.    320 SDL_HapticGetEffectStatus
 826.    317 SDL_ReadBE64
 827.    317 SDL_HapticDestroyEffect
 828.    317 HelpOnPackageInstaller
 829.    316 SDL_WriteLE64
 830.    316 HelpMiscellaneous
 831.    314 TitelIndex
 832.    314 SDL_SwapLE64
 833.    314 SDL_HapticNumAxes
 834.    314 CategoryDefine
 835.    313 SDL_WriteLE32
 836.    312 SDL_MouseIsHaptic
 837.    312 PageHits
 838.    311 HelpOnInstalling/TwistedWeb
 839.    310 SDL_ReadLE64
 840.    307 SDL_SwapBE32
 841.    307 SDL_ReadLE16
 842.    306 SiteNavigation
 843.    305 SDL_ReadLE32
 844.    304 Sam Lantinga
 845.    304 SGNewPages
 846.    304 AiutoSuAutenticazione
 847.    302 HelpOnInstalling/ApacheOnMacOsx
 848.    302 AiutoSuConfigurazione/PreferenzeUtente
 849.    301 HelpOnLists
 850.    300 SDL_HasSSE2
 851.    300 SDL_HapticStopAll
 852.    299 IndiceDeiTitoli
 853.    298 SDL_Swap64
 854.    294 SDL_HasSSE41
 855.    292 AideD'Installation
 856.    288 SDL_SwapFloat
 857.    284 BiscottiDellaFortuna
 858.    283 HelpOnInstalling/ApacheOnLinux
 859.    282 SDL_WriteBE32
 860.    279 SDL_HasSSE3
 861.    279 SDL_GetNumInputDevices
 862.    276 SDL_SwapFloatLE
 863.    275 AiutoSuSintassiMoin
 864.    273 ReferenciaDeSintaxis
 865.    271 SDL_SwapFloatBE
 866.    271 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32withFastCgi
 867.    271 HelpOnInstalling
 868.    270 HelpOnUserHandling
 869.    270 HelpOnInstalling/Win32MoinEasyBackup
 870.    269 HelpOnGraphicalEditor
 871.    268 SDL_ResetAssertionReport
 872.    268 HelpOnSynchronisation
 873.    268 ChrisBush
 874.    267 AjudaComMacros
 875.    266 HilfeZuParsern
 876.    263 HelpOnInstalling/ApacheWithCherryPy
 877.    260 HelpOnInstalling/AolServer
 878.    259 SDL_RedetectInputDevices
 879.    259 HelpOnInstalling/WebLogic
 880.    259 AiutoSuComandiMoin
 881.    255 SDL_WriteLE16
 882.    252 RandomPage
 883.    252 DiaEsitysPohja
 884.    251 WikiName
 885.    250 WantedPages
 886.    250 HelpOnConfiguration/IntegratingWithApache
 887.    250 AjudaComLinhas
 888.    249 AidesDiverses
 889.    245 SDL_WriteBE64
 890.    244 SDL_Vulkan_UnloadLibrary
 891.    242 AideDeLaSyntaxeWikiDeMoinMoin
 892.    240 AjudaComListas
 893.    239 AiutoSuAggiornamento
 894.    238 SDL_LogResetPriorities
 895.    238 HelpOnActions/AttachFile
 896.    235 AiutoSuConfigurazione/SupportoPostaElettronica
 897.    234 HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation
 898.    230 HelpOnPatchCreation
 899.    228 HelpOnUpdating
 900.    228 HelpMiscellaneous/ExperimentalFeatures
 901.    228 AiutoSuListeControlloAccesso
 902.    227 SystemPagesInDutchGroup
 903.    225 TitelRegister
 904.    225 IndexDesTitres
 905.    225 AideDeL'Authentification
 906.    223 PaginaPersonaleMancante
 907.    222 OhjeMakroista
 908.    222 HelpOnConfiguration
 909.    222 AiutoSuConfigurazione/IntegrazioneConApache
 910.    221 AyudaSobreListasDeControlDeAccesoAcl
 911.    215 SystemPagesInHebrewGroup
 912.    213 SystemPagesInEnglishGroup
 913.    213 IndexTitluri
 914.    211 Test
 915.    209 SDL_GetInputDeviceName
 916.    206 AjudaComIdiomas
 917.    205 AideDesTables
 918.    203 NamaWiki
 919.    203 HelpOnMacros/MonthCalendar
 920.    203 AiutoSuSincronizzazione
 921.    202 SDL_DirtyTexture
 922.    202 MoinMoinEs
 923.    202 AiutoPerGliSviluppatori
 924.    201 AiutoVarie
 925.    200 SDL_IsDeviceDisconnected
 926.    200 HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer
 927.    197 WhyWikiWorks
 928.    197 HelpOnConfiguration/ApacheVoodoo
 929.    197 AideD'Installation/InternetInformationServer
 930.    196 NapovedaRuzne
 931.    196 CharlesSwain
 932.    195 WikiCourse
 933.    195 SylvainBeucler
 934.    194 KenBull
 935.    194 AiutoSuConfigurazione/ApacheVodoo
 936.    194 AideD'Installation/ApacheEtLinuxViaFtp
 937.    193 AutoAdminGroup
 938.    192 AiutoSuMacro/CalendarioMensile
 939.    190 SivuHakemisto
 940.    190 DesktopEdition
 941.    188 IndeksJudul
 942.    187 PageD'Accueil
 943.    187 HelpOnTextChas
 944.    187 HelpOnInstalling/MinimalWiki
 945.    185 AyudaSobreMacros/MailTo
 946.    184 PagalbaNavigacijos
 947.    183 HelpOnLinking
 948.    183 AjudaComListasDeControloDeAcesso
 949.    183 AdminGroup
 950.    182 HelpOnInstalling/TroubleShooting
 951.    181 HilfeAllgemein
 952.    180 nitin.j4
 953.    179 AyudaPlantilla
 954.    179 AiutoSuAmministrazione
 955.    178 AiutoPerAmministratori
 956.    177 TitelListe
 957.    177 HelpOnMacros/ImageLink
 958.    177 HelpOnInstalling/ApacheWithModWSGI
 959.    176 OhjeNavigoinnista
 960.    176 HilfeZuLayouts
 961.    175 AjudasDiversas
 962.    175 AjudaComMacros/ImageLink
 963.    175 AiutoSuAspettoSito
 964.    174 WikiVardas
 965.    174 AiutoSuInstallazione
 966.    173 Tensor
 967.    173 SyntaksReference
 968.    173 MoinMoin/TextFormatting
 969.    172 AiutoSuConfigurazione/PaginaSupplementare
 970.    172 AiutoSuAutoAmministrazione
 971.    171 WikiTippDesTages
 972.    171 NombreWiki
 973.    170 IndicePerParola
 974.    170 AjudaComInstaladorDePacotes
 975.    170 AideD'Installation/FastCgi
 976.    169 SDL-gsoc2010_xrender
 977.    168 AiutoSuConfigurazione/FileAllegati
 978.    167 AideDeNavigation
 979.    166 PagalbaTurinio
 980.    166 AyudaParaIngresar
 981.    166 AjudaComMacros/EmbedObject
 982.    165 SDL-gsoc2010_android
 983.    165 PageSize
 984.    165 NomeDeWiki
 985.    164 MoinMoinVsl/FormatiranjeBesedila
 986.    163 SDL-gsoc2010_IME
 987.    163 AyudaSobrePresentaciones
 988.    163 AyudaSobreListas
 989.    163 AjudaComXapian
 990.    161 SystemPagesInFrenchGroup
 991.    161 AjudaComCategorias
 992.    161 AiutoSuCreazionePatch
 993.    161 AideD'Installation/ApacheAvecModPython
 994.    160 WortIndex
 995.    160 SatunnainenSivu
 996.    160 BantuanUntukPengguna
 997.    160 AideD'Installation/ApacheEtLinux
 998.    159 KazaloBesed
 999.    159 HulpDiversen
 1000.    159 AiutoSuInstallazionePacchetto
 1001.    159 AideDesProcesseurs
 1002.    158 OhjeKategorioista
 1003.    158 NazwaWiki
 1004.    158 AyudaSobreMacros/Include
 1005.    158 AjudaComTemas
 1006.    158 AideD'Installation/ApacheEtMacOSX
 1007.    157 AideD'Installation/ApacheEtWin32
 1008.    156 WikiWikiNavn
 1009.    156 AjudaComSpam
 1010.    156 AiutoSuTextCha
 1011.    156 AideDesAnalyseurs
 1012.    156 AideD'Installation/ServeurAutonome
 1013.    155 SystemPagesInPortugueseGroup
 1014.    155 ContagemDeAcesso
 1015.    155 AyudaSobreVariables
 1016.    154 WikiLekePlass
 1017.    154 AyudaDeContenidos
 1018.    154 AiutoSuConfigurazione/ProtezioneSovraccarico
 1019.    154 AiutoSuConfigurazione/PoliticheDiSicurezza
 1020.    154 AideD'Installation/InstallationDeBase
 1021.    153 OrphanedPages
 1022.    153 HelpIndex
 1023.    153 AjudaNaInstalling/ServidorStandalone
 1024.    153 AideD'Installation/TwistedWeb
 1025.    153 AideD'Installation/ServeurAOL
 1026.    152 WikiNome
 1027.    152 BantuanLain
 1028.    151 WikiNimi
 1029.    151 SDL_assert_state
 1030.    151 OhjeSivujenLuomisesta
 1031.    151 HilfeZuHinweisen
 1032.    151 HelpOnUserPreferences
 1033.    151 HalamanAcak
 1034.    150 HelpOnMacros/Include
 1035.    150 HelpOnHeadlines
 1036.    149 PaskutiniaiPakeitimai
 1037.    149 OhjeLuetteloista
 1038.    148 Posjete stranica
 1039.    148 PagalbaRedagavimo/PoPuslapiai
 1040.    148 NavigasiSitus
 1041.    148 HelpOnXapian
 1042.    148 HelpOnPageCreation
 1043.    148 AjudaParaPrincipiantes
 1044.    147 RastgeleSayfa
 1045.    147 MoinMoin/FormatiranjeBesedila
 1046.    147 AjudaComSmileys
 1047.    147 AbandonedPages
 1048.    146 SDLFunctionTemplate
 1049.    146 HomePageWiki
 1050.    146 AyudaSobreMacros/ImageLink
 1051.    145 VikiKurss/IevadKurss/000 Kas ir Viki?
 1052.    145 InterWikit
 1053.    145 AjudasDiversas/FuncionalidadesExperimentais
 1054.    144 WikiIme
 1055.    144 HelpOnXmlPages
 1056.    144 HelpOnMoinCommand
 1057.    144 BolinhosDaSorte
 1058.    144 AyudaSobreDiccionarios
 1059.    143 VikiKurss/IevadKurss/110 Virsraksti un rindkopas
 1060.    143 AyudaSobreRecuperarEdicionesPerdidas
 1061.    143 AyudaSobrePlantillas
 1062.    143 AjudaComSuperUtilizadores
 1063.    143 AiutoSuMacro/CollegaImmagine
 1064.    142 HelpOnParsers/ReStructuredText
 1065.    142 AjudaParaProgramadores
 1066.    142 AiutoSuAcl
 1067.    141 PaginiLibere
 1068.    141 HelpOnInstalling/WikiInstanceCreation
 1069.    141 HelpOnEditing
 1070.    141 AyudaSobreProcesadores
 1071.    141 AideD'Installation/WebLogic
 1072.    140 SayfaZiyaretleri
 1073.    140 HelpOnSpellCheck
 1074.    140 BrukersideSidemal
 1075.    140 AiutoSuAzioni
 1076.    139 SDL_UpperBlitScaled
 1077.    139 MoinMoinVF/MiseEnForme
 1078.    139 AjudaComMacros/Include
 1079.    139 AiutoSuControlloOrtografico
 1080.    138 OhjeTaulukoista
 1081.    138 HilfeZumUpdaten
 1082.    138 AyudaSobreEnlaces
 1083.    138 AyudaParaUsuarios
 1084.    138 AyudaParaDesarrolladores
 1085.    138 AjudaComModelos
 1086.    137 MedWiki
 1087.    137 KazaloStrani
 1088.    137 InformazioniSulSistema
 1089.    137 HalamanYangDicari
 1090.    137 GewenstePaginas
 1091.    137 CursoWiki
 1092.    137 CategorieCategorie
 1093.    137 AjudaNaPesquisa
 1094.    137 AjudaComRegisto
 1095.    136 SDLStructTemplate
 1096.    135 AjudaParaUtilizadores
 1097.    134 ModeloDeCategorias
 1098.    134 IskaneStrani
 1099.    134 ContributorGroup
 1100.    133 PaginiDorite
 1101.    133 ListaDeCategorias
 1102.    133 DispensaCorsoWiki
 1103.    132 SystemPagesSetup
 1104.    132 PagineDiSistemaModificate
 1105.    132 Migratiehandleiding
 1106.    132 CategorieThuisblad
 1107.    131 KategoriaKotiSivu
 1108.    131 BantuanUntukPengembang
 1109.    130 SystemPagesInLatvianGroup
 1110.    130 KategorijaHomepage
 1111.    130 EditorGroup
 1112.    130 AjudaParaAdministradores
 1113.    129 WikiNasvetDneva
 1114.    129 VikiKurss/IevadKurss/191 Jaunu lapu izveide
 1115.    129 ModificheRecenti
 1116.    129 GalletasDeLaFortuna
 1117.    129 AyudaParaAdministradores
 1118.    128 SDL_Colour
 1119.    128 SDL-gsoc2010_gesture
 1120.    128 ProcWikiFunguje
 1121.    127 TentangMoinMoin
 1122.    127 PukulanHalaman
 1123.    127 PagalbaIndeksas
 1124.    127 KategorijaKategorija
 1125.    127 KategoriaKategoria
 1126.    126 SDL_SystemCursor
 1127.    126 KategoriaPohja
 1128.    126 DicaDoDiaDoWiki
 1129.    125 SDLEnumTemplate
 1130.    125 PaginaPermessoNegato
 1131.    125 OhjeHakemisto
 1132.    125 MoinMoinWiki
 1133.    124 PorQueWikiFunciona
 1134.    124 OhjeHakemisesta
 1135.    124 HilfeZurInstallation/ApacheAufWin32
 1136.    124 HelpOnLanguages
 1137.    124 AjudaComMacros/MailTo
 1138.    123 UkuranHalaman
 1139.    123 Navigacija
 1140.    123 KaivatutSivut
 1141.    123 HulpIndex
 1142.    123 AiutoSuSessioni
 1143.    123 AideDesActions
 1144.    122 SlideShowTemplate
 1145.    122 SDL_GetVkInstanceProcAddr
 1146.    122 ExplorerCeWiki
 1147.    121 MoinMoinVsl
 1148.    121 CategoryTemplate
 1149.    121 BantuanUntukAdministrator
 1150.    121 AiutoSuListe
 1151.    120 WikiPeskovnik
 1152.    120 OhjeMuokkauksesta
 1153.    120 HulpInhoud
 1154.    120 HilfeZurInstallation/InternetInformationServer
 1155.    120 DiapositivaPlantilla
 1156.    119 HilfeZurInstallation/ApacheAufMacOsx
 1157.    119 HilfeZurInstallation/ApacheAufLinux
 1158.    118 SistemBilgisi
 1159.    118 SDL_GameControllerButtonBind
 1160.    118 AideDesMacros
 1161.    117 StuartPBentley
 1162.    117 SayfaBoyutu
 1163.    117 PlatsNavigering
 1164.    117 HulpVoorGebruikers
 1165.    117 AyudaSobrePreferenciasDelUsuario
 1166.    116 SystemPagesInKoreanGroup
 1167.    116 HulpVoorOntwikkelaars
 1168.    115 PuslapioDydis
 1169.    115 MoinMoinVF/DocumentationD'Installation
 1170.    115 KategorijaKategorijaVsl
 1171.    115 HilfeZurInstallation/FehlerBehebung
 1172.    115 HelpOnAcl
 1173.    114 SystemInfo
 1174.    113 SDL_mutexV
 1175.    113 NawigacjaSerwisu
 1176.    113 MoinMoinLap
 1177.    113 HilfeZurInstallation/BasisInstallation
 1178.    113 HelpOnPageDeletion
 1179.    113 GeluksKoekjes
 1180.    113 AiutoSuTemi
 1181.    113 AiutoSuIstruzioniDiElaborazione
 1182.    112 SDL_iOSSetEventPump
 1183.    112 NavigareSit
 1184.    112 NavigacijaStrani
 1185.    112 HalamanYatim
 1186.    111 PomocPrzyLinkowaniu
 1187.    111 OhjePohja
 1188.    111 MengapaWikiBekerja
 1189.    110 SlumpvaldSida
 1190.    110 Ostavljene stranice
 1191.    110 OhjeViivoista
 1192.    110 HulpVoorBeginners
 1193.    110 AiutoSuCollegamenti
 1194.    109 TutorialWiki
 1195.    109 OrvotSivut
 1196.    109 CastelliDiSabbia
 1197.    109 BadContent
 1198.    108 NavigaIlSito
 1199.    108 KlasseBrukerside
 1200.    108 GlavnaStran
 1201.    108 AiutoSuNotifiche
 1202.    108 AideDesActions/AttachFile
 1203.    108 AideDeLaCorrectionOrthographique
 1204.    107 SivuVierailut
 1205.    107 RechercherUnePage
 1206.    107 HelpOnDictionaries
 1207.    106 PresentazioneModello
 1208.    106 PomocPrzyPodstawianychZmiannych
 1209.    105 WikiMoinMoin
 1210.    105 OsieroconeStrony
 1211.    105 InterWiki
 1212.    105 HelpOnNotification
 1213.    104 HilfeZuParsern/ReStructuredText
 1214.    104 HelpOnSmileys
 1215.    104 HelpOnActions
 1216.    104 AideD'Administration
 1217.    103 WikiSandBox
 1218.    103 WikiKumHavuzu
 1219.    103 StronaDomowaWiki
 1220.    103 SistemskeInformacijeVsl
 1221.    103 SDL_iOSSetAnimationCallback
 1222.    103 SDL_GameControllerBindType
 1223.    103 PagalbaSaistymo
 1224.    103 MoinMoinVF
 1225.    103 HelpOnSessions
 1226.    103 AiutoSuFormattazione
 1227.    102 WikiTestiSivu
 1228.    102 VikiKurss/IevadKurss
 1229.    102 CamelCase
 1230.    102 AideDesMacros/MailTo
 1231.    101 SexCitationsTecken
 1232.    101 NomeWiki
 1233.    101 HulpTemplate
 1234.    101 FornavnEtternavn
 1235.    101 AyudaSobreIdiomas
 1236.    101 AiutoSuModificaPagina/SottoPagine
 1237.    101 AideDeMiseEnForme
 1238.    100 SystemPagesInSpanishGroup
 1239.    100 StatistikaDogodkov/TipiBralnika
 1240.    100 RiassuntoDellaSintassi
 1241.    100 HomepageTemplate
 1242.    100 CorsoWiki/03 Essere sempre aggiornati
 1243.     99 WikiHomePage
 1244.     99 KotakPasirWiki
 1245.     99 HelpOnConfiguration/EmailSupport
 1246.     99 AideD'AutoAdmin
 1247.     98 WikiKotiSivu
 1248.     98 SistemosInformacija
 1249.     98 PomocPrzyTworzeniuStron
 1250.     98 MoinMoin/TekstOpmaak
 1251.     97 HilfeZuAccessControlLists
 1252.     97 HelpOnVariables
 1253.     97 AiutoSuXapian
 1254.     97 AiutoSuCategorie
 1255.     97 AiutoSuAvvisi
 1256.     96 WikiThuisblad
 1257.     96 WikiPiac
 1258.     96 WikiInter
 1259.     96 VikiKurss
 1260.     96 PomocPrzyKategoriach
 1261.     95 SivuKoko
 1262.     95 HilfeZurSeitenErzeugung
 1263.     95 CorsoWiki
 1264.     95 AiutoSuProcessoriDiCodice/ReStructuredText/IntroduzioneRst
 1265.     95 AideTemplate
 1266.     95 AideDesFiletsHorizontaux
 1267.     94 WikiZandbak
 1268.     94 VerlatenPaginas
 1269.     94 SystemPagesInCzechGroup
 1270.     94 AiutoSuPresentazione/900 Ultimo ma non meno importante: mettere in onda la presentazione
 1271.     94 AiutoSuAbbonamenti
 1272.     94 AideDesFrimousses
 1273.     93 AideDesListes
 1274.     92 WikiCourse/10 Text layout with wiki markup
 1275.     92 SiteGezinimi
 1276.     92 PagePersonnelleTemplate
 1277.     92 MoinMoin/FormatoDeTexto
 1278.     92 HelpOnThemes
 1279.     92 HelpOnSubscribing
 1280.     92 HelpOnMacros/EmbedObject
 1281.     91 WikiKurs
 1282.     91 SystemPagesInGermanGroup
 1283.     91 SiteNavigering
 1284.     91 EventStats
 1285.     91 AyudaSobreTablas
 1286.     90 VikiKurss/IevadKurss/150 Tabulas
 1287.     90 CzymJestMoinMoin
 1288.     89 WikiWikiSplet
 1289.     89 WikiConsiglioDelGiorno
 1290.     89 WegWijzer
 1291.     89 NorimiPuslapiai
 1292.     89 HilfeZuMakros
 1293.     89 AiutoSuProcessoriDiCodice/ReStructuredText
 1294.     89 AiutoSuFaccine
 1295.     88 VikiKurss/IevadKurss/130 Saraksti
 1296.     88 SystemPagesInLithuanianGroup
 1297.     88 NomWiki
 1298.     88 HelpOnEditing/SubPages
 1299.     88 AiutoContenuti
 1300.     87 HilfeZuVerweisen
 1301.     87 HelpOnRules
 1302.     87 DomovskaStranka
 1303.     87 AiutoSuPresentazione
 1304.     86 WikiCourse/16 Wiki internal links
 1305.     86 VikiKurss/IevadKurss/180 Makrosi
 1306.     86 VeiViser
 1307.     86 StartSeite
 1308.     85 UtdaterteSider
 1309.     85 SystemPagesInPersianGroup
 1310.     85 SisteEndringer
 1311.     85 HilfeZuTabellen
 1312.     85 CategoriaCategoria
 1313.     85 AiutoSuModificaPagina
 1314.     85 AiutoSuAzioni/AllegaFile
 1315.     85 AiutoSuAggiornamentoPython
 1316.     85 AiutoModello
 1317.     84 VersioneDesktop
 1318.     84 KategorieHomepage
 1319.     84 HilfeZumEditieren/UnterSeiten
 1320.     84 CambiosRecientes
 1321.     84 AiutoSuLingue
 1322.     84 AiutoSuAccesso
 1323.     83 WikiWikiWebEs
 1324.     83 WikiCourseHandOut
 1325.     83 WegWeiser
 1326.     83 TienViittoja
 1327.     83 OhjeMuokkauksesta/AlaSivut
 1328.     83 HelpOnComments
 1329.     83 HelpOnAdmonitions
 1330.     83 CategoriaModello
 1331.     83 AiutoPerNovizi
 1332.     82 WikiPiskoviste
 1333.     82 WikiNazev
 1334.     82 WikiHjemmeSide
 1335.     82 WikiCourse/08 Hot Keys
 1336.     82 SystemPagesGroup
 1337.     82 Spikerocks101
 1338.     82 OhjePohjista
 1339.     82 KlasseKlasse
 1340.     82 HomepageImWiki
 1341.     82 HilfeZuVerarbeitungsAnweisungen
 1342.     82 HilfeZuKategorien
 1343.     82 CorsoWiki/16 Collegamenti interni
 1344.     82 AiutoSuTitoliSezioni
 1345.     82 AiutoSuGestioneUtenti
 1346.     81 WikiVinkki
 1347.     81 WikiKurs/16 Wiki-interne Links
 1348.     81 WikiCourse/02 Finding information
 1349.     81 WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?
 1350.     81 SystemPagesInMongolianGroup
 1351.     81 SystemPagesInItalianGroup
 1352.     81 PomocPrzyEdycji
 1353.     81 Kazalo naslova
 1354.     81 HilfeZumFormatieren
 1355.     81 HelpOnLogin
 1356.     81 BrudnopisWiki
 1357.     81 AiutoSuDizionari
 1358.     81 AiutoSuBloccoModifica
 1359.     81 AiutoPerUtenti
 1360.     80 WikiKurs/01 Was ist ein MoinMoin-Wiki?
 1361.     80 WikiDienosPatarimas
 1362.     80 WikiBrukerside
 1363.     80 PaginaPersonaleWiki
 1364.     80 HilfeZurNavigation
 1365.     80 HilfeZumEditieren
 1366.     80 HelpOnSlideShows/100 Creating the slides
 1367.     80 HelpOnSlideShows/000 Introduction
 1368.     80 HelpOnSlideShows
 1369.     80 HelpOnLinking/NotesLinks
 1370.     80 AiutoSuNavigazione
 1371.     80 AiutoSuMacro/MailTo
 1372.     80 AiutoIndice
 1373.     80 AideDesPagesXml
 1374.     80 AideDesInstructionsDeTraitement/ReStructuredText
 1375.     79 ZadetkiStrani
 1376.     79 WikiCourse/18 Attachments
 1377.     79 WikiCourse/04 Creating a wiki account
 1378.     79 WikiCourse/03 Staying up to date
 1379.     79 SyntaxReference
 1380.     79 PagineAssenti
 1381.     79 KotiSivuPohja
 1382.     79 KitosWiki
 1383.     79 KategorieKategorie
 1384.     79 HelpOnUpdatingPython
 1385.     79 HelpOnTemplates
 1386.     79 HelpOnConfiguration/SecurityPolicy
 1387.     79 AiutoSuCancellazionePagina
 1388.     78 XsltVersion
 1389.     78 WikiSandKasse
 1390.     78 WikiNavn
 1391.     78 WikiCourse/17 External links
 1392.     78 WikiCourse/15 Tables
 1393.     78 SzablonStronyDomowej
 1394.     78 Statistiques
 1395.     78 SeitenZugriffe
 1396.     78 NajdiStranku
 1397.     78 InterWikiVF
 1398.     78 HelpTemplate
 1399.     78 HelpOnEditLocks
 1400.     78 HelpOnConfiguration/UserPreferences
 1401.     78 AyudaSobreEncabezados
 1402.     78 AufgegebeneSeiten
 1403.     78 AiutoSuPagineXml
 1404.     78 AiutoSuMacro/Includi
 1405.     78 AiutoSuCreazionePagina
 1406.     77 YetimSayfalar
 1407.     77 WikiCourse/51 Applications
 1408.     77 WikiCourse/22 Parsers
 1409.     77 SystemPagesInIndonesianGroup
 1410.     77 HelpOnMoinCommand/ExportDump
 1411.     77 EtterspurteSider
 1412.     77 CorsoWiki/22 Processori di codice
 1413.     77 CorsoWiki/14 Stile del testo
 1414.     77 AiutoSuTabelle
 1415.     77 AiutoSuRicerche
 1416.     76 WikiCourse/12 Headlines
 1417.     76 SommaireDeL'Aide
 1418.     76 PomocPrzyTabelach
 1419.     76 PomocPrzyStronachXml
 1420.     76 PerubahanTerakhir
 1421.     76 LocalSpellingWords
 1422.     76 KelimeDizini
 1423.     76 IndexVanWoorden
 1424.     76 IndeksKata
 1425.     76 CategoriaPaginaPersonale
 1426.     76 AyudaSobreFormato
 1427.     76 AyudaParaPrincipiantes
 1428.     76 AiutoSuPresentazione/000 Introduzione
 1429.     76 AiutoSuLineeOrizzontali
 1430.     76 AideDesInstructionsDeTraitement
 1431.     75 WikiWikiWeb
 1432.     75 WikiKurzus
 1433.     75 WikiCourse/05 User preferences
 1434.     75 SlideShowHandOutTemplate
 1435.     75 PuuttuvaKotisivu
 1436.     75 PomocPrzyFormatowaniu
 1437.     75 OrdListe
 1438.     75 IndexDesTermes
 1439.     75 HjemmesideSkabelon
 1440.     75 HelpOnConfiguration/SurgeProtection
 1441.     75 HelpOnAutoAdmin
 1442.     75 CorsoWiki/19 Simboli
 1443.     75 AiutoSuSpam
 1444.     75 AiutoSuPresentazione/100 Creare le diapositive
 1445.     74 WikiCourse/23 Actions
 1446.     74 WikiCourse/20 Dynamic content
 1447.     74 WikiCourse/14 Text styles
 1448.     74 WikiCourse/11 Paragraphs
 1449.     74 SyntaxReferenz
 1450.     74 StatistikPeristiwa/AgenPengguna
 1451.     74 SitusWikiWiki
 1452.     74 PagalbaGrafinioRedaktoriaus
 1453.     74 IndexCuvinte
 1454.     74 HelpOnCategories
 1455.     74 AideDeLaRecherche
 1456.     73 XsltVerzija
 1457.     73 WikiSandkasten
 1458.     73 WikiKurs/02 Finden von Informationen
 1459.     73 WikiCourse/13 Lists
 1460.     73 WikiCourse/06 Your own wiki homepage
 1461.     73 SystemPagesInNorwegianBokmalGroup
 1462.     73 StatisticheEventi
 1463.     73 SlaiduVeidne
 1464.     73 RecenteWijzigingen
 1465.     73 NapovedaVyhledavani
 1466.     73 NapovedaObsah
 1467.     73 HilfeZuXmlSeiten
 1468.     73 CorsoWiki/12 Titoli
 1469.     73 CorsoWiki/08 Scorciatoie
 1470.     73 AiutoSuModelli
 1471.     73 AideDesMacros/Include
 1472.     72 Zadnje izmjene
 1473.     72 WikiKurs/08 Tastenkombinationen
 1474.     72 WikiCourse/19 Symbols
 1475.     72 SystemPagesInPolishGroup
 1476.     72 Prazna stranica
 1477.     72 PaginaPersonaleLetturaModello
 1478.     72 OhjeMuotoilusta
 1479.     72 KategoriHjemmeside
 1480.     72 KasYraMoinMoin
 1481.     72 HomepageVorlage
 1482.     72 HomepageReadWritePageTemplate
 1483.     72 HilfeZuMakros/Include
 1484.     72 HelpOnOpenIDProvider
 1485.     72 HelpOnConfiguration/FileAttachments
 1486.     72 CorsoWiki/30 L'editor grafico
 1487.     72 CorsoWiki/23 Azioni
 1488.     72 CorsoWiki/05 Preferenze utente
 1489.     72 AyudaSobreEmoticones
 1490.     72 AiutoSuMacro/IncludiOggetto
 1491.     72 AideDesLangues
 1492.     71 WikiWikiWebb
 1493.     71 WikiKurs/04 Anmelden beim Wiki
 1494.     71 WikiDagensTips
 1495.     71 TahdistusAjoPohja
 1496.     71 SyncJobTemplate
 1497.     71 SlideTemplate
 1498.     71 PomocIndeks
 1499.     71 PagalbaPradedantiesiems
 1500.     71 OrdRegister
 1501.     71 MoinMoinIt
 1502.     71 ManglendeHjemmeSide
 1503.     71 LokiTilastot
 1504.     71 IndexDeL'Aide
 1505.     71 IkkeEksisterendeSide
 1506.     71 HilfeInhalt
 1507.     71 HelpOnMacros/MailTo
 1508.     71 EventStats/HitCounts
 1509.     71 CorsoWiki/40 Creare pagine
 1510.     71 CorsoWiki/20 Contenuto dinamico
 1511.     71 CorsoWiki/18 Allegati
 1512.     71 AideDesTitres
 1513.     70 WikiWikiTinklas
 1514.     70 WikiTipProTentoDen
 1515.     70 WikiNaam
 1516.     70 WikiKurs/51 Anwendungen
 1517.     70 WikiHemsida
 1518.     70 WikiCourse/52 Structure in the wiki
 1519.     70 VerweesdePaginas
 1520.     70 SivuHaku
 1521.     70 SanaHakemisto
 1522.     70 RichiestePagine
 1523.     70 RejstrikSlov
 1524.     70 ProjectTemplate
 1525.     70 PosledniZmeny
 1526.     70 PomocPrzyInstrukcjachPrzetwarzania
 1527.     70 PaginaPrincipale
 1528.     70 PaginaPersonaleModello
 1529.     70 NavstevnostStranek
 1530.     70 NapovedaTvorbaStranky
 1531.     70 KotiSivuYksityinenSivuPohja
 1532.     70 KategoriSkabelon
 1533.     70 InterWikiIt
 1534.     70 CorsoWiki/17 Collegamenti esterni
 1535.     70 CorsoWiki/11 Paragrafi
 1536.     70 ChybejiciStranky
 1537.     70 AiutoSuSuperUtente
 1538.     70 AiutoSuModificaPaginaModoGrafico
 1539.     70 AiutoSuCommenti
 1540.     70 AideD'EffacementDesPages
 1541.     69 WillekeurigePagina
 1542.     69 WikiKurs/14 Text-Stil
 1543.     69 WikiKurs/05 Benutzer-Einstellungen
 1544.     69 WikiCourse/50 Wiki etiquette
 1545.     69 WikiCourse/40 Creating more pages
 1546.     69 WikiCourse/30 The graphical editor
 1547.     69 StromUmisteni
 1548.     69 SenesteRettelser
 1549.     69 SayfaBul
 1550.     69 RozmiarStron
 1551.     69 PomocPrzyAkcjach
 1552.     69 PagePersonnelleInexistante
 1553.     69 PagalbaFormatavimo
 1554.     69 NapovedaProZacatecniky
 1555.     69 KotiSivuLukuKirjoitusSivuPohja
 1556.     69 InterWikiDansk
 1557.     69 HelpOnSpam
 1558.     69 HelpOnConfiguration/SupplementationPage
 1559.     69 EtuSivu
 1560.     69 Ajutor
 1561.     69 AiutoSuVariabili
 1562.     69 AideDesInstructionsDeTraitement/ReStructuredText/IntroRst
 1563.     69 AideDeL'InstallateurDePaquets
 1564.     68 WikiKurs/50 Wiki-Etikette
 1565.     68 WikiKurs/22 Parser
 1566.     68 WikiKurs/06 Die eigene Homepage im Wiki
 1567.     68 UusimmatMuutokset
 1568.     68 SideTreff
 1569.     68 ProjectGroupsTemplate
 1570.     68 PomocPrzyListach
 1571.     68 PaginiAbandonate
 1572.     68 OstatnieZmiany
 1573.     68 OhjeMuotoilutilasta
 1574.     68 KontenBantuan
 1575.     68 HelpOnSuperUser
 1576.     68 GesuchteSeiten
 1577.     68 ForSide
 1578.     68 CorsoWiki/51 Applicazioni
 1579.     68 CorsoWiki/10 Formattazione testo
 1580.     68 AnaSayfa
 1581.     68 AjutorLaFormatare
 1582.     68 AiutoSuPreferenzeUtente
 1583.     68 AideDesStyles
 1584.     67 WikiNamn
 1585.     67 WikiKurs/19 Symbole
 1586.     67 WikiKurs/17 Externe Links
 1587.     67 Statistiky/Zhlednuti
 1588.     67 StatistikPeristiwa/JumlahYangMasuk
 1589.     67 PomocPrzyBlokadachEdycyjnych
 1590.     67 PaginaZoeken
 1591.     67 PagesOrphelines
 1592.     67 PagalbaRedagavimo
 1593.     67 OpusteneStranky
 1594.     67 MissingPage
 1595.     67 LyckoKakor
 1596.     67 JebkuraLapa
 1597.     67 HilfeZuAktionen
 1598.     67 CorsoWiki/52 Strutture nel wiki
 1599.     67 CorsoWiki/15 Tabelle
 1600.     67 ChybejiciDomovskaStranka
 1601.     67 AtsitiktinisPuslapis
 1602.     66 WikiKurs/40 Anlegen von weiteren Seiten
 1603.     66 WikiKurs/03 Auf dem Laufenden bleiben
 1604.     66 TransparentTemplate
 1605.     66 SystemPagesInBulgarianGroup
 1606.     66 StatistikaDogodkov
 1607.     66 StatistikPeristiwa/Bahasa
 1608.     66 StarpViki
 1609.     66 PirmasisPuslapis
 1610.     66 PagePersonnelle
 1611.     66 PagalbaNaudotojams
 1612.     66 OsiroteleStrani
 1613.     66 OhjeOtsikoista
 1614.     66 NahodnaStranka
 1615.     66 LavoroSincModello
 1616.     66 KategorijuKategorija
 1617.     66 HomepageGroupsTemplate
 1618.     66 HilfeZurKonfiguration
 1619.     66 HilfeZumSuchen
 1620.     66 HilfeZuTrennlinien
 1621.     66 HilfeZuBenutzerEinstellungen
 1622.     66 FindSide
 1623.     66 EventStats/UserAgents
 1624.     66 EskiyenSayfalar
 1625.     66 CorsoWiki/50 Wiki etiquette
 1626.     66 CorsoWiki/13 Elenchi
 1627.     66 CorsoWiki/07 L'editor del wiki
 1628.     66 CorsoWiki/06 La propria pagina personale
 1629.     66 CoJeMoinMoin
 1630.     66 ChybejiciStranka
 1631.     66 CariHalaman
 1632.     66 CamelCaseIt
 1633.     66 AiutoSuProviderOpenID
 1634.     65 WikiKurs/10 Textgestaltung mit Wiki-Markup
 1635.     65 VelikostStrani
 1636.     65 Statistiky
 1637.     65 StatisticheEventi/Lingue
 1638.     65 SitWikiWiki
 1639.     65 PagineCasuali
 1640.     65 PaginaPersonaleGruppiModello
 1641.     65 OhjeMuokkausLukoista
 1642.     65 NapovedaIndex
 1643.     65 ManglendeSide
 1644.     65 LapasNav
 1645.     65 HomepageReadPageTemplate
 1646.     65 HilfeZurSynchronisation
 1647.     65 HilfeZurBenutzerverwaltung
 1648.     65 HilfeIndex
 1649.     65 EditedSystemPages
 1650.     65 CercaPagina
 1651.     64 XsltVersionDansk
 1652.     64 XsltVersie
 1653.     64 WikiKurs/23 Aktionen
 1654.     64 WikiKurs/20 Dynamische Inhalte
 1655.     64 SystemAdmin
 1656.     64 SeiteFinden
 1657.     64 PermissionDeniedPage
 1658.     64 PaginaMancante
 1659.     64 PageInexistante
 1660.     64 OdkazyInterWiki
 1661.     64 NotikumuStatistikas
 1662.     64 NaudingiPatarimai
 1663.     64 HjemmesideGrupperSkabelon
 1664.     64 FehlendeSeite
 1665.     64 CorsoWiki/02 Trovare informazioni
 1666.     63 WikiWikiWebIt
 1667.     63 WikiKurs/52 Struktur im Wiki
 1668.     63 WikiKurs/15 Tabellen
 1669.     63 WikiHonlap
 1670.     63 WebWikiWiki
 1671.     63 SysteemInfo
 1672.     63 StatistikPeristiwa
 1673.     63 PotrzebneStrony
 1674.     63 PomocPrzyNawigacji
 1675.     63 PaginePerDimensione
 1676.     63 PagineOrfane
 1677.     63 OntbrekendePagina
 1678.     63 MissingHomePage
 1679.     63 LykkeKager
 1680.     63 LokiTilastot/SelainTunnisteTiedot
 1681.     63 LocalBadContent
 1682.     63 KotiSivuLukuSivuPohja
 1683.     63 KolackyStesteny
 1684.     63 HomepagePrivatePageTemplate
 1685.     63 HjemmesidePrivatSideSkabelon
 1686.     63 HilfeTemplate
 1687.     63 HalamanYangHilang
 1688.     63 FortuneCookies
 1689.     63 ElhagyottLapok
 1690.     63 AstucesEtOracles
 1691.     62 WikiKurs/07 Der Text-Editor
 1692.     62 VersioneXslt
 1693.     62 ThuisbladTemplate
 1694.     62 StatisticheEventi/IdentificativoBrowser
 1695.     62 SidStorlek
 1696.     62 PomocPrzyEdycji/PodStrony
 1697.     62 PagineAbbandonate
 1698.     62 PaginaPersonaleLetturaScritturaModello
 1699.     62 OhjeSivujenPoistamisesta
 1700.     62 OhjeAloittelijoille
 1701.     62 NapovedaProUzivatele
 1702.     62 LosowaStrona
 1703.     62 LamanYangHilang
 1704.     62 KategoriKategori
 1705.     62 HilfeZurAdministration
 1706.     62 HilfeZuVorlagen
 1707.     62 HilfeZuMakros/MailTo
 1708.     62 HilfeZuEditierSperren
 1709.     62 EfterladteSider
 1710.     62 DiapositivaModello
 1711.     62 CorsoWiki/04 Creare un account wiki
 1712.     61 ZadnjeSpremembe
 1713.     61 WikiWikiWebDansk
 1714.     61 WikiKurs/13 Listen
 1715.     61 VerwaisteSeiten
 1716.     61 VersionXslt
 1717.     61 TipWikiHariIni
 1718.     61 Statistiques/Navigateurs
 1719.     61 Statistiques/Langues
 1720.     61 StatisticheEventi/ContoAccessi
 1721.     61 StartSide
 1722.     61 PuuttuvaSivu
 1723.     61 PaginaGrootte
 1724.     61 PagesAuHasard
 1725.     61 OpuszczoneStrony
 1726.     61 HilfeZuSmileys
 1727.     61 HilfeZuListen
 1728.     61 HalamanDepan
 1729.     61 EventStats/Languages
 1730.     61 DiaPohja
 1731.     60 Statistiques/Visites
 1732.     60 PagalbaPrisijungimo
 1733.     60 OsireleStranky
 1734.     60 OrdIndeks
 1735.     60 HilfeZuDiaShow
 1736.     60 ConseilWikiDuJour
 1737.     59 XsltVersijaLT
 1738.     59 WikiKurs/30 Der grafische Editor
 1739.     59 VelikostiStranek
 1740.     59 TilfeldigSide
 1741.     59 StartSida
 1742.     59 OnnenKeksit
 1743.     59 HlavniStranka
 1744.     59 DispensaPresentazioneModello
 1745.     58 VoorPagina
 1746.     58 TailleDesPages
 1747.     58 PaginaPersonalePrivataModello
 1748.     57 ZufallsSeite
 1749.     57 Statistiky/Jazyky
 1750.     57 HalamanYangTerlantar
 1751.     56 Statistiky/Prohlizece
 1752.     55 XsltVersija
Feedback
Please include your contact information if you'd like to receive a reply.
Submit