Wiki Page Content

Ovaj popis prikazuje koliko posjeta ima koja stranica od trenutka početka bilježenja dnevničkih zapisa. Sustav bilježi samo najjednostavnije podatke, dakle svaki zahtjev za nekom stranicom se označava kao jedan posjet.

 1. 231429 FrontPage
 2.  83379 APIByCategory
 3.  70559 Installation
 4.  60101 Tutorials
 5.  52329 CategoryAPI
 6.  47944 Wiki Help
 7.  44461 SDL_CreateWindow
 8.  43118 Introduction
 9.  40556 RecentChanges
 10.  38755 CategoryVideo
 11.  31329 CategoryRender
 12.  30234 SDL_Event
 13.  27618 SDL_Keycode
 14.  25150 SDL_KeyboardEvent
 15.  24947 SDL_Surface
 16.  24833 HelpForAdministrators
 17.  24557 ToDo
 18.  23771 SDL_CreateRenderer
 19.  23761 SDL_Rect
 20.  23256 SDL_RenderCopy
 21.  20716 SDL_Init
 22.  20366 CategorySurface
 23.  19704 MigrationGuide
 24.  18529 CategoryAudio
 25.  17063 SDL_MouseButtonEvent
 26.  16730 SDL_PollEvent
 27.  16303 SDL_CreateTexture
 28.  16188 SDL_BlitSurface
 29.  14941 CategoryInit
 30.  14881 SDL_CreateTextureFromSurface
 31.  14285 SDL_EventType
 32.  13757 SourceCode
 33.  13660 Android
 34.  13013 SDL_Scancode
 35.  12976 CategoryEvents
 36.  12910 SDL_GetKeyboardState
 37.  12615 SDL_WindowFlags
 38.  12479 SDL_Keysym
 39.  12140 SDL_SetRenderDrawColor
 40.  12095 SDL_WindowEvent
 41.  11848 SDL_CreateRGBSurface
 42.  11835 SDL_RenderDrawLine
 43.  11647 SDL_PixelFormat
 44.  11190 SDL_GetTicks
 45.  10610 FAQs
 46.  10588 SDL_Texture
 47.  10552 SDL_RenderCopyEx
 48.  10130 SDL_GetMouseState
 49.  10055 SDL_RenderDrawRect
 50.   9955 SDL_MouseMotionEvent
 51.   9859 CategoryRect
 52.   9813 CategoryGameController
 53.   9808 SDL_RenderClear
 54.   9797 SDL_FillRect
 55.   9719 Support
 56.   9652 SDL_GL_CreateContext
 57.   9354 SDL_Renderer
 58.   9271 CategoryVulkan
 59.   8918 SDL_RenderPresent
 60.   8847 Tutorials/TextInput
 61.   8609 SDL_Color
 62.   8603 SDL_UpdateWindowSurfaceRects
 63.   8593 SDL_OpenAudioDevice
 64.   8536 SDL_RenderFillRect
 65.   8210 SDL_PixelFormatEnum
 66.   8132 SDL_QueryTexture
 67.   7602 CategoryKeyboard
 68.   7579 SDL_GetError
 69.   7571 SDL_CreateWindowAndRenderer
 70.   7469 SDL_AudioSpec
 71.   7463 SDL_UpdateTexture
 72.   7329 Books
 73.   7293 SDL_LoadBMP
 74.   7099 CategoryThread
 75.   7056 SDL1.2Tutorials
 76.   6853 SDL_CreateRGBSurfaceFrom
 77.   6645 FAQWindows
 78.   6636 SDL_SetWindowFullscreen
 79.   6388 CategoryHints
 80.   6364 SDL_Quit
 81.   6304 SDL_GetWindowSurface
 82.   6196 SDL_GetWindowSize
 83.   6084 SDL_GL_SetAttribute
 84.   6025 SDL_PumpEvents
 85.   5920 FAQUsingSDL
 86.   5754 SDL_MapRGB
 87.   5714 SDL_AddTimer
 88.   5700 SDL_RenderDrawPoint
 89.   5646 SDL_CreateThread
 90.   5506 SDL_RendererFlags
 91.   5498 SDL_GetCurrentAudioDriver
 92.   5428 CategoryPixels
 93.   5413 SDL_Delay
 94.   5410 Articles
 95.   5338 SDL_LockTexture
 96.   5335 SDL_DisplayMode
 97.   5281 HelpContents
 98.   5232 SDL_CreateRGBSurfaceWithFormatFrom
 99.   5197 SDL_RendererFlip
 100.   5178 SDL_SetRenderDrawBlendMode
 101.   5095 SDL_Point
 102.   5085 CategoryTimer
 103.   4945 SDL_RenderReadPixels
 104.   4908 SDL_InitSubSystem
 105.   4829 CategoryMouse
 106.   4766 SDL_WaitEvent
 107.   4723 SDL_GL_SetSwapInterval
 108.   4660 SDL_ConvertSurface
 109.   4660 SDLKeycodeLookup
 110.   4598 SDL_CreateMutex
 111.   4521 SDL_SetRenderTarget
 112.   4407 SDL_TextureAccess
 113.   4380 SDL_SetColorKey
 114.   4358 SDL_BlitScaled
 115.   4347 CorsoWiki/21 Macro
 116.   4271 CategoryAssertions
 117.   4233 SDL_SetTextureBlendMode
 118.   4201 SDL_WindowEventID
 119.   4168 SDL_SetTextureColorMod
 120.   4166 SDL_OpenAudio
 121.   4157 SDL_CreateWindowFrom
 122.   4123 SDL_FreeSurface
 123.   4088 SDL_SetWindowSize
 124.   4002 SDL_TextInputEvent
 125.   3959 SDL_RWops
 126.   3953 SDL_GetPerformanceFrequency
 127.   3898 SDL_RenderDrawLines
 128.   3882 SDL_Log
 129.   3859 CategoryLog
 130.   3849 CategoryIO
 131.   3810 SDL_TouchFingerEvent
 132.   3795 SDL_UpdateWindowSurface
 133.   3733 CategoryJoystick
 134.   3703 SDL_CreateSoftwareRenderer
 135.   3697 SDL_GL_SwapWindow
 136.   3692 SDL_RenderSetScale
 137.   3665 FAQLinux
 138.   3638 SDL_ShowSimpleMessageBox
 139.   3585 SDL_RendererInfo
 140.   3584 SDL_RWFromFile
 141.   3565 SDL_GetRelativeMouseState
 142.   3553 SDL_QuitEvent
 143.   3543 SDL_DestroyTexture
 144.   3533 SDL_DestroyWindow
 145.   3506 SDL_GetCurrentDisplayMode
 146.   3494 SDL_HINT_RENDER_SCALE_QUALITY
 147.   3430 SDL_SetTextureAlphaMod
 148.   3416 MoinMoin
 149.   3385 SDL_GetBasePath
 150.   3355 SDL_Vulkan_GetVkInstanceProcAddr
 151.   3349 CategorySWM
 152.   3348 Contributing
 153.   3317 CategoryFilesystem
 154.   3306 Tutorials/AudioStream
 155.   3294 SDL_BlendMode
 156.   3281 SDL_GetWindowWMInfo
 157.   3272 FAQDevelopment
 158.   3232 SDL_RenderSetLogicalSize
 159.   3228 SDL_Keymod
 160.   3211 SDL_SetHint
 161.   3185 FindPage
 162.   3176 SDL_SetWindowDisplayMode
 163.   3144 SDL_CaptureMouse
 164.   3108 SDL_IntersectRect
 165.   3073 SDL_QueueAudio
 166.   3043 SDL_StartTextInput
 167.   3037 SDL_PeepEvents
 168.   3033 SDL_SetMainReady
 169.   3026 SDL_CreateRGBSurfaceWithFormat
 170.   2986 SDL_ShowCursor
 171.   2983 SDL_SetThreadPriority
 172.   2976 SDL_RenderSetViewport
 173.   2953 SDL_GetPerformanceCounter
 174.   2953 SDL_GL_GetProcAddress
 175.   2937 SDL_GLattr
 176.   2920 SDL_PushEvent
 177.   2914 FAQLicensing
 178.   2909 SDL_RenderDrawPoints
 179.   2909 SDL_IntersectRectAndLine
 180.   2880 CategoryError
 181.   2876 SDL_Palette
 182.   2871 SDL_QuitSubSystem
 183.   2868 SDL_LoadWAV
 184.   2847 SDL_WaitThread
 185.   2831 SDLScancodeLookup
 186.   2829 SDL_SetWindowTitle
 187.   2818 SDL_SysWMinfo
 188.   2812 CategoryForceFeedback
 189.   2789 SDL_TextEditingEvent
 190.   2780 SDL_GetRendererInfo
 191.   2760 SDL_GL_MakeCurrent
 192.   2751 SDL_GetRGB
 193.   2732 SDL_SetRelativeMouseMode
 194.   2718 SDL_Vulkan_CreateSurface
 195.   2712 CategoryPower
 196.   2702 SDL_AudioFormat
 197.   2680 CategorySystem
 198.   2662 SDL_LockAudio
 199.   2657 SDL_CreateCursor
 200.   2641 SDL_ConvertSurfaceFormat
 201.   2509 SDL_GetGlobalMouseState
 202.   2508 SDL_Vulkan_LoadLibrary
 203.   2493 CategoryStandard
 204.   2445 SDL_LockSurface
 205.   2439 SDL_GameControllerButton
 206.   2438 SDL_RWread
 207.   2438 SDL_MapRGBA
 208.   2435 SDL_GetDisplayMode
 209.   2420 FAQMacOSX
 210.   2405 SDL_ShowMessageBox
 211.   2401 SDL_GetRendererOutputSize
 212.   2399 SDL_AddEventWatch
 213.   2393 CategoryClipboard
 214.   2351 SDL_GetAudioDeviceName
 215.   2339 SDL_SetWindowIcon
 216.   2329 SDL_GL_BindTexture
 217.   2328 SDL_GetDesktopDisplayMode
 218.   2304 HelpMiscellaneous/FrequentlyAskedQuestions
 219.   2297 SDL_GL_GetDrawableSize
 220.   2296 SDL_HINT_RENDER_VSYNC
 221.   2291 SDL_TICKS_PASSED
 222.   2253 SDL_GetWindowFlags
 223.   2251 SDL_EventState
 224.   2241 SDL_LoadBMP_RW
 225.   2240 SDL_DropEvent
 226.   2238 SDL_MixAudio
 227.   2226 FAQGeneral
 228.   2218 SDL_GetKeyName
 229.   2213 SDL_GLprofile
 230.   2212 SDL_GLcontextFlag
 231.   2209 SDL_GetPowerInfo
 232.   2194 SDL_GetPrefPath
 233.   2192 SDL_SetEventFilter
 234.   2184 SDL_HasIntersection
 235.   2171 SDL_SetWindowPosition
 236.   2164 SDL_ComposeCustomBlendMode
 237.   2162 CategorySharedObject
 238.   2160 SDL_AudioInit
 239.   2143 SDL_JoystickOpen
 240.   2140 SDL_GameControllerOpen
 241.   2136 CategoryMutex
 242.   2130 SDL_SetPaletteColors
 243.   2124 SDL_WarpMouseInWindow
 244.   2113 SDL_GameControllerAxis
 245.   2102 SDL_GameControllerAddMapping
 246.   2066 SDL_RWFromMem
 247.   2063 SDL_RenderDrawRects
 248.   2058 SDL_UserEvent
 249.   2050 GuiaDeMigracion
 250.   2043 SDL_SetWindowResizable
 251.   2038 WikiCourse/21 Macros
 252.   2001 SDL_SetCursor
 253.   1987 CategoryCategory
 254.   1970 SDL_UnlockTexture
 255.   1958 CategoryAtomic
 256.   1931 SDL_DestroyRenderer
 257.   1928 SDL_SaveBMP
 258.   1917 SDL_WaitEventTimeout
 259.   1870 WikiKurs/21 Makros
 260.   1851 SDL_EnclosePoints
 261.   1848 SDL_UnloadObject
 262.   1844 SDL_ShowWindow
 263.   1842 CategoryPlatform
 264.   1840 SDL_JoyButtonEvent
 265.   1833 SDL_JoystickGetAxis
 266.   1825 SDL_MixAudioFormat
 267.   1824 SDL_AudioStream
 268.   1793 CategoryCPU
 269.   1748 SDL_GetDisplayBounds
 270.   1729 SDL_JoyAxisEvent
 271.   1727 CategoryVersion
 272.   1725 WikiCourse/07 The text editor
 273.   1723 SDL_GetPlatform
 274.   1720 SDL_WasInit
 275.   1693 SDL_GetModState
 276.   1689 SDL_bool
 277.   1689 SDL_GetRGBA
 278.   1682 SDL_SetTextInputRect
 279.   1669 SDL_GetKeyFromScancode
 280.   1665 SDL_Vulkan_GetInstanceExtensions
 281.   1654 SystemPagesInUkrainianGroup
 282.   1653 SDL_JoyDeviceEvent
 283.   1641 SDL_GetWindowBordersSize
 284.   1633 SDL_ControllerDeviceEvent
 285.   1624 SDL_VideoInit
 286.   1618 SDL_CreateSystemCursor
 287.   1616 SDL_PauseAudioDevice
 288.   1598 SDL_GetRenderer
 289.   1597 SDL_RaiseWindow
 290.   1592 SDL_RenderSetClipRect
 291.   1589 SDL_SetSurfaceBlendMode
 292.   1574 TitleIndex
 293.   1572 SDL_ControllerButtonEvent
 294.   1564 SDL_SetWindowGrab
 295.   1563 SDL_GetWindowID
 296.   1557 SystemPagesInSimplifiedChineseGroup
 297.   1553 SDL_GetVersion
 298.   1547 SDL_DetachThread
 299.   1543 SGFunctions
 300.   1538 SDL_GetNumVideoDisplays
 301.   1526 SDL_GameControllerGetAxis
 302.   1517 SDL_LogError
 303.   1506 SDL_SysWMEvent
 304.   1502 SDL_GetWindowDisplayMode
 305.   1495 SDL_GetRenderDrawColor
 306.   1490 SDL_RegisterEvents
 307.   1482 HelpOnInstalling/BasicInstallation
 308.   1473 SDL_SetSurfaceRLE
 309.   1463 SDL_GameControllerGetButton
 310.   1460 SDL_ControllerAxisEvent
 311.   1456 SDL_RWFromConstMem
 312.   1446 SDL_LowerBlit
 313.   1445 HelpOnSearching
 314.   1444 SDL_HINT_RENDER_DRIVER
 315.   1435 SDL_GetDisplayDPI
 316.   1434 SDL_RenderFillRects
 317.   1431 SDL_SetClipboardText
 318.   1421 SystemPagesInFinnishGroup
 319.   1415 SDL_GetClipboardText
 320.   1405 SDL_MultiGestureEvent
 321.   1397 SDL_LoadFunction
 322.   1387 SDL_LoadObject
 323.   1385 SDL_ConvertPixels
 324.   1382 SDL_SetWindowInputFocus
 325.   1382 SDL_GetRenderTarget
 326.   1368 SDL_IsTextInputActive
 327.   1367 SDL_GetNumAudioDevices
 328.   1359 SDL_SetWindowOpacity
 329.   1357 SDL_FlushEvent
 330.   1353 AjudaComMacros/MonthCalendar
 331.   1349 SDL_GL_GetAttribute
 332.   1346 SDL_SetWindowBordered
 333.   1344 CategoryEndian
 334.   1339 SDL_GetNumDisplayModes
 335.   1338 SGWikiBasics
 336.   1337 SDL_UnlockAudioDevice
 337.   1337 SDL_GetRenderDriverInfo
 338.   1329 SDL_PointInRect
 339.   1325 SDL_PauseAudio
 340.   1322 SDL_SetClipRect
 341.   1307 SDL_GetScancodeFromKey
 342.   1297 SDL_HINT_FRAMEBUFFER_ACCELERATION
 343.   1293 SDL_HINT_ACCELEROMETER_AS_JOYSTICK
 344.   1292 SDL_CreateColorCursor
 345.   1292 CategoryBits
 346.   1289 SDL_DollarGestureEvent
 347.   1286 SDL_GL_LoadLibrary
 348.   1283 SDL_GetWindowPosition
 349.   1282 SDL_RenderGetViewport
 350.   1282 SDL_GetPixelFormatName
 351.   1280 SDL_UpdateYUVTexture
 352.   1274 SDL_LockAudioDevice
 353.   1270 SDL_GameControllerEventState
 354.   1252 SDL_HideWindow
 355.   1252 SDL_GetVideoDriver
 356.   1241 SDL_GetCursor
 357.   1241 SDL_AudioCVT
 358.   1225 SDL_HINT_RENDER_OPENGL_SHADERS
 359.   1222 SDL_FillRects
 360.   1219 SDL_JoystickInstanceID
 361.   1217 SDL_RenderSetIntegerScale
 362.   1214 SDL_RWwrite
 363.   1213 SDL_LogMessage
 364.   1213 SDL_GetKeyFromName
 365.   1210 SDL_BuildAudioCVT
 366.   1205 SDL_DisableScreenSaver
 367.   1196 SDL_MessageBoxData
 368.   1183 SDL_LockMutex
 369.   1178 SDL_GL_ExtensionSupported
 370.   1176 SDL_GameControllerAddMappingsFromFile
 371.   1174 SDL_GetColorKey
 372.   1174 SDL_GameControllerMapping
 373.   1163 Roadmap
 374.   1160 SDL_GetQueuedAudioSize
 375.   1159 SDL_ConvertAudio
 376.   1154 SDL_GetClipRect
 377.   1149 SDL_JoystickEventState
 378.   1145 SDL_GetWindowDisplayIndex
 379.   1142 SDL_IsGameController
 380.   1141 AyudaSobreMacros/MonthCalendar
 381.   1138 SDL_LoadWAV_RW
 382.   1117 SDL_GameControllerGetJoystick
 383.   1105 SDL_SetSurfaceAlphaMod
 384.   1098 SDL_JoyHatEvent
 385.   1095 SDL_WarpMouseGlobal
 386.   1093 SDL_CreateSemaphore
 387.   1092 SDL_GameControllerGetBindForButton
 388.   1091 SDL_StopTextInput
 389.   1084 SDL_AllocRW
 390.   1082 SGStructures
 391.   1068 SDL_AllocFormat
 392.   1062 SDL_FlushEvents
 393.   1062 SDL_ClearError
 394.   1048 SDL_NumJoysticks
 395.   1038 SDL_RenderGetLogicalSize
 396.   1034 SDL_JoystickGetButton
 397.   1033 SDL_GetAudioDeviceStatus
 398.   1032 SDL_SetWindowHitTest
 399.   1028 SDL_GetWindowPixelFormat
 400.   1025 SDL_UnionRect
 401.   1023 SDL_GL_DeleteContext
 402.   1022 SDL_GetWindowData
 403.   1014 SDL_BlendOperation
 404.   1011 SDL_version
 405.   1011 SDL_LogCritical
 406.   1011 SDL_Finger
 407.   1010 SDL_GetClosestDisplayMode
 408.   1006 SDL_GL_GetSwapInterval
 409.   1003 SDL_TLSCreate
 410.   1001 SystemPagesInRussianGroup
 411.    999 SDL_CloseAudioDevice
 412.    998 SDL_MaximizeWindow
 413.    997 SDL_SetError
 414.    993 SDL_GL_GetCurrentContext
 415.    983 SDL_RenderGetScale
 416.    978 SDL_RemoveTimer
 417.    978 SDL_MUSTLOCK
 418.    975 SDL_GetRelativeMouseMode
 419.    974 SDL_mutexP
 420.    974 SDL_GetNumRenderDrivers
 421.    971 SDL_LOG_CATEGORY
 422.    969 SDL_UnlockSurface
 423.    968 SDL_AllocPalette
 424.    964 SDL_GetScancodeName
 425.    952 SDL_PowerState
 426.    951 SDL_GetTextureColorMod
 427.    950 SDL_BlendFactor
 428.    949 SDL_SetWindowData
 429.    947 SDL_RWFromFP
 430.    943 HelpOnMacros
 431.    941 SDL_LogSetOutputFunction
 432.    937 SDL_RWclose
 433.    936 SDL_HINT_VIDEO_WINDOW_SHARE_PIXEL_FORMAT
 434.    935 SDL_GetTextureBlendMode
 435.    934 SDL_RWseek
 436.    932 SDL_CondWait
 437.    931 HelpForDevelopers
 438.    929 SDL_GetMouseFocus
 439.    927 SDL_SaveBMP_RW
 440.    927 SDL_HINT_ANDROID_APK_EXPANSION_PATCH_FILE_VERSION
 441.    927 SDL_GetCPUCount
 442.    924 SDL_CreateCond
 443.    923 SDL_acos
 444.    920 SystemPagesInCroatianGroup
 445.    915 SDL_GetDisplayUsableBounds
 446.    913 SDL_assert
 447.    913 SDL_GameControllerUpdate
 448.    913 SDL_AudioDeviceEvent
 449.    906 SDL_HapticEffect
 450.    905 SDL_Vulkan_GetDrawableSize
 451.    900 SDL_SysWMmsg
 452.    895 SDL_EnableScreenSaver
 453.    891 SDL_GetCurrentVideoDriver
 454.    889 SDL_JoystickName
 455.    887 SystemPagesInBrazilianPortugueseGroup
 456.    886 SDL_RenderGetClipRect
 457.    881 SystemPagesInJapaneseGroup
 458.    870 SDL_AndroidGetJNIEnv
 459.    867 SDL_LogInfo
 460.    865 SDL_atomic_t
 461.    862 SDL_SetSurfaceColorMod
 462.    859 SystemPagesInDanishGroup
 463.    856 SDL_GetTextureAlphaMod
 464.    847 SDL_MessageBoxFlags
 465.    841 SDL_JoystickNumAxes
 466.    839 SDL_SetHintWithPriority
 467.    839 SDL_GetWindowFromID
 468.    839 SDL_GetNumVideoDrivers
 469.    838 SystemPagesInSerbianGroup
 470.    836 SDL_RestoreWindow
 471.    834 SDL_VERSION
 472.    834 SDL_JoystickGetGUID
 473.    834 SDL_AndroidGetActivity
 474.    833 SystemPagesInTraditionalChineseGroup
 475.    833 SDL_LogDebug
 476.    825 SDL_LowerBlitScaled
 477.    824 SDL_DequeueAudio
 478.    822 SystemPagesInTurkishGroup
 479.    821 SystemPagesInSlovenianGroup
 480.    820 SDL_FreeWAV
 481.    819 SDL_GetThreadID
 482.    817 SDL_SetSurfacePalette
 483.    814 SDL_FreeCursor
 484.    813 SDL_FilterEvents
 485.    812 SDL_GetHint
 486.    805 SDL_HINT_VIDEO_MINIMIZE_ON_FOCUS_LOSS
 487.    803 SDL_MinimizeWindow
 488.    801 SDL_SetWindowMinimumSize
 489.    795 SystemPagesInRomanianGroup
 490.    795 SDL_MessageBoxButtonData
 491.    789 SDL_ClearQueuedAudio
 492.    788 SDL_GL_GetCurrentWindow
 493.    786 SDL_GameControllerName
 494.    785 SDL_SaveAllDollarTemplates
 495.    784 SDL_CondSignal
 496.    780 SDL_HINT_VIDEO_HIGHDPI_DISABLED
 497.    774 SDL_RenderIsClipEnabled
 498.    773 SDL_WinRTRunApp
 499.    772 SystemPagesInSwedishGroup
 500.    769 SDL_GetAudioDriver
 501.    767 SystemPagesInHungarianGroup
 502.    767 SDL_GetSystemRAM
 503.    765 SDL_GetCPUCacheLineSize
 504.    762 SDL_TextureModulate
 505.    762 SDL_JoystickUpdate
 506.    760 HelpOnInstalling/ApacheOnLinuxFtp
 507.    759 SDL_GetRenderDrawBlendMode
 508.    759 SDL-gsoc2010_shaped_windows
 509.    754 RyanGordon
 510.    753 SDL_CondWaitTimeout
 511.    749 SDL_JoystickGetDeviceGUID
 512.    746 SDL_JoyBallEvent
 513.    739 SDL_GetEventFilter
 514.    734 SDL_RectEmpty
 515.    732 SDL_JoystickClose
 516.    727 SDL_SetWindowBrightness
 517.    725 SDL_PixelFormatEnumToMasks
 518.    722 SDL_GetWindowTitle
 519.    721 SDL_HasClipboardText
 520.    721 SDL_GetDisplayName
 521.    719 HelpOnAuthentication/ExternalCookie
 522.    718 SDL_HapticOpenFromJoystick
 523.    715 SDL_RecordGesture
 524.    713 SDL_GetGrabbedWindow
 525.    711 SDL_QuitRequested
 526.    711 FAQiOS
 527.    709 SDL_HINT_GRAB_KEYBOARD
 528.    708 SDL_JoystickGetHat
 529.    708 SDL_HINT_MOUSE_RELATIVE_MODE_WARP
 530.    706 SDL_JoystickGetGUIDFromString
 531.    706 SDL_GetAudioStatus
 532.    705 SDL_RWsize
 533.    703 HelpOnParsers
 534.    698 SDL_ThreadID
 535.    698 MoinMoin/InstallDocs
 536.    697 SDL_LogMessageV
 537.    696 SDL_GetWindowMaximumSize
 538.    696 SDL_GameControllerMappingForGUID
 539.    695 SDL_HINT_XINPUT_ENABLED
 540.    695 SDL_AtomicLock
 541.    694 SDL_GetTouchFinger
 542.    694 SDL_GetKeyboardFocus
 543.    691 SDL_SetWindowsMessageHook
 544.    686 SDL_RWtell
 545.    686 SDL_GameControllerClose
 546.    685 SDL_SYSWM_TYPE
 547.    685 SDL_HapticDirection
 548.    683 SDL_LogPriority
 549.    674 SDL_TryLockMutex
 550.    673 SDL_JoystickGetGUIDString
 551.    672 SDL_SemWait
 552.    670 SDL_MostSignificantBitIndex32
 553.    670 SDL_JoystickGetAttached
 554.    668 HulpDiversen/VeelGesteldeVragen
 555.    667 SDL_GameControllerGetButtonFromString
 556.    666 SDL_HasEvent
 557.    665 SDL_GameControllerGetAttached
 558.    664 SDL_AudioStatus
 559.    660 SDL_HINT_MOUSE_FOCUS_CLICKTHROUGH
 560.    659 SDL_HINT_ORIENTATIONS
 561.    657 SDL_GetTouchDevice
 562.    655 SDL_GetSurfaceBlendMode
 563.    653 SDL_UnlockMutex
 564.    652 SDL_HINT_NO_SIGNAL_HANDLERS
 565.    651 SGEnumerations
 566.    651 SDL_GetDefaultAssertionHandler
 567.    650 SDL_SetModState
 568.    646 SDL_SetWindowModalFor
 569.    646 SDL_HapticRumblePlay
 570.    645 SDL_HapticNewEffect
 571.    645 SDL_HINT_GAMECONTROLLERCONFIG
 572.    643 SDL_MessageBoxButtonFlags
 573.    642 SDL_GetScancodeFromName
 574.    637 SDL_RenderTargetSupported
 575.    637 SDL_RectEquals
 576.    635 SDL_HapticCondition
 577.    635 SDL_HINT_TIMER_RESOLUTION
 578.    633 SDL_FreeRW
 579.    632 SDL_HINT_VIDEO_ALLOW_SCREENSAVER
 580.    632 SDL_GameControllerNameForIndex
 581.    629 SDL_HitTestResult
 582.    629 SDL_GetWindowGrab
 583.    627 SDL_GetSurfaceColorMod
 584.    627 SDL_GetSurfaceAlphaMod
 585.    626 SDL_DestroyMutex
 586.    624 SDL_HapticNumEffectsPlaying
 587.    624 SDL_AddHintCallback
 588.    624 HelpForUsers
 589.    622 AjudasDiversas/PerguntasMaisFrequentes
 590.    615 SGCodeExamples
 591.    615 HilfeZurCreoleSyntax
 592.    610 SDL_AtomicAdd
 593.    609 HelpOnMoinWikiSyntax
 594.    608 SDL_SetPixelFormatPalette
 595.    606 SDL_JoystickPowerLevel
 596.    606 OhjeSekalaiset/UseinKysytytKysymykset
 597.    605 CategoryStruct
 598.    604 SDL_JoystickNameForIndex
 599.    602 StuartPBentley/CombinedKeyTable
 600.    602 NapovedaRuzne/CastoKladeneDotazy
 601.    600 SDL_HapticOpen
 602.    597 SDL_RenderGetIntegerScale
 603.    596 SDL_CondBroadcast
 604.    594 SDL_GetRevision
 605.    590 WordIndex
 606.    590 SDL_HasScreenKeyboardSupport
 607.    590 SDL_GameControllerFromInstanceID
 608.    590 SDL_AtomicCAS
 609.    589 SDL_HINT_WINDOWS_DISABLE_THREAD_NAMING
 610.    587 SDL_HapticConstant
 611.    587 HelpOnAccessControlLists
 612.    586 SDL_CloseAudio
 613.    586 HelpOnCreoleSyntax
 614.    585 SDL_AudioQuit
 615.    584 SDL_CompilerBarrier
 616.    581 SDL_SetWindowMaximumSize
 617.    578 SDL_MessageBoxColor
 618.    576 SDL_AtomicIncRef
 619.    575 SDL_ThreadPriority
 620.    573 SDL_MessageBoxColorScheme
 621.    572 SDL_JoystickFromInstanceID
 622.    571 SDL_HintPriority
 623.    571 SDL_GetEventState
 624.    569 SDL_GameControllerGetBindForAxis
 625.    568 SDL_SetWindowGammaRamp
 626.    567 SDL_HapticRumbleInit
 627.    567 HelpOnNavigation
 628.    566 SDL_IsScreenSaverEnabled
 629.    566 SDL_GameControllerAddMappingsFromRW
 630.    561 SDL_GetThreadName
 631.    559 SDL_AtomicGet
 632.    557 WikiTipOfTheDay
 633.    557 SDL_AssertState
 634.    555 SDL_SemPost
 635.    552 SDL_LogSetPriority
 636.    552 SDL_DXGIGetOutputInfo
 637.    551 SDL_GetWindowOpacity
 638.    546 SDL_LogSetAllPriority
 639.    546 SDL_HINT_JOYSTICK_ALLOW_BACKGROUND_EVENTS
 640.    545 SDL_HapticPeriodic
 641.    545 SDL_COMPILEDVERSION
 642.    541 SDL_MasksToPixelFormatEnum
 643.    541 SDL_LoadDollarTemplates
 644.    541 SDL_GameControllerGetStringForButton
 645.    540 SDL_DelEventWatch
 646.    539 SDL_HINT_ANDROID_APK_EXPANSION_MAIN_FILE_VERSION
 647.    539 SDL_AndroidGetExternalStoragePath
 648.    538 SDL_HapticLeftRight
 649.    535 SDL_JoystickNumButtons
 650.    532 SDL_GetNumTouchDevices
 651.    531 SDL_iPhoneSetEventPump
 652.    531 SDL_SensorEvent
 653.    530 SDL_HINT_ANDROID_SEPARATE_MOUSE_AND_TOUCH
 654.    529 SDL_ReadU8
 655.    528 SDL_GetNumTouchFingers
 656.    528 SDL_GL_ResetAttributes
 657.    527 SDL_iPhoneSetAnimationCallback
 658.    527 SDL_HasEvents
 659.    527 SDL_HINT_WINDOWS_ENABLE_MESSAGELOOP
 660.    525 SDL_HINT_IDLE_TIMER_DISABLED
 661.    524 SDL_AtomicSet
 662.    521 SDL_ReadBE16
 663.    519 SDL_RenderGetD3D9Device
 664.    519 SDL_HINT_THREAD_STACK_SIZE
 665.    518 PreferensiSintax
 666.    518 HelpForBeginners
 667.    516 SDL_SetAssertionHandler
 668.    516 HelpOnFormatting
 669.    509 SDL_GetNumAudioDrivers
 670.    508 SDL_UpperBlit
 671.    508 SDL_LogGetOutputFunction
 672.    507 SDL_assert_paranoid
 673.    506 SDL_HINT_RENDER_DIRECT3D_THREADSAFE
 674.    506 SDL_GL_UnbindTexture
 675.    505 SDL_JoystickCurrentPowerLevel
 676.    505 AjudaComParsers
 677.    503 SDL_HapticCustom
 678.    503 SDL_HINT_VIDEO_X11_XVIDMODE
 679.    503 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32
 680.    502 SDL_FreePalette
 681.    501 SDL_TLSSet
 682.    501 SDL_LogVerbose
 683.    501 SDL_HINT_EMSCRIPTEN_KEYBOARD_ELEMENT
 684.    498 SDL_HapticSetGain
 685.    498 SDL_GetWindowBrightness
 686.    495 SDL_VERSION_ATLEAST
 687.    495 SDL_HapticRumbleSupported
 688.    494 SDL_HINT_RPI_VIDEO_LAYER
 689.    492 SDL_assert_release
 690.    492 SDL_HapticName
 691.    490 SDL_SoftStretch
 692.    490 SDL_HapticRunEffect
 693.    490 SDL_GetDefaultCursor
 694.    487 SDL_GL_UnloadLibrary
 695.    485 SDL_Has3DNow
 696.    483 SDL_HapticQuery
 697.    483 SDL_GameControllerGetStringForAxis
 698.    483 SDL_FreeFormat
 699.    481 SDL_HINT_MAC_BACKGROUND_APP
 700.    480 SDL_TLSGet
 701.    480 SDL_GameControllerGetAxisFromString
 702.    480 SDL_DestroySemaphore
 703.    479 AiutoSuMacro
 704.    474 SDL_JoystickIsHaptic
 705.    473 SDL_HapticRamp
 706.    470 SDL_VideoQuit
 707.    470 CategoryHomepage
 708.    469 SDL_HINT_VIDEO_X11_NET_WM_PING
 709.    464 SDL_HINT_VIDEO_MAC_FULLSCREEN_SPACES
 710.    463 SDL_AtomicTryLock
 711.    462 SDL_GetWindowMinimumSize
 712.    461 SDL_HINT_WINDOWS_NO_CLOSE_ON_ALT_F4
 713.    461 SDL_AtomicUnlock
 714.    461 HelpOnAdministration
 715.    460 KazaloNaslovnic
 716.    459 SDL_HINT_VIDEO_WIN_D3DCOMPILER
 717.    458 SDL_GetRevisionNumber
 718.    455 SDL_WinRT_Path
 719.    455 SDL_AndroidGetInternalStoragePath
 720.    453 SDL_TriggerBreakpoint
 721.    453 SDL_JoystickGetBall
 722.    453 OhjeToiminnoista
 723.    452 SDL_SemValue
 724.    451 SDL_HINT_VIDEO_X11_XRANDR
 725.    451 AiutoVarie/DomandePosteFrequentemente
 726.    450 SDL_LogWarn
 727.    447 HilfeZurMoinWikiSyntax
 728.    446 SDL_HINT_IME_INTERNAL_EDITING
 729.    445 SDL_SemWaitTimeout
 730.    445 SDL_HapticClose
 731.    444 SDL_Swap16
 732.    444 SDL_HINT_RENDER_DIRECT3D11_DEBUG
 733.    441 SDL_SemTryWait
 734.    440 SDL_VERSIONNUM
 735.    439 APIContributionStyleGuide
 736.    435 SDL_JoystickNumHats
 737.    435 SDL_HapticRumbleStop
 738.    435 SDL_GetWindowGammaRamp
 739.    433 SDL_HINT_WINDOW_FRAME_USABLE_WHILE_CURSOR_HIDDEN
 740.    433 SDL_GetHintBoolean
 741.    431 SDL_HapticEffectSupported
 742.    430 SGTutorials
 743.    430 SDL_HINT_WINRT_PRIVACY_POLICY_LABEL
 744.    426 SDL_AtomicDecRef
 745.    426 HelpOnInstalling/InternetInformationServer
 746.    424 MuotoiluOpas
 747.    419 SDL_IsScreenKeyboardShown
 748.    418 AiutoSuProcessoriDiCodice
 749.    417 SDL_HapticUpdateEffect
 750.    416 SDL_HINT_BMP_SAVE_LEGACY_FORMAT
 751.    412 SDL_assert_data
 752.    409 SDL_HINT_APPLE_TV_REMOTE_ALLOW_ROTATION
 753.    409 SDL_Direct3D9GetAdapterIndex
 754.    409 RejstrikStranek
 755.    408 SDL_HINT_WINRT_PRIVACY_POLICY_URL
 756.    408 HelpOnInstalling/FastCgi
 757.    407 SDL_ClearHints
 758.    407 CategoryInput
 759.    405 SDL_SwapBE16
 760.    405 SDL_AndroidGetExternalStorageState
 761.    404 SDL_MessageBoxColorType
 762.    401 SDL_HasSSE
 763.    400 SDL_CalculateGammaRamp
 764.    397 SDL_HapticUnpause
 765.    397 SDL_AtomicSetPtr
 766.    396 SDL_HasAVX
 767.    396 HelpOnInstalling/StandaloneServer
 768.    395 SDL_SwapLE32
 769.    395 SDL_HasMMX
 770.    395 AiutoSuConfigurazione
 771.    394 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32withDomainAuthentication
 772.    394 AidesDiverses/QuestionsUsuelles
 773.    391 SDL_HINT_XINPUT_USE_OLD_JOYSTICK_MAPPING
 774.    390 TittelIndeks
 775.    389 SDL_UnlockAudio
 776.    388 SDL_Swap32
 777.    388 SDL_ScancodeAndKeycode
 778.    388 SDL_HasRDTSC
 779.    387 SDL_WriteU8
 780.    387 SDL_SwapBE64
 781.    387 CategoryEnum
 782.    385 SDL_HINT_VIDEO_X11_XINERAMA
 783.    383 WikiKursHandOut
 784.    383 SDL_WinRTGetFSPathUTF8
 785.    383 AjudaComParsers/ReStructuredText
 786.    381 SDL_HINT_APPLE_TV_CONTROLLER_UI_EVENTS
 787.    379 AyudaSobreAciones/AdjuntarArchivos
 788.    378 SDL_AtomicGetPtr
 789.    377 SDL_HINT_MAC_CTRL_CLICK_EMULATE_RIGHT_CLICK
 790.    376 SDL_AtomicCASPtr
 791.    375 SDL_JoystickNumBalls
 792.    375 SDL_HINT_WINRT_HANDLE_BACK_BUTTON
 793.    375 HilfeAllgemein/FragenUndAntworten
 794.    374 SGRemarks
 795.    372 SDL_HasSSE42
 796.    371 SDL_HapticIndex
 797.    371 AjudaComTabelas
 798.    370 SDL_HapticSetAutocenter
 799.    370 SDL_HapticNumEffects
 800.    370 SDL_GetAssertionReport
 801.    367 SDL_WinRTGetFSPathUNICODE
 802.    367 SDL_HapticOpenFromMouse
 803.    366 SDL_LogGetPriority
 804.    365 AiutoSuSintassiCreole
 805.    362 SDL_WriteBE16
 806.    361 SDL_SwapLE16
 807.    361 HelpOnGraphicalEditor
 808.    360 SDL_DestroyCond
 809.    359 SDL_HasAltiVec
 810.    359 HelpOnProcessingInstructions
 811.    358 SDL_ReadBE32
 812.    357 SDL_SaveDollarTemplate
 813.    357 SDL_REVISION
 814.    356 SDL_HasAVX2
 815.    355 SDL_HapticStopEffect
 816.    355 HelpOnAuthentication
 817.    354 IndexVanTitels
 818.    354 HilfeZurInstallation
 819.    352 SDL_NumHaptics
 820.    352 HelpOnTables
 821.    350 SDL_GetAssertionHandler
 822.    349 SDL_HapticPause
 823.    348 HelpOnInstalling/ApacheWithModPython
 824.    347 SDL_HapticGetEffectStatus
 825.    345 SDL_WriteLE64
 826.    344 CategoryDefine
 827.    343 SDL_DelHintCallback
 828.    342 SDL_MouseIsHaptic
 829.    342 SDL_HapticOpened
 830.    339 SDL_ReadBE64
 831.    337 SDL_HapticDestroyEffect
 832.    336 SDL_ReadLE16
 833.    336 PageHits
 834.    334 SDL_HapticNumAxes
 835.    334 HelpOnPackageInstaller
 836.    334 HelpMiscellaneous
 837.    333 SDL_WriteLE32
 838.    332 Sam Lantinga
 839.    332 SDL_ReadLE64
 840.    332 HelpOnInstalling/TwistedWeb
 841.    331 TitelIndex
 842.    330 SiteNavigation
 843.    330 SDL_ReadLE32
 844.    329 SDL_SwapLE64
 845.    326 AiutoSuAutenticazione
 846.    325 SDL_SwapBE32
 847.    324 SGNewPages
 848.    323 SDL_HasSSE2
 849.    322 HelpOnInstalling/ApacheOnMacOsx
 850.    321 SDL_HapticStopAll
 851.    320 AiutoSuConfigurazione/PreferenzeUtente
 852.    319 SDL_Swap64
 853.    316 AideD'Installation
 854.    313 SDL_HasSSE41
 855.    310 HelpOnInstalling/ApacheOnLinux
 856.    307 IndiceDeiTitoli
 857.    306 SDL_SwapFloat
 858.    306 HelpOnLists
 859.    303 SDL_WriteBE32
 860.    297 SDL_SwapFloatLE
 861.    297 SDL_HasSSE3
 862.    295 SDL_GetNumInputDevices
 863.    294 BiscottiDellaFortuna
 864.    291 ReferenciaDeSintaxis
 865.    291 AiutoSuSintassiMoin
 866.    290 SDL_SwapFloatBE
 867.    287 ChrisBush
 868.    285 HilfeZuParsern
 869.    283 SDL_RedetectInputDevices
 870.    282 SDL_ResetAssertionReport
 871.    282 HelpOnUserHandling
 872.    282 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32withFastCgi
 873.    281 HelpOnInstalling/WebLogic
 874.    280 HelpOnInstalling/Win32MoinEasyBackup
 875.    280 HelpOnInstalling
 876.    280 AjudaComMacros
 877.    279 AiutoSuComandiMoin
 878.    278 RandomPage
 879.    278 HelpOnInstalling/AolServer
 880.    277 HelpOnInstalling/ApacheWithCherryPy
 881.    275 WantedPages
 882.    275 SDL_WriteLE16
 883.    272 HelpOnSynchronisation
 884.    272 AidesDiverses
 885.    266 SDL_Vulkan_UnloadLibrary
 886.    266 DiaEsitysPohja
 887.    264 WikiName
 888.    264 AjudaComListas
 889.    264 AjudaComLinhas
 890.    263 HelpOnConfiguration/IntegratingWithApache
 891.    260 SDL_WriteBE64
 892.    259 AideDeLaSyntaxeWikiDeMoinMoin
 893.    258 AiutoSuAggiornamento
 894.    257 HelpOnActions/AttachFile
 895.    256 SDL_LogResetPriorities
 896.    253 AiutoSuConfigurazione/SupportoPostaElettronica
 897.    252 HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation
 898.    248 HelpOnTextChas
 899.    243 AiutoSuListeControlloAccesso
 900.    242 SystemPagesInDutchGroup
 901.    242 HelpMiscellaneous/ExperimentalFeatures
 902.    240 HelpOnUpdating
 903.    240 AyudaSobreListasDeControlDeAccesoAcl
 904.    240 AideDeL'Authentification
 905.    239 HelpOnPatchCreation
 906.    237 AiutoSuConfigurazione/IntegrazioneConApache
 907.    235 SystemPagesInEnglishGroup
 908.    233 TitelRegister
 909.    232 SystemPagesInHebrewGroup
 910.    232 IndexDesTitres
 911.    229 IndexTitluri
 912.    228 PaginaPersonaleMancante
 913.    228 OhjeMakroista
 914.    228 HelpOnConfiguration
 915.    226 AideDesTables
 916.    225 Test
 917.    224 SDL_DirtyTexture
 918.    223 SDL_GetInputDeviceName
 919.    221 AiutoSuSincronizzazione
 920.    220 HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer
 921.    219 AjudaComIdiomas
 922.    219 AiutoPerGliSviluppatori
 923.    218 SDL_IsDeviceDisconnected
 924.    217 AideD'Installation/InternetInformationServer
 925.    215 MoinMoinEs
 926.    215 AiutoSuConfigurazione/ApacheVodoo
 927.    214 NamaWiki
 928.    212 HelpOnMacros/MonthCalendar
 929.    212 AiutoVarie
 930.    211 SylvainBeucler
 931.    211 AiutoSuMacro/CalendarioMensile
 932.    210 NapovedaRuzne
 933.    210 CharlesSwain
 934.    209 KenBull
 935.    209 AideD'Installation/ApacheEtLinuxViaFtp
 936.    208 AutoAdminGroup
 937.    207 PageD'Accueil
 938.    206 WikiCourse
 939.    206 HelpOnConfiguration/ApacheVoodoo
 940.    204 WhyWikiWorks
 941.    202 SivuHakemisto
 942.    202 HelpOnInstalling/MinimalWiki
 943.    202 AyudaSobreMacros/MailTo
 944.    201 DesktopEdition
 945.    199 PagalbaNavigacijos
 946.    198 nitin.j4
 947.    197 IndeksJudul
 948.    197 HilfeAllgemein
 949.    195 AjudaComListasDeControloDeAcesso
 950.    194 OhjeNavigoinnista
 951.    194 AdminGroup
 952.    192 MoinMoin/TextFormatting
 953.    192 HilfeZuLayouts
 954.    192 HelpOnLinking
 955.    191 AyudaPlantilla
 956.    191 AjudasDiversas
 957.    191 AiutoSuAmministrazione
 958.    190 AiutoSuAutoAmministrazione
 959.    190 AiutoPerAmministratori
 960.    189 HelpOnInstalling/TroubleShooting
 961.    189 AjudaComMacros/ImageLink
 962.    188 HelpOnMacros/ImageLink
 963.    188 AjudaComInstaladorDePacotes
 964.    188 AiutoSuAspettoSito
 965.    187 WikiTippDesTages
 966.    187 TitelListe
 967.    187 AiutoSuInstallazione
 968.    186 WikiVardas
 969.    186 HelpOnInstalling/ApacheWithModWSGI
 970.    185 AideD'Installation/FastCgi
 971.    184 Tensor
 972.    184 PagalbaTurinio
 973.    184 NombreWiki
 974.    184 AiutoSuConfigurazione/PaginaSupplementare
 975.    183 PageSize
 976.    183 AyudaSobreListas
 977.    181 SyntaksReference
 978.    181 SDL-gsoc2010_xrender
 979.    180 IndicePerParola
 980.    180 AyudaParaIngresar
 981.    180 AiutoSuConfigurazione/FileAllegati
 982.    177 NomeDeWiki
 983.    177 AyudaSobreMacros/Include
 984.    177 AjudaComMacros/EmbedObject
 985.    177 AideDeNavigation
 986.    176 MoinMoinVsl/FormatiranjeBesedila
 987.    176 AyudaSobrePresentaciones
 988.    176 AjudaComXapian
 989.    176 AjudaComCategorias
 990.    175 SDL-gsoc2010_IME
 991.    175 OhjeKategorioista
 992.    175 HulpDiversen
 993.    175 AjudaComTemas
 994.    175 AiutoSuTextCha
 995.    175 AideD'Installation/ApacheEtLinux
 996.    175 AideD'Installation/ApacheAvecModPython
 997.    174 SDL-gsoc2010_android
 998.    172 BantuanUntukPengguna
 999.    172 AiutoSuInstallazionePacchetto
 1000.    172 AiutoSuCreazionePatch
 1001.    171 AjudaComSpam
 1002.    171 AideDesProcesseurs
 1003.    171 AideD'Installation/ApacheEtMacOSX
 1004.    170 SystemPagesInFrenchGroup
 1005.    170 SatunnainenSivu
 1006.    170 NazwaWiki
 1007.    170 AideD'Installation/ApacheEtWin32
 1008.    169 OrphanedPages
 1009.    169 ContagemDeAcesso
 1010.    169 AideD'Installation/TwistedWeb
 1011.    168 AyudaSobreVariables
 1012.    167 HelpOnSpellCheck
 1013.    167 AjudaNaInstalling/ServidorStandalone
 1014.    167 AiutoSuConfigurazione/ProtezioneSovraccarico
 1015.    167 AiutoSuConfigurazione/PoliticheDiSicurezza
 1016.    167 AideDesAnalyseurs
 1017.    167 AideD'Installation/ServeurAutonome
 1018.    166 AyudaDeContenidos
 1019.    166 AideD'Installation/ServeurAOL
 1020.    165 AideD'Installation/InstallationDeBase
 1021.    165 AbandonedPages
 1022.    164 WortIndex
 1023.    164 WikiNome
 1024.    164 SystemPagesInPortugueseGroup
 1025.    164 Posjete stranica
 1026.    164 HilfeZuHinweisen
 1027.    164 HelpOnPageCreation
 1028.    164 BantuanLain
 1029.    163 KazaloBesed
 1030.    162 WikiWikiNavn
 1031.    162 OhjeSivujenLuomisesta
 1032.    162 HelpOnXapian
 1033.    162 HelpOnMacros/Include
 1034.    161 WikiLekePlass
 1035.    160 PaskutiniaiPakeitimai
 1036.    160 HalamanAcak
 1037.    160 AjudaComSmileys
 1038.    159 WikiNimi
 1039.    159 SDL_assert_state
 1040.    159 SDL_GameControllerButtonBind
 1041.    159 HelpOnHeadlines
 1042.    159 AyudaSobreMacros/ImageLink
 1043.    159 AjudaParaPrincipiantes
 1044.    158 VikiKurss/IevadKurss/000 Kas ir Viki?
 1045.    158 RastgeleSayfa
 1046.    158 PagalbaRedagavimo/PoPuslapiai
 1047.    158 OhjeLuetteloista
 1048.    158 HomePageWiki
 1049.    158 HelpIndex
 1050.    158 AjudasDiversas/FuncionalidadesExperimentais
 1051.    157 NavigasiSitus
 1052.    157 HelpOnUserPreferences
 1053.    157 AjudaComSuperUtilizadores
 1054.    156 MoinMoin/FormatiranjeBesedila
 1055.    156 HelpOnParsers/ReStructuredText
 1056.    156 AjudaComMacros/Include
 1057.    156 AiutoSuMacro/CollegaImmagine
 1058.    155 InterWikit
 1059.    155 BolinhosDaSorte
 1060.    155 AjudaParaProgramadores
 1061.    155 AiutoSuAcl
 1062.    154 AyudaSobreDiccionarios
 1063.    153 VikiKurss/IevadKurss/110 Virsraksti un rindkopas
 1064.    153 MedWiki
 1065.    153 HelpOnXmlPages
 1066.    153 AyudaSobreRecuperarEdicionesPerdidas
 1067.    153 AyudaSobrePlantillas
 1068.    153 AideD'Installation/WebLogic
 1069.    152 WikiIme
 1070.    152 CategorieCategorie
 1071.    152 AyudaSobreProcesadores
 1072.    152 AyudaParaUsuarios
 1073.    151 HelpOnInstalling/WikiInstanceCreation
 1074.    150 SayfaZiyaretleri
 1075.    150 SDLFunctionTemplate
 1076.    150 PaginiLibere
 1077.    150 BrukersideSidemal
 1078.    150 AjudaComModelos
 1079.    149 KazaloStrani
 1080.    149 HilfeZumUpdaten
 1081.    149 AyudaParaDesarrolladores
 1082.    149 AjudaNaPesquisa
 1083.    149 AiutoSuAzioni
 1084.    148 MoinMoinVF/MiseEnForme
 1085.    148 HelpOnMoinCommand
 1086.    148 CursoWiki
 1087.    148 AjudaComRegisto
 1088.    148 AiutoSuControlloOrtografico
 1089.    147 ModeloDeCategorias
 1090.    147 DispensaCorsoWiki
 1091.    147 AjudaParaUtilizadores
 1092.    146 SDL_UpperBlitScaled
 1093.    146 InformazioniSulSistema
 1094.    146 HalamanYangDicari
 1095.    146 CategorieThuisblad
 1096.    145 SystemPagesSetup
 1097.    145 GewenstePaginas
 1098.    144 ListaDeCategorias
 1099.    144 HelpOnEditing
 1100.    144 ContributorGroup
 1101.    144 AyudaSobreEnlaces
 1102.    143 PaginiDorite
 1103.    143 PagineDiSistemaModificate
 1104.    143 Migratiehandleiding
 1105.    143 IskaneStrani
 1106.    143 BantuanUntukPengembang
 1107.    142 OhjeTaulukoista
 1108.    141 KategoriaKotiSivu
 1109.    140 AjudaParaAdministradores
 1110.    139 VikiKurss/IevadKurss/191 Jaunu lapu izveide
 1111.    139 SDLStructTemplate
 1112.    139 PukulanHalaman
 1113.    139 KategorijaHomepage
 1114.    138 GalletasDeLaFortuna
 1115.    138 EditorGroup
 1116.    138 AyudaParaAdministradores
 1117.    137 ProcWikiFunguje
 1118.    136 SystemPagesInLatvianGroup
 1119.    136 SDL-gsoc2010_gesture
 1120.    136 PagalbaIndeksas
 1121.    136 KategorijaKategorija
 1122.    136 KategoriaPohja
 1123.    136 KategoriaKategoria
 1124.    136 DicaDoDiaDoWiki
 1125.    135 WikiNasvetDneva
 1126.    135 SDL_Colour
 1127.    135 OhjeHakemisto
 1128.    135 AjudaComMacros/MailTo
 1129.    134 SDL_SystemCursor
 1130.    134 PaginaPermessoNegato
 1131.    134 OhjeHakemisesta
 1132.    134 MoinMoinWiki
 1133.    134 ModificheRecenti
 1134.    134 HilfeZurInstallation/ApacheAufWin32
 1135.    134 AideDesActions
 1136.    133 HelpOnLanguages
 1137.    132 PorQueWikiFunciona
 1138.    132 KaivatutSivut
 1139.    132 HulpIndex
 1140.    132 ExplorerCeWiki
 1141.    132 CategoryTemplate
 1142.    132 AiutoSuSessioni
 1143.    131 TentangMoinMoin
 1144.    131 SDLEnumTemplate
 1145.    131 Navigacija
 1146.    130 HulpInhoud
 1147.    130 DiapositivaPlantilla
 1148.    130 BantuanUntukAdministrator
 1149.    129 UkuranHalaman
 1150.    129 StuartPBentley
 1151.    129 SDL_GameControllerBindType
 1152.    129 MoinMoinVsl
 1153.    129 MoinMoinVF/DocumentationD'Installation
 1154.    129 HilfeZurInstallation/InternetInformationServer
 1155.    129 HilfeZurInstallation/ApacheAufMacOsx
 1156.    128 SDL_GetVkInstanceProcAddr
 1157.    128 OhjeMuokkauksesta
 1158.    128 HilfeZurInstallation/ApacheAufLinux
 1159.    128 AiutoSuListe
 1160.    127 SlideShowTemplate
 1161.    127 AideDesMacros
 1162.    126 PlatsNavigering
 1163.    126 HulpVoorOntwikkelaars
 1164.    125 WikiPeskovnik
 1165.    125 SayfaBoyutu
 1166.    125 KategorijaKategorijaVsl
 1167.    125 HulpVoorGebruikers
 1168.    125 HelpOnAcl
 1169.    124 SystemPagesInKoreanGroup
 1170.    124 PuslapioDydis
 1171.    124 NawigacjaSerwisu
 1172.    124 HilfeZurInstallation/FehlerBehebung
 1173.    124 AyudaSobrePreferenciasDelUsuario
 1174.    123 SDL_iOSSetEventPump
 1175.    123 MoinMoinLap
 1176.    123 AiutoSuIstruzioniDiElaborazione
 1177.    122 SystemInfo
 1178.    122 SistemBilgisi
 1179.    122 HelpOnPageDeletion
 1180.    122 GeluksKoekjes
 1181.    121 NavigareSit
 1182.    121 HilfeZurInstallation/BasisInstallation
 1183.    121 HalamanYatim
 1184.    121 AiutoSuTemi
 1185.    120 OhjePohja
 1186.    120 NavigacijaStrani
 1187.    120 KlasseBrukerside
 1188.    119 OhjeViivoista
 1189.    119 MengapaWikiBekerja
 1190.    119 HulpVoorBeginners
 1191.    119 CastelliDiSabbia
 1192.    118 SDL_mutexV
 1193.    118 Ostavljene stranice
 1194.    118 OrvotSivut
 1195.    118 GlavnaStran
 1196.    118 AiutoSuCollegamenti
 1197.    117 NavigaIlSito
 1198.    117 AideDesActions/AttachFile
 1199.    117 AideDeLaCorrectionOrthographique
 1200.    116 SlumpvaldSida
 1201.    116 SivuVierailut
 1202.    116 PomocPrzyLinkowaniu
 1203.    115 OsieroconeStrony
 1204.    115 AiutoSuNotifiche
 1205.    114 TutorialWiki
 1206.    114 BadContent
 1207.    113 RechercherUnePage
 1208.    113 AideD'Administration
 1209.    112 WikiMoinMoin
 1210.    112 SDL_iOSSetAnimationCallback
 1211.    112 PresentazioneModello
 1212.    112 PomocPrzyPodstawianychZmiannych
 1213.    112 HelpOnDictionaries
 1214.    112 AideDesMacros/MailTo
 1215.    111 WikiSandBox
 1216.    111 HilfeZuParsern/ReStructuredText
 1217.    111 HelpOnSessions
 1218.    111 CorsoWiki/03 Essere sempre aggiornati
 1219.    111 AideDeMiseEnForme
 1220.    110 WikiKumHavuzu
 1221.    110 StronaDomowaWiki
 1222.    110 MoinMoin/TekstOpmaak
 1223.    110 HelpOnNotification
 1224.    110 HelpOnActions
 1225.    110 FornavnEtternavn
 1226.    109 RiassuntoDellaSintassi
 1227.    109 InterWiki
 1228.    109 HelpOnSmileys
 1229.    109 AideD'AutoAdmin
 1230.    108 WikiTestiSivu
 1231.    108 HulpTemplate
 1232.    108 AyudaSobreIdiomas
 1233.    107 SistemskeInformacijeVsl
 1234.    107 PagalbaSaistymo
 1235.    107 MoinMoinVF
 1236.    107 CamelCase
 1237.    107 AiutoSuModificaPagina/SottoPagine
 1238.    107 AiutoSuFormattazione
 1239.    106 VikiKurss/IevadKurss
 1240.    106 SexCitationsTecken
 1241.    105 WikiHomePage
 1242.    105 SystemPagesInSpanishGroup
 1243.    105 HomepageTemplate
 1244.    105 HelpOnConfiguration/EmailSupport
 1245.    105 AiutoSuCategorie
 1246.    104 WikiPiac
 1247.    104 StatistikaDogodkov/TipiBralnika
 1248.    104 SivuKoko
 1249.    104 SistemosInformacija
 1250.    104 PomocPrzyKategoriach
 1251.    104 NomeWiki
 1252.    104 AiutoSuXapian
 1253.    104 AideDesFrimousses
 1254.    104 AideDesFiletsHorizontaux
 1255.    103 AiutoSuAvvisi
 1256.    103 AideTemplate
 1257.    102 WikiThuisblad
 1258.    102 WikiKotiSivu
 1259.    102 KotakPasirWiki
 1260.    102 AiutoSuProcessoriDiCodice/ReStructuredText/IntroduzioneRst
 1261.    102 AiutoSuAbbonamenti
 1262.    101 WikiInter
 1263.    101 SystemPagesInCzechGroup
 1264.    101 HilfeZuAccessControlLists
 1265.    101 HelpOnVariables
 1266.    101 CorsoWiki
 1267.    101 AideDesListes
 1268.    100 PomocPrzyTworzeniuStron
 1269.    100 HilfeZurSeitenErzeugung
 1270.    100 AiutoSuPresentazione/900 Ultimo ma non meno importante: mettere in onda la presentazione
 1271.     99 WikiZandbak
 1272.     99 VikiKurss
 1273.     99 VerlatenPaginas
 1274.     99 SiteNavigering
 1275.     98 DomovskaStranka
 1276.     97 SiteGezinimi
 1277.     97 PagePersonnelleTemplate
 1278.     97 MoinMoin/FormatoDeTexto
 1279.     97 EventStats
 1280.     97 AyudaSobreTablas
 1281.     96 WikiCourse/10 Text layout with wiki markup
 1282.     96 HelpOnSubscribing
 1283.     96 HelpOnMacros/MailTo
 1284.     95 WikiKurs
 1285.     95 WikiConsiglioDelGiorno
 1286.     95 VikiKurss/IevadKurss/150 Tabulas
 1287.     95 HelpOnMacros/EmbedObject
 1288.     95 AiutoSuAggiornamentoPython
 1289.     94 WikiWikiSplet
 1290.     94 SystemPagesInPersianGroup
 1291.     94 SystemPagesInLithuanianGroup
 1292.     94 SystemPagesInGermanGroup
 1293.     94 HilfeZuTabellen
 1294.     94 HelpOnThemes
 1295.     94 CzymJestMoinMoin
 1296.     94 AiutoSuProcessoriDiCodice/ReStructuredText
 1297.     94 AiutoSuModificaPagina
 1298.     94 AiutoContenuti
 1299.     93 WegWijzer
 1300.     93 NomWiki
 1301.     93 HilfeZuMakros
 1302.     93 HelpOnEditing/SubPages
 1303.     93 AiutoSuPresentazione
 1304.     93 AiutoSuAzioni/AllegaFile
 1305.     92 VikiKurss/IevadKurss/130 Saraksti
 1306.     92 NorimiPuslapiai
 1307.     92 HilfeZuVerweisen
 1308.     92 AiutoSuFaccine
 1309.     92 AiutoModello
 1310.     91 WegWeiser
 1311.     91 VikiKurss/IevadKurss/180 Makrosi
 1312.     91 UtdaterteSider
 1313.     91 KategorieHomepage
 1314.     91 HilfeZuKategorien
 1315.     91 AiutoPerNovizi
 1316.     90 VeiViser
 1317.     90 HelpOnRules
 1318.     90 CambiosRecientes
 1319.     90 AiutoSuLingue
 1320.     90 AiutoSuAccesso
 1321.     89 WikiWikiWebEs
 1322.     89 CategoriaModello
 1323.     89 AiutoSuPagineXml
 1324.     89 AiutoSuDizionari
 1325.     88 WikiCourse/16 Wiki internal links
 1326.     88 TienViittoja
 1327.     88 StartSeite
 1328.     88 OhjePohjista
 1329.     88 HilfeZumEditieren/UnterSeiten
 1330.     88 HilfeZuVerarbeitungsAnweisungen
 1331.     88 CorsoWiki/16 Collegamenti interni
 1332.     88 CategoriaCategoria
 1333.     88 AideDesInstructionsDeTraitement/ReStructuredText
 1334.     87 WikiCourse/08 Hot Keys
 1335.     87 VersioneDesktop
 1336.     87 SystemPagesGroup
 1337.     87 SisteEndringer
 1338.     87 Kazalo naslova
 1339.     87 HilfeZumFormatieren
 1340.     87 HelpOnComments
 1341.     87 HelpOnAdmonitions
 1342.     87 AiutoSuTitoliSezioni
 1343.     87 AiutoSuMacro/MailTo
 1344.     87 AiutoSuGestioneUtenti
 1345.     87 AiutoPerUtenti
 1346.     87 AiutoIndice
 1347.     86 WikiPiskoviste
 1348.     86 WikiNazev
 1349.     86 WikiCourseHandOut
 1350.     86 SystemPagesInMongolianGroup
 1351.     86 SystemPagesInItalianGroup
 1352.     86 Spikerocks101
 1353.     86 OhjeMuokkauksesta/AlaSivut
 1354.     86 KlasseKlasse
 1355.     85 ZadetkiStrani
 1356.     85 WikiHjemmeSide
 1357.     85 WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?
 1358.     85 WikiBrukerside
 1359.     85 SzablonStronyDomowej
 1360.     85 HomepageImWiki
 1361.     85 HelpOnSlideShows/100 Creating the slides
 1362.     85 HelpOnSlideShows/000 Introduction
 1363.     85 HelpOnLogin
 1364.     85 HelpOnConfiguration/SecurityPolicy
 1365.     85 BrudnopisWiki
 1366.     85 AiutoSuNavigazione
 1367.     85 AiutoSuCancellazionePagina
 1368.     85 AiutoSuBloccoModifica
 1369.     84 WikiVinkki
 1370.     84 WikiNavn
 1371.     84 WikiKurs/16 Wiki-interne Links
 1372.     84 SyntaxReference
 1373.     84 PomocPrzyEdycji
 1374.     84 PagineAssenti
 1375.     84 PaginaPersonaleWiki
 1376.     84 KotiSivuPohja
 1377.     84 KategorieKategorie
 1378.     84 HelpOnSlideShows
 1379.     84 HelpOnConfiguration/UserPreferences
 1380.     84 AyudaSobreEncabezados
 1381.     84 AiutoSuRicerche
 1382.     84 AiutoSuCreazionePagina
 1383.     84 AideDesPagesXml
 1384.     84 AideDesInstructionsDeTraitement
 1385.     83 WikiCourse/02 Finding information
 1386.     83 NajdiStranku
 1387.     83 LocalSpellingWords
 1388.     83 HilfeZurNavigation
 1389.     83 HilfeZumEditieren
 1390.     83 HelpOnUpdatingPython
 1391.     83 HelpOnTemplates
 1392.     83 HelpOnLinking/NotesLinks
 1393.     83 HelpOnEditLocks
 1394.     83 CorsoWiki/14 Stile del testo
 1395.     83 AiutoSuMacro/Includi
 1396.     82 YetimSayfalar
 1397.     82 XsltVersion
 1398.     82 WikiSandKasse
 1399.     82 WikiKurs/01 Was ist ein MoinMoin-Wiki?
 1400.     82 WikiDienosPatarimas
 1401.     82 WikiCourse/51 Applications
 1402.     82 WikiCourse/18 Attachments
 1403.     82 WikiCourse/15 Tables
 1404.     82 WikiCourse/12 Headlines
 1405.     82 WikiCourse/04 Creating a wiki account
 1406.     82 WikiCourse/03 Staying up to date
 1407.     82 KitosWiki
 1408.     82 HelpOnMoinCommand/ExportDump
 1409.     82 EtterspurteSider
 1410.     82 AufgegebeneSeiten
 1411.     81 WikiKurzus
 1412.     81 WikiCourse/17 External links
 1413.     81 SystemPagesInIndonesianGroup
 1414.     81 Statistiques
 1415.     81 SeitenZugriffe
 1416.     81 PomocPrzyTabelach
 1417.     81 PerubahanTerakhir
 1418.     81 OrdListe
 1419.     81 InterWikiVF
 1420.     81 IndexVanWoorden
 1421.     81 IndexCuvinte
 1422.     81 CorsoWiki/22 Processori di codice
 1423.     81 CategoriaPaginaPersonale
 1424.     81 AyudaSobreFormato
 1425.     81 AiutoSuLineeOrizzontali
 1426.     80 WikiCourse/22 Parsers
 1427.     80 WikiCourse/14 Text styles
 1428.     80 HelpTemplate
 1429.     80 HelpOnConfiguration/SurgeProtection
 1430.     80 HelpOnAutoAdmin
 1431.     80 CorsoWiki/05 Preferenze utente
 1432.     80 AyudaParaPrincipiantes
 1433.     80 AiutoSuTabelle
 1434.     80 AiutoSuPresentazione/000 Introduzione
 1435.     80 AideDesMacros/Include
 1436.     79 WikiWikiWeb
 1437.     79 SommaireDeL'Aide
 1438.     79 PomocPrzyFormatowaniu
 1439.     79 KelimeDizini
 1440.     79 IndeksKata
 1441.     79 HomepageReadWritePageTemplate
 1442.     79 HilfeZuXmlSeiten
 1443.     79 CorsoWiki/23 Azioni
 1444.     79 CorsoWiki/19 Simboli
 1445.     79 AiutoSuSpam
 1446.     79 AiutoSuPresentazione/100 Creare le diapositive
 1447.     79 AideDeLaRecherche
 1448.     78 WikiCourse/23 Actions
 1449.     78 WikiCourse/05 User preferences
 1450.     78 SystemPagesInNorwegianBokmalGroup
 1451.     78 SitusWikiWiki
 1452.     78 PuuttuvaKotisivu
 1453.     78 PomocPrzyStronachXml
 1454.     78 HjemmesideSkabelon
 1455.     78 HelpOnCategories
 1456.     78 CorsoWiki/12 Titoli
 1457.     78 AiutoSuModelli
 1458.     78 AiutoSuMacro/IncludiOggetto
 1459.     77 WikiSandkasten
 1460.     77 WikiCourse/11 Paragraphs
 1461.     77 WikiCourse/06 Your own wiki homepage
 1462.     77 SyntaxReferenz
 1463.     77 SlideShowHandOutTemplate
 1464.     77 PagalbaGrafinioRedaktoriaus
 1465.     77 NapovedaObsah
 1466.     77 IndexDesTermes
 1467.     77 HilfeZuMakros/Include
 1468.     77 CorsoWiki/30 L'editor grafico
 1469.     77 CorsoWiki/08 Scorciatoie
 1470.     77 AiutoSuCommenti
 1471.     77 AideDesLangues
 1472.     77 AideDesInstructionsDeTraitement/ReStructuredText/IntroRst
 1473.     76 XsltVerzija
 1474.     76 WikiKurs/02 Finden von Informationen
 1475.     76 WikiCourse/20 Dynamic content
 1476.     76 WikiCourse/13 Lists
 1477.     76 SystemPagesInPolishGroup
 1478.     76 StatistikPeristiwa/AgenPengguna
 1479.     76 StatisticheEventi
 1480.     76 SlaiduVeidne
 1481.     76 RecenteWijzigingen
 1482.     76 NapovedaVyhledavani
 1483.     76 KategoriHjemmeside
 1484.     76 HelpOnConfiguration/FileAttachments
 1485.     76 CorsoWiki/20 Contenuto dinamico
 1486.     76 CorsoWiki/17 Collegamenti esterni
 1487.     76 CorsoWiki/11 Paragrafi
 1488.     76 AyudaSobreEmoticones
 1489.     76 AideDesTitres
 1490.     76 AideD'EffacementDesPages
 1491.     75 Zadnje izmjene
 1492.     75 WikiWikiTinklas
 1493.     75 WikiTipProTentoDen
 1494.     75 WikiKurs/51 Anwendungen
 1495.     75 WikiKurs/08 Tastenkombinationen
 1496.     75 VerweesdePaginas
 1497.     75 TahdistusAjoPohja
 1498.     75 SyncJobTemplate
 1499.     75 Prazna stranica
 1500.     75 PomocPrzyInstrukcjachPrzetwarzania
 1501.     75 PaginaPersonaleLetturaModello
 1502.     75 OrdRegister
 1503.     75 OhjeMuotoilusta
 1504.     75 MoinMoinIt
 1505.     75 KasYraMoinMoin
 1506.     75 IndexDeL'Aide
 1507.     75 IkkeEksisterendeSide
 1508.     75 HomepageVorlage
 1509.     75 HilfeInhalt
 1510.     75 HelpOnSpam
 1511.     75 HelpOnOpenIDProvider
 1512.     75 CorsoWiki/40 Creare pagine
 1513.     75 CorsoWiki/18 Allegati
 1514.     75 AiutoSuSuperUtente
 1515.     74 WikiWikiWebb
 1516.     74 WikiNaam
 1517.     74 WikiKurs/14 Text-Stil
 1518.     74 WikiKurs/06 Die eigene Homepage im Wiki
 1519.     74 WikiKurs/04 Anmelden beim Wiki
 1520.     74 WikiHemsida
 1521.     74 WikiCourse/30 The graphical editor
 1522.     74 WikiCourse/19 Symbols
 1523.     74 RozmiarStron
 1524.     74 RichiestePagine
 1525.     74 PosledniZmeny
 1526.     74 PaginaPrincipale
 1527.     74 PaginaPersonaleModello
 1528.     74 NavstevnostStranek
 1529.     74 NapovedaProZacatecniky
 1530.     74 ManglendeHjemmeSide
 1531.     74 InterWikiIt
 1532.     74 EventStats/HitCounts
 1533.     74 ChybejiciStranky
 1534.     74 AiutoSuVariabili
 1535.     74 AiutoSuModificaPaginaModoGrafico
 1536.     74 AideDeL'InstallateurDePaquets
 1537.     73 WillekeurigePagina
 1538.     73 WikiKurs/50 Wiki-Etikette
 1539.     73 WikiKurs/05 Benutzer-Einstellungen
 1540.     73 WikiDagensTips
 1541.     73 WikiCourse/52 Structure in the wiki
 1542.     73 SlideTemplate
 1543.     73 SenesteRettelser
 1544.     73 SanaHakemisto
 1545.     73 RejstrikSlov
 1546.     73 ProjectTemplate
 1547.     73 PomocIndeks
 1548.     73 PaginiAbandonate
 1549.     73 PagalbaRedagavimo
 1550.     73 PagalbaPradedantiesiems
 1551.     73 LokiTilastot
 1552.     73 KotiSivuYksityinenSivuPohja
 1553.     73 InterWikiDansk
 1554.     73 HelpOnConfiguration/SupplementationPage
 1555.     73 GesuchteSeiten
 1556.     73 ForSide
 1557.     73 EtuSivu
 1558.     73 CorsoWiki/51 Applicazioni
 1559.     73 CorsoWiki/07 L'editor del wiki
 1560.     73 CariHalaman
 1561.     73 AjutorLaFormatare
 1562.     73 Ajutor
 1563.     73 AideDesStyles
 1564.     72 WikiKurs/40 Anlegen von weiteren Seiten
 1565.     72 WikiCourse/50 Wiki etiquette
 1566.     72 WikiCourse/40 Creating more pages
 1567.     72 StromUmisteni
 1568.     72 StatistikPeristiwa/Bahasa
 1569.     72 StarpViki
 1570.     72 SivuHaku
 1571.     72 SideTreff
 1572.     72 ProjectGroupsTemplate
 1573.     72 PomocPrzyAkcjach
 1574.     72 PagalbaFormatavimo
 1575.     72 OstatnieZmiany
 1576.     72 NapovedaTvorbaStranky
 1577.     72 KotiSivuLukuKirjoitusSivuPohja
 1578.     72 KontenBantuan
 1579.     72 KategoriSkabelon
 1580.     72 JebkuraLapa
 1581.     72 HilfeZurKonfiguration
 1582.     72 HelpOnSuperUser
 1583.     72 CorsoWiki/52 Strutture nel wiki
 1584.     72 CorsoWiki/13 Elenchi
 1585.     72 CorsoWiki/06 La propria pagina personale
 1586.     72 ChybejiciDomovskaStranka
 1587.     72 AtsitiktinisPuslapis
 1588.     72 AnaSayfa
 1589.     72 AiutoSuPreferenzeUtente
 1590.     71 WikiKurs/22 Parser
 1591.     71 WikiKurs/19 Symbole
 1592.     71 UusimmatMuutokset
 1593.     71 SystemPagesInBulgarianGroup
 1594.     71 SayfaBul
 1595.     71 PagePersonnelleInexistante
 1596.     71 LyckoKakor
 1597.     71 KategorijuKategorija
 1598.     71 HilfeZuTrennlinien
 1599.     71 HilfeZuAktionen
 1600.     71 EventStats/UserAgents
 1601.     71 CorsoWiki/15 Tabelle
 1602.     71 CorsoWiki/10 Formattazione testo
 1603.     71 ChybejiciStranka
 1604.     70 WikiNamn
 1605.     70 WikiKurs/17 Externe Links
 1606.     70 WikiKurs/10 Textgestaltung mit Wiki-Markup
 1607.     70 TransparentTemplate
 1608.     70 Statistiky/Zhlednuti
 1609.     70 StatistikaDogodkov
 1610.     70 StatistikPeristiwa/JumlahYangMasuk
 1611.     70 PomocPrzyListach
 1612.     70 PomocPrzyBlokadachEdycyjnych
 1613.     70 PaginaZoeken
 1614.     70 OhjeMuotoilutilasta
 1615.     70 LavoroSincModello
 1616.     70 HilfeZurBenutzerverwaltung
 1617.     70 HilfeZumSuchen
 1618.     70 EskiyenSayfalar
 1619.     70 EditedSystemPages
 1620.     70 CorsoWiki/02 Trovare informazioni
 1621.     70 CoJeMoinMoin
 1622.     70 CamelCaseIt
 1623.     70 AiutoSuProviderOpenID
 1624.     69 XsltVersionDansk
 1625.     69 WikiKurs/03 Auf dem Laufenden bleiben
 1626.     69 StatisticheEventi/Lingue
 1627.     69 PagesOrphelines
 1628.     69 PagalbaNaudotojams
 1629.     69 OsiroteleStrani
 1630.     69 OpusteneStranky
 1631.     69 OntbrekendePagina
 1632.     69 OhjeOtsikoista
 1633.     69 OhjeMuokkausLukoista
 1634.     69 NapovedaIndex
 1635.     69 NahodnaStranka
 1636.     69 MissingPage
 1637.     69 HomepageGroupsTemplate
 1638.     69 HilfeZurSynchronisation
 1639.     69 FindSide
 1640.     69 FehlendeSeite
 1641.     69 CorsoWiki/50 Wiki etiquette
 1642.     69 CercaPagina
 1643.     68 XsltVersie
 1644.     68 WikiKurs/20 Dynamische Inhalte
 1645.     68 Statistiky
 1646.     68 SitWikiWiki
 1647.     68 SeiteFinden
 1648.     68 PirmasisPuslapis
 1649.     68 PagineCasuali
 1650.     68 PaginaPersonaleGruppiModello
 1651.     68 PaginaMancante
 1652.     68 PagePersonnelle
 1653.     68 ManglendeSide
 1654.     68 HomepageReadPageTemplate
 1655.     68 HilfeZuBenutzerEinstellungen
 1656.     68 HilfeIndex
 1657.     68 FortuneCookies
 1658.     68 ElhagyottLapok
 1659.     67 WikiKurs/23 Aktionen
 1660.     67 WebWikiWiki
 1661.     67 VelikostStrani
 1662.     67 StatisticheEventi/IdentificativoBrowser
 1663.     67 PermissionDeniedPage
 1664.     67 PaginePerDimensione
 1665.     67 PageInexistante
 1666.     67 OdkazyInterWiki
 1667.     67 NaudingiPatarimai
 1668.     67 NapovedaProUzivatele
 1669.     67 MissingHomePage
 1670.     67 LapasNav
 1671.     67 HilfeTemplate
 1672.     67 CorsoWiki/04 Creare un account wiki
 1673.     67 AstucesEtOracles
 1674.     66 WikiWikiWebIt
 1675.     66 WikiKurs/52 Struktur im Wiki
 1676.     66 WikiHonlap
 1677.     66 VerwaisteSeiten
 1678.     66 ThuisbladTemplate
 1679.     66 SystemAdmin
 1680.     66 SysteemInfo
 1681.     66 StatistikPeristiwa
 1682.     66 PotrzebneStrony
 1683.     66 PomocPrzyNawigacji
 1684.     66 PagineOrfane
 1685.     66 PagineAbbandonate
 1686.     66 NotikumuStatistikas
 1687.     66 LykkeKager
 1688.     66 LocalBadContent
 1689.     66 KotiSivuLukuSivuPohja
 1690.     66 KategoriKategori
 1691.     66 HjemmesideGrupperSkabelon
 1692.     66 HilfeZuVorlagen
 1693.     66 HilfeZuSmileys
 1694.     66 HilfeZuEditierSperren
 1695.     66 HalamanYangHilang
 1696.     66 EfterladteSider
 1697.     66 DiapositivaModello
 1698.     65 WikiKurs/15 Tabellen
 1699.     65 WikiKurs/13 Listen
 1700.     65 VersionXslt
 1701.     65 TipWikiHariIni
 1702.     65 Statistiques/Langues
 1703.     65 SidStorlek
 1704.     65 PuuttuvaSivu
 1705.     65 PaginaPersonaleLetturaScritturaModello
 1706.     65 OhjeSivujenPoistamisesta
 1707.     65 OhjeAloittelijoille
 1708.     65 LosowaStrona
 1709.     65 LokiTilastot/SelainTunnisteTiedot
 1710.     65 LamanYangHilang
 1711.     65 KolackyStesteny
 1712.     65 HomepagePrivatePageTemplate
 1713.     65 HjemmesidePrivatSideSkabelon
 1714.     65 HilfeZuListen
 1715.     64 ZadnjeSpremembe
 1716.     64 WikiWikiWebDansk
 1717.     64 WikiKurs/07 Der Text-Editor
 1718.     64 VersioneXslt
 1719.     64 StatisticheEventi/ContoAccessi
 1720.     64 StartSide
 1721.     64 PomocPrzyEdycji/PodStrony
 1722.     64 PaginaGrootte
 1723.     64 OrdIndeks
 1724.     64 HilfeZurAdministration
 1725.     64 HilfeZuMakros/MailTo
 1726.     64 HalamanDepan
 1727.     64 EventStats/Languages
 1728.     64 DiaPohja
 1729.     64 ConseilWikiDuJour
 1730.     63 WikiKurs/30 Der grafische Editor
 1731.     63 VelikostiStranek
 1732.     63 Statistiques/Visites
 1733.     63 Statistiques/Navigateurs
 1734.     63 StartSida
 1735.     63 PagesAuHasard
 1736.     63 PagalbaPrisijungimo
 1737.     63 OsireleStranky
 1738.     63 OpuszczoneStrony
 1739.     63 HilfeZuDiaShow
 1740.     63 DispensaPresentazioneModello
 1741.     62 ZufallsSeite
 1742.     61 XsltVersijaLT
 1743.     61 VoorPagina
 1744.     61 TilfeldigSide
 1745.     61 Statistiky/Jazyky
 1746.     61 PaginaPersonalePrivataModello
 1747.     61 OnnenKeksit
 1748.     61 HlavniStranka
 1749.     61 HalamanYangTerlantar
 1750.     60 TailleDesPages
 1751.     59 Statistiky/Prohlizece
 1752.     58 XsltVersija
Feedback
Please include your contact information if you'd like to receive a reply.
Submit