Wiki Page Content

Ovaj popis prikazuje koliko posjeta ima koja stranica od trenutka početka bilježenja dnevničkih zapisa. Sustav bilježi samo najjednostavnije podatke, dakle svaki zahtjev za nekom stranicom se označava kao jedan posjet.

 1.  70103 FrontPage
 2.  23572 APIByCategory
 3.  18482 Installation
 4.  17974 Tutorials
 5.  14714 CategoryAPI
 6.  13451 Introduction
 7.  12677 Wiki Help
 8.  12429 RecentChanges
 9.  11899 SDL_CreateWindow
 10.  10382 CategoryRender
 11.   9816 CategoryVideo
 12.   8034 SDL_Event
 13.   7437 SDL_Keycode
 14.   7352 SDL_KeyboardEvent
 15.   6781 SDL_Surface
 16.   6672 CategorySurface
 17.   6512 SDL_CreateRenderer
 18.   6152 MigrationGuide
 19.   6071 SDL_RenderCopy
 20.   5996 SDL_Init
 21.   5599 SDL_Rect
 22.   5302 ToDo
 23.   5217 HelpForAdministrators
 24.   4746 SDL_MouseButtonEvent
 25.   4560 SDL_CreateTextureFromSurface
 26.   4489 SDL_PollEvent
 27.   4455 SDL_CreateTexture
 28.   4129 SDL_BlitSurface
 29.   4072 SDL_EventType
 30.   3972 CategoryInit
 31.   3885 SourceCode
 32.   3818 CategoryEvents
 33.   3681 SDL_WindowFlags
 34.   3616 SDL_GetKeyboardState
 35.   3507 SDL_Keysym
 36.   3438 Android
 37.   3370 SDL_WindowEvent
 38.   3358 SDL_Scancode
 39.   3340 CategoryAudio
 40.   3208 SDL_CreateRGBSurface
 41.   3183 SDL_PixelFormat
 42.   3025 SDL_SetRenderDrawColor
 43.   3023 SDL_GetTicks
 44.   2934 SDL_MouseMotionEvent
 45.   2868 SDL_GL_CreateContext
 46.   2845 SDL_RenderCopyEx
 47.   2789 SDL_RenderDrawLine
 48.   2749 CategoryGameController
 49.   2691 SDL_OpenAudioDevice
 50.   2627 SDL_FillRect
 51.   2607 SDL_Texture
 52.   2577 SDL_Renderer
 53.   2544 FAQs
 54.   2517 SDL_RenderDrawRect
 55.   2514 SDL_GetMouseState
 56.   2414 Support
 57.   2411 SDL_RenderClear
 58.   2381 SDL_RenderPresent
 59.   2354 Tutorials/TextInput
 60.   2302 SDL_AudioSpec
 61.   2277 SDL_PixelFormatEnum
 62.   2208 SDL_RenderFillRect
 63.   2208 SDL_CreateRGBSurfaceFrom
 64.   2191 Books
 65.   2172 SDL1.2Tutorials
 66.   2167 SDL_QueryTexture
 67.   2165 CategoryKeyboard
 68.   2151 SDL_Color
 69.   2149 SDL_CreateWindowAndRenderer
 70.   2117 SDL_GetError
 71.   2090 SDL_UpdateTexture
 72.   2070 CategoryThread
 73.   2043 CategoryRect
 74.   2012 SDL_SetWindowFullscreen
 75.   1998 SDL_GL_SetAttribute
 76.   1956 SDL_LoadBMP
 77.   1907 FAQWindows
 78.   1903 CategoryHints
 79.   1883 SDL_CreateRGBSurfaceWithFormatFrom
 80.   1871 FAQUsingSDL
 81.   1865 SDL_Quit
 82.   1838 SDL_GetWindowSurface
 83.   1791 SDL_PumpEvents
 84.   1764 Articles
 85.   1706 SDL_GetWindowSize
 86.   1666 SDL_Point
 87.   1643 SDL_GL_SetSwapInterval
 88.   1635 SDL_CreateThread
 89.   1620 SDL_UpdateWindowSurfaceRects
 90.   1614 SDL_DisplayMode
 91.   1584 SDL_MapRGB
 92.   1553 CategoryPixels
 93.   1537 SDL_RendererFlags
 94.   1509 SDL_AddTimer
 95.   1496 SDL_LockTexture
 96.   1474 SDL_InitSubSystem
 97.   1473 SDLKeycodeLookup
 98.   1473 CategoryTimer
 99.   1462 SDL_RenderDrawPoint
 100.   1449 SDL_LockAudio
 101.   1410 SDL_RendererFlip
 102.   1410 CategoryMouse
 103.   1365 SDL_GetRelativeMouseState
 104.   1364 SDL_Delay
 105.   1360 SDL_MouseWheelEvent
 106.   1342 CategoryAssertions
 107.   1331 SDL_ConvertSurface
 108.   1289 SDL_OpenAudio
 109.   1270 SDL_WindowEventID
 110.   1258 SDL_RWops
 111.   1256 SDL_TextureAccess
 112.   1253 CategoryIO
 113.   1246 SDL_CreateWindowFrom
 114.   1242 SDL_WaitEvent
 115.   1238 SDL_SetColorKey
 116.   1238 CategoryLog
 117.   1228 SDL_SetWindowSize
 118.   1225 SDL_SetTextureBlendMode
 119.   1211 SDL_RenderReadPixels
 120.   1210 SDL_SetRenderDrawBlendMode
 121.   1194 SDL_BlitScaled
 122.   1189 SDL_Log
 123.   1189 SDL_GetWindowWMInfo
 124.   1184 CategoryJoystick
 125.   1157 SDL_SetRenderTarget
 126.   1141 SDL_FreeSurface
 127.   1136 SDL_TextInputEvent
 128.   1136 SDL_GetPerformanceFrequency
 129.   1133 SDL_SetTextureColorMod
 130.   1131 Contributing
 131.   1123 SDL_HINT_RENDER_SCALE_QUALITY
 132.   1110 SDL_ShowSimpleMessageBox
 133.   1110 SDL_RenderSetScale
 134.   1109 SDL_GetBasePath
 135.   1105 FAQDevelopment
 136.   1102 SDL_CreateSoftwareRenderer
 137.   1102 FindPage
 138.   1102 FAQLinux
 139.   1087 SDL_RWFromFile
 140.   1075 SDL_CreateMutex
 141.   1065 SDL_TouchFingerEvent
 142.   1057 SDL_GetCurrentDisplayMode
 143.   1057 CategorySWM
 144.   1044 MoinMoin
 145.   1043 SDL_RenderSetLogicalSize
 146.   1034 SDL_DestroyWindow
 147.   1032 SDL_QueueAudio
 148.   1030 SDL_Keymod
 149.   1022 SDL_RendererInfo
 150.   1018 SDL_UpdateWindowSurface
 151.   1012 SDL_GL_GetProcAddress
 152.   1008 CategoryFilesystem
 153.    991 SDL_RenderDrawLines
 154.    986 SDL_GLattr
 155.    978 SDL_SetWindowDisplayMode
 156.    978 SDL_QuitEvent
 157.    973 SDL_SetTextureAlphaMod
 158.    967 CategoryForceFeedback
 159.    946 SDL_SetHint
 160.    937 CategoryError
 161.    933 SDL_GL_SwapWindow
 162.    929 SDL_DestroyTexture
 163.    916 SDL_GetPowerInfo
 164.    914 SDL_BlendMode
 165.    904 SDL_SysWMinfo
 166.    895 SDL_StartTextInput
 167.    893 CategoryPower
 168.    881 SDL_PeepEvents
 169.    876 Tutorials/AudioStream
 170.    874 SDL_AudioFormat
 171.    870 SDL_SetMainReady
 172.    869 SDL_GL_MakeCurrent
 173.    867 SDL_CreateRGBSurfaceWithFormat
 174.    864 SDL_CaptureMouse
 175.    859 CategorySystem
 176.    847 SDL_PushEvent
 177.    844 SDL_GetPerformanceCounter
 178.    841 SDL_ShowCursor
 179.    829 SDL_TextEditingEvent
 180.    829 SDL_CreateCursor
 181.    828 SDL_GLcontextFlag
 182.    823 FAQMacOSX
 183.    820 SDL_RenderSetViewport
 184.    816 CategoryCategory
 185.    807 CategoryMutex
 186.    804 SDLScancodeLookup
 187.    791 SDL_GetRendererInfo
 188.    789 SDL_LoadWAV
 189.    779 SDL_GetRendererOutputSize
 190.    778 SDL_Palette
 191.    775 SDL_SetWindowTitle
 192.    772 CategoryStandard
 193.    766 CategorySharedObject
 194.    758 SDL_RWread
 195.    758 SDL_GetDisplayMode
 196.    744 SDL_SetRelativeMouseMode
 197.    744 SDL_RenderDrawPoints
 198.    742 SDL_GLprofile
 199.    737 SDL_LockSurface
 200.    736 SDL_MixAudio
 201.    726 SDL_RWFromMem
 202.    726 CategoryClipboard
 203.    723 SDL_ShowMessageBox
 204.    722 SDL_MapRGBA
 205.    722 HelpOnSearching
 206.    721 SDL_GameControllerButton
 207.    711 SDL_UnlockAudioDevice
 208.    710 FAQGeneral
 209.    705 SDL_ConvertSurfaceFormat
 210.    703 SDL_QuitSubSystem
 211.    703 SDL_AddEventWatch
 212.    702 SDL_GL_GetDrawableSize
 213.    701 SDL_SetWindowIcon
 214.    700 FAQLicensing
 215.    692 CategoryVulkan
 216.    685 SDL_GL_BindTexture
 217.    685 SDL_AudioInit
 218.    681 SDL_GetGlobalMouseState
 219.    681 SDL_GetDesktopDisplayMode
 220.    679 SDL_GetWindowFlags
 221.    678 SDL_UnloadObject
 222.    673 SDL_WaitThread
 223.    670 HelpContents
 224.    667 SDL_GetPrefPath
 225.    667 SDL_GameControllerAddMapping
 226.    665 SDL_SetThreadPriority
 227.    665 GuiaDeMigracion
 228.    663 SDL_EnclosePoints
 229.    656 SDL_IntersectRect
 230.    655 SDL_SetEventFilter
 231.    650 SDL_TICKS_PASSED
 232.    648 WikiCourse/07 The text editor
 233.    647 SDL_LoadBMP_RW
 234.    643 SDL_GetKeyName
 235.    642 SDL_GameControllerAxis
 236.    637 SDL_GameControllerOpen
 237.    636 SDL_SetCursor
 238.    634 SDL_SetWindowPosition
 239.    630 SDL_GetRGB
 240.    623 SDL_JoystickOpen
 241.    621 SDL_DropEvent
 242.    614 CategoryAtomic
 243.    609 SDL_EventState
 244.    605 SDL_WarpMouseInWindow
 245.    604 SDL_GetCurrentAudioDriver
 246.    601 SDL_AudioStream
 247.    600 SDL_HINT_RENDER_VSYNC
 248.    598 SDL_RWFromConstMem
 249.    594 SDL_SetWindowResizable
 250.    586 SDL_GetWindowBordersSize
 251.    583 SDL_MixAudioFormat
 252.    581 SDL_GetAudioDeviceName
 253.    578 SDL_JoystickGetAxis
 254.    578 HelpOnInstalling/BasicInstallation
 255.    575 SDL_JoyButtonEvent
 256.    564 SDL_UserEvent
 257.    564 CategoryPlatform
 258.    560 SDL_SaveBMP
 259.    560 CategoryVersion
 260.    559 SDL_HasIntersection
 261.    549 SDL_WaitEventTimeout
 262.    549 SDL_DestroyRenderer
 263.    548 SDL_UnlockTexture
 264.    548 SDL_JoyDeviceEvent
 265.    540 SDL_GetDisplayBounds
 266.    537 SDL_GetPlatform
 267.    528 SDL_JoyAxisEvent
 268.    528 CategoryCPU
 269.    525 SDL_RenderDrawRects
 270.    523 SDL_SetTextInputRect
 271.    522 SDL_WasInit
 272.    522 SDL_CreateSystemCursor
 273.    520 SDL_SetPaletteColors
 274.    514 HelpMiscellaneous/FrequentlyAskedQuestions
 275.    513 SDL_GetNumAudioDevices
 276.    512 SDL_GetNumVideoDisplays
 277.    511 SystemPagesInUkrainianGroup
 278.    511 SDL_GetNumDisplayModes
 279.    509 SDL_PauseAudioDevice
 280.    509 SDL_GetModState
 281.    508 SGWikiBasics
 282.    501 SDL_LogError
 283.    498 SDL_VideoInit
 284.    498 SDL_GetKeyFromScancode
 285.    496 SDL_IntersectRectAndLine
 286.    494 SDL_ControllerDeviceEvent
 287.    491 SDL_GetWindowID
 288.    487 SDL_RaiseWindow
 289.    486 SDL_LoadFunction
 290.    480 SDL_ShowWindow
 291.    477 SGFunctions
 292.    477 SDL_SetWindowGrab
 293.    476 SDL_bool
 294.    471 SDL_LoadObject
 295.    471 SDL_GetWindowDisplayMode
 296.    467 SDL_GetVersion
 297.    463 SDL_GetDisplayDPI
 298.    458 SDL_GameControllerGetAxis
 299.    457 CategoryBits
 300.    456 SDL_ComposeCustomBlendMode
 301.    455 SDL_SetWindowOpacity
 302.    455 SDL_SetClipboardText
 303.    451 SDL_BuildAudioCVT
 304.    450 SDL_LowerBlit
 305.    448 SDL_RenderSetClipRect
 306.    448 SDL_GetRGBA
 307.    446 SDL_GetRenderer
 308.    445 SDL_LockAudioDevice
 309.    445 SDL_ControllerButtonEvent
 310.    444 SDL_GetClipboardText
 311.    444 SDL_GameControllerGetButton
 312.    443 SDL_MultiGestureEvent
 313.    442 SDL_SysWMEvent
 314.    440 TitleIndex
 315.    440 SDL_SetSurfaceBlendMode
 316.    440 SDL_DetachThread
 317.    438 CategoryEndian
 318.    436 SystemPagesInFinnishGroup
 319.    435 SDL_GL_ExtensionSupported
 320.    434 SDL_GL_GetAttribute
 321.    432 SDL_ControllerAxisEvent
 322.    425 SDL_HINT_ACCELEROMETER_AS_JOYSTICK
 323.    422 SystemPagesInSimplifiedChineseGroup
 324.    422 SDL_HINT_FRAMEBUFFER_ACCELERATION
 325.    422 SDL_GetKeyFromName
 326.    421 SDL_GetRenderDriverInfo
 327.    419 SDL_SetClipRect
 328.    419 SDL_GL_LoadLibrary
 329.    418 HelpForDevelopers
 330.    416 SDL_RegisterEvents
 331.    416 SDL_ConvertPixels
 332.    414 SDL_SetSurfaceRLE
 333.    411 SDL_MessageBoxData
 334.    411 SDL_CreateColorCursor
 335.    411 SDL_AudioCVT
 336.    410 SDL_PauseAudio
 337.    408 SDL_UpdateYUVTexture
 338.    406 SDL_HINT_VIDEO_MINIMIZE_ON_FOCUS_LOSS
 339.    405 SDL_GetPixelFormatName
 340.    405 SDL_FillRects
 341.    404 SDL_ConvertAudio
 342.    402 SDL_SetWindowInputFocus
 343.    401 SDL_GetScancodeFromKey
 344.    400 SDL_SetWindowBordered
 345.    398 SDL_DollarGestureEvent
 346.    397 SDL_HINT_RENDER_DRIVER
 347.    395 SDL_GameControllerEventState
 348.    394 SDL_RenderFillRects
 349.    393 SDL_RenderGetViewport
 350.    392 SDL_GetClipRect
 351.    390 SDL_GetQueuedAudioSize
 352.    390 SDL_GetCursor
 353.    389 SDL_GetRenderDrawColor
 354.    389 SDL_FlushEvent
 355.    387 SDL_GetRenderTarget
 356.    387 SDL_CloseAudioDevice
 357.    386 SDL_GetVideoDriver
 358.    378 SDL_mutexP
 359.    377 SDL_StopTextInput
 360.    376 SDL_GetWindowPosition
 361.    374 SDL_HINT_ANDROID_APK_EXPANSION_PATCH_FILE_VERSION
 362.    372 SDL_LogMessage
 363.    371 SDL_JoystickEventState
 364.    371 SDL-gsoc2010_shaped_windows
 365.    370 SDL_RWwrite
 366.    366 SDL_AllocRW
 367.    363 SDL_RenderSetIntegerScale
 368.    362 SDL_UnlockSurface
 369.    361 SDL_HINT_RENDER_OPENGL_SHADERS
 370.    360 SDL_HideWindow
 371.    359 SDL_PointInRect
 372.    356 SDL_IsGameController
 373.    356 SDL_GameControllerGetJoystick
 374.    355 SDL_JoystickInstanceID
 375.    355 SDL_GetWindowDisplayIndex
 376.    355 SDL_GetClosestDisplayMode
 377.    353 SDL_JoyHatEvent
 378.    353 SDL_GameControllerAddMappingsFromFile
 379.    351 SDL_GameControllerMapping
 380.    348 SDL_CreateSemaphore
 381.    344 SDL_version
 382.    342 SDL_MaximizeWindow
 383.    341 OhjeToiminnoista
 384.    340 Roadmap
 385.    338 SDL_GL_GetCurrentContext
 386.    337 SDL_JoystickGetGUIDFromString
 387.    332 SDL_GetWindowData
 388.    330 SDL_SetWindowHitTest
 389.    330 SDL_SetSurfaceAlphaMod
 390.    330 SDL_LogCritical
 391.    330 SDL_LOG_CATEGORY
 392.    329 SDL_MUSTLOCK
 393.    329 SDL_BlendOperation
 394.    326 SDL_JoystickGetButton
 395.    325 SDL_RenderGetLogicalSize
 396.    325 SDL_JoystickNumAxes
 397.    323 SDL_LockMutex
 398.    323 SDL_LoadWAV_RW
 399.    321 SDL_UnionRect
 400.    320 SDL_SetError
 401.    318 SDL_NumJoysticks
 402.    317 SDL_WarpMouseGlobal
 403.    317 SDL_TLSCreate
 404.    316 SDL_GL_DeleteContext
 405.    315 SDL_AndroidGetJNIEnv
 406.    314 SystemPagesInRussianGroup
 407.    314 SDL_RWclose
 408.    314 SDL_GetColorKey
 409.    313 SDL_RenderGetScale
 410.    313 SDL_HapticEffect
 411.    312 SDL_AllocPalette
 412.    310 SDL_GetNumRenderDrivers
 413.    310 SDL_AllocFormat
 414.    309 SDL_LogSetOutputFunction
 415.    308 CorsoWiki/21 Macro
 416.    306 SDL_GL_GetSwapInterval
 417.    305 SDL_RemoveTimer
 418.    305 SDL_GetDisplayUsableBounds
 419.    304 SDL_GetCPUCount
 420.    303 SDL_atomic_t
 421.    303 SDL_RWseek
 422.    303 SDL_GetAudioDeviceStatus
 423.    303 SDL_ClearError
 424.    301 SDL_HINT_VIDEO_WINDOW_SHARE_PIXEL_FORMAT
 425.    301 SDL_GetRelativeMouseMode
 426.    301 SDL_BlendFactor
 427.    299 SDL_SetWindowData
 428.    297 SDL_PowerState
 429.    296 SDL_assert
 430.    296 SDL_GetWindowPixelFormat
 431.    295 SDL_RWFromFP
 432.    295 SDL_CreateCond
 433.    294 SDL_FlushEvents
 434.    293 SDL_IsTextInputActive
 435.    292 SDL_DisableScreenSaver
 436.    289 SDL_Finger
 437.    288 SDL_MinimizeWindow
 438.    287 SDL_acos
 439.    284 SystemPagesInBrazilianPortugueseGroup
 440.    284 SDL_CondWait
 441.    283 SDL_SysWMmsg
 442.    283 SDL_SaveBMP_RW
 443.    282 SDL_GameControllerUpdate
 444.    282 SDL_EnableScreenSaver
 445.    281 SDL_FreeCursor
 446.    277 SDL_GetTextureBlendMode
 447.    277 SDL_GetMouseFocus
 448.    276 SDL_SetSurfaceColorMod
 449.    276 SDL_DequeueAudio
 450.    274 SDL_AudioDeviceEvent
 451.    273 SDL_JoystickClose
 452.    272 SDL_JoystickName
 453.    272 SDL_GetCurrentVideoDriver
 454.    271 SDL_MostSignificantBitIndex32
 455.    271 SDL_GetThreadID
 456.    270 HelpOnInstalling/ApacheOnLinuxFtp
 457.    269 SystemPagesInCroatianGroup
 458.    268 SDL_GetScancodeName
 459.    267 SDL_LogMessageV
 460.    267 SDL_GetNumVideoDrivers
 461.    266 SGStructures
 462.    266 SDL_SaveAllDollarTemplates
 463.    266 SDL_LowerBlitScaled
 464.    266 SDL_LogInfo
 465.    266 SDL_DestroyMutex
 466.    264 SDL_GetTextureColorMod
 467.    264 SDL_AndroidGetActivity
 468.    261 SDL_VERSION
 469.    261 SDL_SetSurfacePalette
 470.    260 SystemPagesInSerbianGroup
 471.    260 SDL_GetHint
 472.    258 SDL_HasClipboardText
 473.    257 SystemPagesInTraditionalChineseGroup
 474.    257 SDL_RestoreWindow
 475.    256 SDL_HasEvent
 476.    253 SDL_GameControllerName
 477.    252 SDL_SetWindowMinimumSize
 478.    251 SystemPagesInJapaneseGroup
 479.    251 SystemPagesInDanishGroup
 480.    251 SDL_GetTextureAlphaMod
 481.    250 SDL_JoystickGetGUID
 482.    250 SDL_GetWindowFromID
 483.    250 SDL_GetScancodeFromName
 484.    248 SystemPagesInSlovenianGroup
 485.    248 SDL_MessageBoxFlags
 486.    248 SDL_JoystickUpdate
 487.    248 SDL_FreeWAV
 488.    247 SDL_SetWindowsMessageHook
 489.    244 SDL_RenderGetClipRect
 490.    244 SDL_JoyBallEvent
 491.    244 SDL_GetCPUCacheLineSize
 492.    243 SDL_LogDebug
 493.    243 SDL_HapticNumEffectsPlaying
 494.    242 SDL_ClearQueuedAudio
 495.    241 SDL_SetHintWithPriority
 496.    241 SDL_GetSystemRAM
 497.    240 SDL_PixelFormatEnumToMasks
 498.    240 SDL_JoystickGetHat
 499.    240 SDL_HapticCondition
 500.    240 SDL_GetAudioDriver
 501.    239 SystemPagesInHungarianGroup
 502.    238 SDL_GetRenderDrawBlendMode
 503.    237 SDL_MessageBoxButtonData
 504.    237 SDL_JoystickGetDeviceGUID
 505.    237 SDL_GetDisplayName
 506.    236 SDL_WinRTRunApp
 507.    236 SDL_CondWaitTimeout
 508.    235 SystemPagesInSwedishGroup
 509.    234 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32
 510.    233 SystemPagesInRomanianGroup
 511.    233 SDL_JoystickGetGUIDString
 512.    233 SDL_GL_GetCurrentWindow
 513.    232 SDL_SetWindowBrightness
 514.    232 SDL_CondSignal
 515.    231 SDL_GetWindowTitle
 516.    229 SDL_FreeRW
 517.    228 SDL_SYSWM_TYPE
 518.    228 SDL_GameControllerMappingForGUID
 519.    228 FAQiOS
 520.    227 HelpForUsers
 521.    225 SDL_SemWait
 522.    224 SDL_RectEmpty
 523.    224 SDL_JoystickPowerLevel
 524.    224 SDL_FilterEvents
 525.    223 SDL_ThreadID
 526.    223 SDL_RecordGesture
 527.    223 SDL_HINT_VIDEO_HIGHDPI_DISABLED
 528.    223 SDL_GetKeyboardFocus
 529.    223 SDL_GetEventFilter
 530.    223 SDL_GameControllerGetAttached
 531.    222 SDL_HINT_ORIENTATIONS
 532.    222 SDL_GetGrabbedWindow
 533.    222 SDL_GameControllerClose
 534.    221 SDL_MessageBoxButtonFlags
 535.    220 SystemPagesInTurkishGroup
 536.    220 SDL_QuitRequested
 537.    220 SDL_HINT_GRAB_KEYBOARD
 538.    220 SDL_GetAudioStatus
 539.    220 HelpOnParsers
 540.    219 SDL_LogPriority
 541.    218 SGEnumerations
 542.    218 SDL_RWtell
 543.    218 SDL_JoystickNameForIndex
 544.    218 SDL_AtomicLock
 545.    217 SDL_GetWindowGrab
 546.    215 SDL_TextureModulate
 547.    214 SDL_GetTouchDevice
 548.    212 SDL_SetModState
 549.    212 SDL_JoystickGetAttached
 550.    211 SDL_GetTouchFinger
 551.    210 SDL_CompilerBarrier
 552.    209 SDL_Vulkan_CreateSurface
 553.    209 SDL_TryLockMutex
 554.    209 SDL_IsScreenSaverEnabled
 555.    209 SDL_HitTestResult
 556.    209 SDL_GetSurfaceColorMod
 557.    208 SDL_HapticOpenFromJoystick
 558.    208 SDL_GetWindowMaximumSize
 559.    208 SDL_AudioStatus
 560.    207 SDL_RenderGetIntegerScale
 561.    207 SDL_HINT_NO_SIGNAL_HANDLERS
 562.    206 SDL_GameControllerGetButtonFromString
 563.    206 CategoryHomepage
 564.    205 SDL_SetWindowGammaRamp
 565.    205 SDL_HasScreenKeyboardSupport
 566.    205 SDL_HapticRumblePlay
 567.    205 SDL_CloseAudio
 568.    204 SDL_RWsize
 569.    202 SDL_GetSurfaceBlendMode
 570.    201 SDL_SemPost
 571.    201 SDL_HapticDirection
 572.    201 SDL_HINT_VIDEO_ALLOW_SCREENSAVER
 573.    201 HelpOnLists
 574.    201 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32withDomainAuthentication
 575.    200 SDL_LogSetPriority
 576.    200 SDL_HINT_MOUSE_RELATIVE_MODE_WARP
 577.    200 SDL_GameControllerNameForIndex
 578.    199 HelpOnSynchronisation
 579.    198 SDL_RenderIsClipEnabled
 580.    198 SDL_HINT_TIMER_RESOLUTION
 581.    198 SDL_GetSurfaceAlphaMod
 582.    197 SDL_RenderTargetSupported
 583.    197 SDL_GameControllerGetBindForButton
 584.    195 SDL_SetWindowMaximumSize
 585.    195 SDL_SetPixelFormatPalette
 586.    195 SDL_AtomicIncRef
 587.    194 SDL_JoystickFromInstanceID
 588.    193 StuartPBentley/CombinedKeyTable
 589.    193 SDL_MessageBoxColorScheme
 590.    193 SDL_HINT_XINPUT_ENABLED
 591.    193 SDL_HINT_MOUSE_FOCUS_CLICKTHROUGH
 592.    192 SDL_RectEquals
 593.    191 SDL_HapticConstant
 594.    191 SDL_GameControllerFromInstanceID
 595.    191 SDL_AssertState
 596.    190 SDL_GetRevision
 597.    190 HelpForBeginners
 598.    189 SDL_HapticOpen
 599.    188 SDL_HapticRumbleInit
 600.    188 SDL_HapticPeriodic
 601.    188 SDL_AtomicAdd
 602.    187 WordIndex
 603.    187 SDL_HINT_GAMECONTROLLERCONFIG
 604.    187 SDL_FreePalette
 605.    187 SDL_CondBroadcast
 606.    186 SDL_AndroidGetExternalStoragePath
 607.    186 SDL_AddHintCallback
 608.    185 SGCodeExamples
 609.    185 SDL_UnlockMutex
 610.    185 SDL_RenderGetD3D9Device
 611.    185 SDL_JoystickNumButtons
 612.    185 SDL_HapticNewEffect
 613.    183 SDL_HintPriority
 614.    183 SDL_HapticRunEffect
 615.    183 SDL_COMPILEDVERSION
 616.    183 SDL_AtomicGet
 617.    182 WikiCourse/21 Macros
 618.    182 SDL_LogSetAllPriority
 619.    181 SDL_HINT_JOYSTICK_ALLOW_BACKGROUND_EVENTS
 620.    180 SDL_DelEventWatch
 621.    179 SDL_SetWindowModalFor
 622.    179 SDL_AtomicCAS
 623.    179 MoinMoin/InstallDocs
 624.    178 WikiTipOfTheDay
 625.    178 SDL_HINT_IDLE_TIMER_DISABLED
 626.    178 SDL_GetThreadName
 627.    178 SDL_GameControllerAddMappingsFromRW
 628.    178 SDL_AtomicSet
 629.    177 SDL_TLSGet
 630.    177 SDL_Has3DNow
 631.    177 SDL_GetWindowGammaRamp
 632.    177 SDL_AudioQuit
 633.    176 SDL_HapticLeftRight
 634.    176 SDL_GetNumAudioDrivers
 635.    175 SDL_ThreadPriority
 636.    175 SDL_JoystickCurrentPowerLevel
 637.    175 SDL_HasEvents
 638.    175 SDL_HINT_WINDOWS_DISABLE_THREAD_NAMING
 639.    175 HelpOnProcessingInstructions
 640.    174 SDL_LoadDollarTemplates
 641.    174 SDL_FreeFormat
 642.    173 SDL_HINT_VIDEO_MAC_FULLSCREEN_SPACES
 643.    173 HelpOnMacros
 644.    172 SDL_VERSION_ATLEAST
 645.    172 SDL_TLSSet
 646.    172 SDL_SetAssertionHandler
 647.    172 SDL_HINT_RPI_VIDEO_LAYER
 648.    172 SDL_GetNumTouchFingers
 649.    172 HilfeZurCreoleSyntax
 650.    172 HelpOnNavigation
 651.    171 SDL_HINT_ANDROID_SEPARATE_MOUSE_AND_TOUCH
 652.    171 SDL_GetRevisionNumber
 653.    171 CategoryStruct
 654.    170 SDL_GetWindowOpacity
 655.    170 SDL_DXGIGetOutputInfo
 656.    169 SDL_iPhoneSetAnimationCallback
 657.    169 SDL_ReadBE16
 658.    169 SDL_GL_UnbindTexture
 659.    168 SDL_LogVerbose
 660.    168 SDL_JoystickGetBall
 661.    168 SDL_HapticRamp
 662.    168 SDL_HINT_WINDOWS_ENABLE_MESSAGELOOP
 663.    168 SDL_DestroySemaphore
 664.    168 AjudaComMacros/MonthCalendar
 665.    167 SDL_GetNumTouchDevices
 666.    166 SDL_MessageBoxColor
 667.    166 SDL_GameControllerGetStringForButton
 668.    165 SDL_HINT_WINDOW_FRAME_USABLE_WHILE_CURSOR_HIDDEN
 669.    165 SDL_HINT_RENDER_DIRECT3D_THREADSAFE
 670.    164 SDL_VideoQuit
 671.    164 SDL_MasksToPixelFormatEnum
 672.    163 SDL_iPhoneSetEventPump
 673.    163 SDL_LogGetOutputFunction
 674.    163 SDL_HapticCustom
 675.    163 SDL_GetWindowBrightness
 676.    162 SDL_JoystickNumHats
 677.    162 SDL_HapticQuery
 678.    162 SDL_GameControllerGetAxisFromString
 679.    162 SDL_GL_ResetAttributes
 680.    162 RyanGordon
 681.    160 SDL_SemWaitTimeout
 682.    160 AjudaComTabelas
 683.    159 SDL_Swap16
 684.    159 SDL_HapticRumbleSupported
 685.    159 SDL_GetEventState
 686.    159 HelpOnMoinWikiSyntax
 687.    158 SDL_assert_paranoid
 688.    158 SDL_IsScreenKeyboardShown
 689.    157 HelpOnPackageInstaller
 690.    156 SDL_GameControllerGetBindForAxis
 691.    155 SDL_SemTryWait
 692.    155 SDL_HINT_THREAD_STACK_SIZE
 693.    155 SDL_GetDefaultCursor
 694.    154 SDL_HINT_WINRT_HANDLE_BACK_BUTTON
 695.    154 SDL_GL_UnloadLibrary
 696.    153 SDL_LogWarn
 697.    153 SDL_JoystickIsHaptic
 698.    153 SDL_AndroidGetInternalStoragePath
 699.    153 PageHits
 700.    152 SDL_WinRT_Path
 701.    152 SDL_VERSIONNUM
 702.    152 SDL_ReadU8
 703.    152 SDL_HINT_WINDOWS_NO_CLOSE_ON_ALT_F4
 704.    151 SDL_SoftStretch
 705.    151 SDL_HapticSetGain
 706.    151 SDL_HINT_VIDEO_WIN_D3DCOMPILER
 707.    151 SDL_GetHintBoolean
 708.    150 SDL_SemValue
 709.    150 SDL_HapticEffectSupported
 710.    150 SDL_GetWindowMinimumSize
 711.    150 AyudaSobreMacros/MonthCalendar
 712.    149 SDL_Vulkan_GetVkInstanceProcAddr
 713.    147 SDL_Swap32
 714.    147 SDL_HINT_RENDER_DIRECT3D11_DEBUG
 715.    146 SDL_HasSSE
 716.    146 SDL_HINT_MAC_BACKGROUND_APP
 717.    146 SDL_GetDefaultAssertionHandler
 718.    146 SDL_AtomicTryLock
 719.    146 HelpOnAccessControlLists
 720.    145 SDL_HINT_WINRT_PRIVACY_POLICY_LABEL
 721.    145 SDL_HINT_VIDEO_X11_NET_WM_PING
 722.    145 SDL_HINT_IME_INTERNAL_EDITING
 723.    143 SDL_Vulkan_LoadLibrary
 724.    143 SDL_HINT_VIDEO_X11_XVIDMODE
 725.    143 SDL_HINT_EMSCRIPTEN_KEYBOARD_ELEMENT
 726.    143 HulpDiversen/VeelGesteldeVragen
 727.    142 SDL_TriggerBreakpoint
 728.    142 SDL_CalculateGammaRamp
 729.    142 SDL_AtomicUnlock
 730.    141 HelpOnFormatting
 731.    140 SDL_UnlockAudio
 732.    139 SDL_SwapLE16
 733.    139 SDL_AtomicSetPtr
 734.    139 AjudaComParsers
 735.    138 SDL_HINT_ANDROID_APK_EXPANSION_MAIN_FILE_VERSION
 736.    138 SDL_GameControllerGetStringForAxis
 737.    138 SDL_AtomicDecRef
 738.    137 SDL_HasAltiVec
 739.    137 SDL_HasAVX
 740.    137 SDL_HINT_VIDEO_X11_XRANDR
 741.    136 SDL_WinRTGetFSPathUTF8
 742.    136 SDL_MessageBoxColorType
 743.    136 SDL_HasMMX
 744.    136 SDL_Direct3D9GetAdapterIndex
 745.    136 HelpOnInstalling/StandaloneServer
 746.    135 WikiKurs/21 Makros
 747.    135 SDL_assert_release
 748.    135 SDL_Vulkan_GetInstanceExtensions
 749.    135 SDL_UpperBlit
 750.    135 SDL_HapticSetAutocenter
 751.    135 SDL_AndroidGetExternalStorageState
 752.    134 SDL_SwapBE16
 753.    132 SDL_HasRDTSC
 754.    132 SDL_HINT_BMP_SAVE_LEGACY_FORMAT
 755.    132 SDL_HINT_APPLE_TV_REMOTE_ALLOW_ROTATION
 756.    132 SDL_HINT_APPLE_TV_CONTROLLER_UI_EVENTS
 757.    131 SDL_WinRTGetFSPathUNICODE
 758.    131 SDL_HINT_XINPUT_USE_OLD_JOYSTICK_MAPPING
 759.    131 SDL_HINT_WINRT_PRIVACY_POLICY_URL
 760.    131 PreferensiSintax
 761.    130 SDL_HapticRumbleStop
 762.    130 SDL_DestroyCond
 763.    130 AjudasDiversas/PerguntasMaisFrequentes
 764.    129 SDL_SwapBE32
 765.    129 SDL_JoystickNumBalls
 766.    128 SDL_assert_data
 767.    128 SDL_ScancodeAndKeycode
 768.    128 SDL_HapticUpdateEffect
 769.    128 SDL_HapticIndex
 770.    128 SDL_HINT_VIDEO_X11_XINERAMA
 771.    126 SGTutorials
 772.    126 SDL_SwapLE32
 773.    126 SDL_HapticName
 774.    126 SDL_HapticClose
 775.    125 SDL_WriteU8
 776.    125 SDL_REVISION
 777.    125 SDL_HapticOpened
 778.    125 SDL_AtomicCASPtr
 779.    125 HelpOnInstalling/Win32MoinEasyBackup
 780.    125 CategoryInput
 781.    124 SDL_GetAssertionReport
 782.    124 NapovedaRuzne/CastoKladeneDotazy
 783.    123 SDL_ReadBE64
 784.    123 SDL_HasSSE42
 785.    123 SDL_DelHintCallback
 786.    123 HelpOnInstalling/ApacheOnWin32withFastCgi
 787.    122 SDL_LogGetPriority
 788.    122 SDL_HINT_MAC_CTRL_CLICK_EMULATE_RIGHT_CLICK
 789.    121 WhyWikiWorks
 790.    121 SDL_HapticOpenFromMouse
 791.    120 SDL_SwapFloatBE
 792.    120 SDL_HapticPause
 793.    119 SDL_SaveDollarTemplate
 794.    119 SDL_AtomicGetPtr
 795.    119 HelpOnTables
 796.    118 SDL_SwapBE64
 797.    118 SDL_HasAVX2
 798.    118 SDL_HapticUnpause
 799.    118 APIContributionStyleGuide
 800.    117 SDL_GetAssertionHandler
 801.    117 PaginaPersonaleMancante
 802.    117 HelpOnInstalling/FastCgi
 803.    116 SDL_SwapLE64
 804.    116 OhjeSekalaiset/UseinKysytytKysymykset
 805.    115 SDL_WriteBE16
 806.    115 SDL_ReadLE64
 807.    115 SDL_ReadLE16
 808.    115 SDL_ReadBE32
 809.    115 SDL_MouseIsHaptic
 810.    115 SDL_HasSSE2
 811.    115 SDL_ClearHints
 812.    115 HelpOnInstalling
 813.    114 SDL_HapticNumAxes
 814.    114 AyudaSobreAciones/AdjuntarArchivos
 815.    114 AiutoVarie/DomandePosteFrequentemente
 816.    113 SDL_NumHaptics
 817.    113 SDL_HapticGetEffectStatus
 818.    113 SDL_HapticDestroyEffect
 819.    112 SDL_ReadLE32
 820.    112 SDL_HasSSE3
 821.    111 SDL_HapticNumEffects
 822.    110 SDL_WriteLE64
 823.    110 SDL_HasSSE41
 824.    110 SDL_HapticStopEffect
 825.    109 HelpOnPatchCreation
 826.    108 SDL_SwapFloatLE
 827.    108 MuotoiluOpas
 828.    108 HelpOnCreoleSyntax
 829.    108 ChrisBush
 830.    107 SDL_WriteLE32
 831.    107 HelpOnInstalling/InternetInformationServer
 832.    107 HelpOnAdministration
 833.    106 SDL_Swap64
 834.    105 KazaloNaslovnic
 835.    104 SGNewPages
 836.    104 HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation
 837.    104 AiutoSuMacro
 838.    103 SGRemarks
 839.    102 AiutoSuConfigurazione
 840.    100 SDL_ResetAssertionReport
 841.    100 SDL_HapticStopAll
 842.    100 HilfeZurInstallation
 843.    100 CategoryEnum
 844.    100 CategoryDefine
 845.     99 SDL_SwapFloat
 846.     98 Sam Lantinga
 847.     98 SDL_WriteBE64
 848.     98 RejstrikStranek
 849.     98 HelpOnAuthentication/ExternalCookie
 850.     96 SDL_WriteBE32
 851.     96 IndexVanTitels
 852.     95 SDL_WriteLE16
 853.     95 HelpOnMacros/MonthCalendar
 854.     94 SDL_RedetectInputDevices
 855.     94 HelpOnUpdating
 856.     94 HelpOnInstalling/TwistedWeb
 857.     93 SDL_Vulkan_GetDrawableSize
 858.     93 HelpMiscellaneous
 859.     93 AiutoSuConfigurazione/SupportoPostaElettronica
 860.     91 HelpOnInstalling/ApacheWithCherryPy
 861.     91 HelpMiscellaneous/ExperimentalFeatures
 862.     90 HelpOnUserHandling
 863.     90 HelpOnInstalling/ApacheOnMacOsx
 864.     89 HelpOnInstalling/ApacheWithModPython
 865.     88 SDL_LogResetPriorities
 866.     88 HelpOnConfiguration/IntegratingWithApache
 867.     87 HelpOnConfiguration
 868.     86 SDL_GetNumInputDevices
 869.     86 DiaEsitysPohja
 870.     86 AidesDiverses/QuestionsUsuelles
 871.     85 AiutoSuComandiMoin
 872.     83 WikiName
 873.     83 WantedPages
 874.     83 AiutoSuSintassiMoin
 875.     82 HilfeAllgemein/FragenUndAntworten
 876.     82 AiutoVarie
 877.     81 TittelIndeks
 878.     81 HelpOnInstalling/ApacheWithModWSGI
 879.     81 AideDeNavigation
 880.     80 HelpOnInstalling/AolServer
 881.     80 AjudaComMacros
 882.     79 Test
 883.     79 HelpOnConfiguration/ApacheVoodoo
 884.     78 UkuranHalaman
 885.     78 IndiceDeiTitoli
 886.     77 TitelIndex
 887.     77 SiteNavigation
 888.     77 BiscottiDellaFortuna
 889.     77 AideD'Installation
 890.     76 HilfeAllgemein
 891.     75 HelpOnUserPreferences
 892.     75 HelpOnInstalling/WebLogic
 893.     72 AiutoSuProcessoriDiCodice
 894.     71 SystemPagesInHebrewGroup
 895.     71 SDL_GetInputDeviceName
 896.     71 HelpOnTextChas
 897.     71 HelpOnInstalling/ApacheOnLinux
 898.     71 AjudaComIdiomas
 899.     71 AideDeL'Authentification
 900.     70 AideDesTables
 901.     69 HelpOnGraphicalEditor
 902.     68 WikiTippDesTages
 903.     68 WikiLekePlass
 904.     68 KenBull
 905.     68 AjudaComListas
 906.     67 SystemPagesInEnglishGroup
 907.     67 SystemPagesInDutchGroup
 908.     67 SDL_IsDeviceDisconnected
 909.     67 HelpOnMacros/ImageLink
 910.     67 AiutoSuConfigurazione/IntegrazioneConApache
 911.     66 DesktopEdition
 912.     65 SDL_DirtyTexture
 913.     65 AjudaComParsers/ReStructuredText
 914.     64 NapovedaRuzne
 915.     64 MoinMoinEs
 916.     64 HelpOnInstalling/TroubleShooting
 917.     63 MoinMoin/TextFormatting
 918.     63 CharlesSwain
 919.     62 Tensor
 920.     62 SDL-gsoc2010_android
 921.     62 ReferenciaDeSintaxis
 922.     62 AiutoSuSintassiCreole
 923.     62 AiutoSuAutenticazione
 924.     61 WikiVardas
 925.     61 VikiKurss/IevadKurss/000 Kas ir Viki?
 926.     61 SDL-gsoc2010_xrender
 927.     61 SDL-gsoc2010_IME
 928.     61 RandomPage
 929.     61 InterWikit
 930.     61 HelpOnSpellCheck
 931.     61 HelpOnActions/AttachFile
 932.     61 AideDeLaSyntaxeWikiDeMoinMoin
 933.     60 WikiIme
 934.     60 OhjeLuetteloista
 935.     60 HilfeZurMoinWikiSyntax
 936.     60 HelpOnPageCreation
 937.     60 HelpOnLinking
 938.     60 AiutoSuListeControlloAccesso
 939.     59 WikiNome
 940.     59 PagalbaTurinio
 941.     59 HelpOnInstalling/MinimalWiki
 942.     59 HelpOnDictionaries
 943.     58 WikiKursHandOut
 944.     58 NamaWiki
 945.     57 WikiCourse
 946.     57 SatunnainenSivu
 947.     57 HilfeZuLayouts
 948.     57 HelpOnAuthentication
 949.     57 AidesDiverses
 950.     57 AideDesAnalyseurs
 951.     56 WikiWikiNavn
 952.     56 RastgeleSayfa
 953.     56 OhjeMakroista
 954.     56 HelpOnEditing
 955.     55 VikiKurss/IevadKurss/110 Virsraksti un rindkopas
 956.     55 HulpDiversen
 957.     55 HilfeZuHinweisen
 958.     55 AutoAdminGroup
 959.     54 nitin.j4
 960.     54 TitelRegister
 961.     54 IndexTitluri
 962.     54 AyudaSobreMacros/MailTo
 963.     54 AyudaPlantilla
 964.     54 AiutoSuConfigurazione/PreferenzeUtente
 965.     54 AiutoSuAggiornamento
 966.     54 AideD'Installation/ApacheEtLinuxViaFtp
 967.     53 PageD'Accueil
 968.     53 NombreWiki
 969.     53 AiutoPerGliSviluppatori
 970.     52 SDL_SystemCursor
 971.     52 OhjeNavigoinnista
 972.     52 NomeDeWiki
 973.     52 AiutoSuSincronizzazione
 974.     52 AiutoSuControlloOrtografico
 975.     52 AiutoSuConfigurazione/PaginaSupplementare
 976.     51 WikiNimi
 977.     51 NazwaWiki
 978.     51 HilfeZuParsern
 979.     51 GewenstePaginas
 980.     51 CategorieCategorie
 981.     50 SystemPagesInFrenchGroup
 982.     50 HalamanAcak
 983.     49 VikiKurss/IevadKurss/191 Jaunu lapu izveide
 984.     49 SlumpvaldSida
 985.     49 SDL_assert_state
 986.     49 PagalbaRedagavimo/PoPuslapiai
 987.     49 HelpIndex
 988.     49 AyudaSobreListasDeControlDeAccesoAcl
 989.     48 SystemPagesInPortugueseGroup
 990.     48 PaginiLibere
 991.     48 PaginiDorite
 992.     48 MoinMoinVsl/FormatiranjeBesedila
 993.     48 MoinMoinVF
 994.     48 MoinMoin/FormatiranjeBesedila
 995.     48 IskaneStrani
 996.     48 BantuanUntukPengguna
 997.     48 AiutoSuMacro/CalendarioMensile
 998.     47 OhjeHakemisesta
 999.     47 KategorijaHomepage
 1000.     47 KategoriaKategoria
 1001.     47 HalamanYangDicari
 1002.     47 AyudaSobreVariables
 1003.     47 AjudaComSpam
 1004.     47 AjudaComInstaladorDePacotes
 1005.     47 AjudaComCategorias
 1006.     47 AiutoSuTextCha
 1007.     47 AiutoSuAspettoSito
 1008.     46 SyntaksReference
 1009.     46 MedWiki
 1010.     46 KazaloStrani
 1011.     46 KategorijaKategorija
 1012.     46 KategoriaPohja
 1013.     46 HomePageWiki
 1014.     46 BantuanLain
 1015.     46 AjudasDiversas
 1016.     46 AiutoSuInstallazione
 1017.     46 AiutoSuAmministrazione
 1018.     45 SylvainBeucler
 1019.     45 SDLStructTemplate
 1020.     45 OhjeKategorioista
 1021.     45 HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer
 1022.     45 AjudasDiversas/FuncionalidadesExperimentais
 1023.     45 AjudaComTemas
 1024.     45 AiutoSuConfigurazione/ApacheVodoo
 1025.     44 SystemPagesSetup
 1026.     44 KaivatutSivut
 1027.     44 AjudaComMacros/EmbedObject
 1028.     44 AjudaComListasDeControloDeAcesso
 1029.     44 AiutoSuInstallazionePacchetto
 1030.     43 TentangMoinMoin
 1031.     43 SDL_Colour
 1032.     43 PageSize
 1033.     43 PagalbaNavigacijos
 1034.     43 MoinMoinWiki
 1035.     43 MoinMoinVsl
 1036.     43 HilfeZumUpdaten
 1037.     43 HelpOnHeadlines
 1038.     43 AyudaSobrePresentaciones
 1039.     43 AjudaComXapian
 1040.     43 AjudaComMacros/ImageLink
 1041.     43 AideDesProcesseurs
 1042.     42 WikiPeskovnik
 1043.     42 WikiMoinMoin
 1044.     42 WikiKotiSivu
 1045.     42 StatistikaDogodkov/TipiBralnika
 1046.     42 SayfaZiyaretleri
 1047.     42 SDL_UpperBlitScaled
 1048.     42 SDL-gsoc2010_gesture
 1049.     42 OhjeHakemisto
 1050.     42 ModeloDeCategorias
 1051.     42 HelpOnXmlPages
 1052.     42 AiutoSuCreazionePatch
 1053.     42 AiutoPerAmministratori
 1054.     41 SDL_Vulkan_UnloadLibrary
 1055.     41 ListaDeCategorias
 1056.     41 KategorijaKategorijaVsl
 1057.     41 KategoriaKotiSivu
 1058.     41 InformazioniSulSistema
 1059.     41 HelpOnMacros/Include
 1060.     41 HelpOnInstalling/WikiInstanceCreation
 1061.     41 EditorGroup
 1062.     41 ContributorGroup
 1063.     41 ContagemDeAcesso
 1064.     40 Posjete stranica
 1065.     40 ExplorerCeWiki
 1066.     40 DicaDoDiaDoWiki
 1067.     40 BrukersideSidemal
 1068.     40 AyudaParaIngresar
 1069.     40 AjudaNaInstalling/ServidorStandalone
 1070.     40 AjudaComSmileys
 1071.     40 AiutoSuConfigurazione/PoliticheDiSicurezza
 1072.     40 AiutoSuAutoAmministrazione
 1073.     40 AdminGroup
 1074.     39 WikiThuisblad
 1075.     39 WikiNasvetDneva
 1076.     39 WikiCourse/10 Text layout with wiki markup
 1077.     39 SystemPagesInLatvianGroup
 1078.     39 PagalbaIndeksas
 1079.     39 MoinMoinVF/MiseEnForme
 1080.     39 IndicePerParola
 1081.     39 CzymJestMoinMoin
 1082.     39 CursoWiki
 1083.     39 CategoryTemplate
 1084.     39 BolinhosDaSorte
 1085.     39 AyudaSobrePlantillas
 1086.     39 AyudaSobreListas
 1087.     39 AyudaSobreEnlaces
 1088.     39 AyudaSobreDiccionarios
 1089.     39 AideD'Installation/InternetInformationServer
 1090.     38 WikiZandbak
 1091.     38 TutorialWiki
 1092.     38 SystemInfo
 1093.     38 SistemskeInformacijeVsl
 1094.     38 SistemBilgisi
 1095.     38 SDL_iOSSetAnimationCallback
 1096.     38 ProcWikiFunguje
 1097.     38 PagineDiSistemaModificate
 1098.     38 OhjeSivujenLuomisesta
 1099.     38 NavigasiSitus
 1100.     38 HulpTemplate
 1101.     38 HilfeZurInstallation/BasisInstallation
 1102.     38 HelpOnXapian
 1103.     38 CategorieThuisblad
 1104.     38 AyudaSobreRecuperarEdicionesPerdidas
 1105.     38 AyudaDeContenidos
 1106.     38 AjudaComRegisto
 1107.     38 AiutoSuAcl
 1108.     38 AideD'Installation/TwistedWeb
 1109.     37 WikiWikiSplet
 1110.     37 StuartPBentley
 1111.     37 SivuVierailut
 1112.     37 SDL_iOSSetEventPump
 1113.     37 PukulanHalaman
 1114.     37 PaginaPermessoNegato
 1115.     37 HulpIndex
 1116.     37 AyudaSobreProcesadores
 1117.     37 AjudaParaProgramadores
 1118.     37 AjudaComLinhas
 1119.     37 AideDesMacros
 1120.     36 SDLFunctionTemplate
 1121.     36 PaskutiniaiPakeitimai
 1122.     36 Migratiehandleiding
 1123.     36 HulpVoorOntwikkelaars
 1124.     36 HulpInhoud
 1125.     36 HilfeZurInstallation/ApacheAufMacOsx
 1126.     36 HilfeZuParsern/ReStructuredText
 1127.     36 HelpOnSessions
 1128.     36 GalletasDeLaFortuna
 1129.     36 DiapositivaPlantilla
 1130.     36 BantuanUntukPengembang
 1131.     36 AyudaSobreMacros/Include
 1132.     36 AjudaNaPesquisa
 1133.     36 AjudaComModelos
 1134.     36 AjudaComMacros/Include
 1135.     36 AiutoSuPresentazione/900 Ultimo ma non meno importante: mettere in onda la presentazione
 1136.     36 AiutoSuMacro/CollegaImmagine
 1137.     36 AiutoSuConfigurazione/ProtezioneSovraccarico
 1138.     36 AiutoSuAzioni
 1139.     36 AideD'Installation/ServeurAutonome
 1140.     36 AideD'Installation/FastCgi
 1141.     35 VikiKurss
 1142.     35 SlideShowTemplate
 1143.     35 SexCitationsTecken
 1144.     35 PagalbaSaistymo
 1145.     35 Ostavljene stranice
 1146.     35 MengapaWikiBekerja
 1147.     35 HilfeZurInstallation/InternetInformationServer
 1148.     35 HelpOnParsers/ReStructuredText
 1149.     35 AyudaParaUsuarios
 1150.     35 AyudaParaAdministradores
 1151.     35 AjudaParaPrincipiantes
 1152.     35 AjudaComSuperUtilizadores
 1153.     35 AjudaComMacros/MailTo
 1154.     35 AideD'Installation/ServeurAOL
 1155.     35 AideD'Installation/ApacheEtMacOSX
 1156.     34 WikiCourseHandOut
 1157.     34 VikiKurss/IevadKurss
 1158.     34 TienViittoja
 1159.     34 SystemPagesInLithuanianGroup
 1160.     34 PuslapioDydis
 1161.     34 PresentazioneModello
 1162.     34 PomocPrzyLinkowaniu
 1163.     34 OhjeViivoista
 1164.     34 OhjePohja
 1165.     34 NomeWiki
 1166.     34 NavigareSit
 1167.     34 NavigaIlSito
 1168.     34 MoinMoinLap
 1169.     34 IndexDesTitres
 1170.     34 HulpVoorBeginners
 1171.     34 HelpOnAcl
 1172.     34 HalamanYatim
 1173.     34 CamelCase
 1174.     34 BadContent
 1175.     34 AyudaSobreMacros/ImageLink
 1176.     34 AyudaParaDesarrolladores
 1177.     34 AjudaParaUtilizadores
 1178.     34 AjudaParaAdministradores
 1179.     34 AiutoSuTemi
 1180.     34 AiutoSuListe
 1181.     34 AiutoSuConfigurazione/FileAllegati
 1182.     34 AideD'Installation/InstallationDeBase
 1183.     34 AideD'Installation/ApacheEtWin32
 1184.     34 AideD'Installation/ApacheEtLinux
 1185.     33 WikiVinkki
 1186.     33 WikiSandBox
 1187.     33 SystemPagesInSpanishGroup
 1188.     33 SystemPagesInKoreanGroup
 1189.     33 SystemPagesInCzechGroup
 1190.     33 SivuKoko
 1191.     33 SayfaBoyutu
 1192.     33 OhjeMuokkauksesta
 1193.     33 NawigacjaSerwisu
 1194.     33 NavigacijaStrani
 1195.     33 Navigacija
 1196.     33 KazaloBesed
 1197.     33 KategorieHomepage
 1198.     33 HilfeZurInstallation/FehlerBehebung
 1199.     33 HilfeZurInstallation/ApacheAufWin32
 1200.     33 HelpOnMoinCommand
 1201.     33 HelpOnLanguages
 1202.     33 GeluksKoekjes
 1203.     33 CorsoWiki
 1204.     32 WortIndex
 1205.     32 WikiInter
 1206.     32 VikiKurss/IevadKurss/130 Saraksti
 1207.     32 VerlatenPaginas
 1208.     32 StronaDomowaWiki
 1209.     32 SivuHakemisto
 1210.     32 SistemosInformacija
 1211.     32 SDL_mutexV
 1212.     32 SDL_GetVkInstanceProcAddr
 1213.     32 SDLEnumTemplate
 1214.     32 PorQueWikiFunciona
 1215.     32 PomocPrzyKategoriach
 1216.     32 PlatsNavigering
 1217.     32 OrphanedPages
 1218.     32 MoinMoinVF/DocumentationD'Installation
 1219.     32 KlasseBrukerside
 1220.     32 HulpVoorGebruikers
 1221.     32 HilfeZurInstallation/ApacheAufLinux
 1222.     32 HilfeZuTabellen
 1223.     32 HelpOnVariables
 1224.     32 HelpOnSmileys
 1225.     32 HelpOnRules
 1226.     32 AyudaSobreIdiomas
 1227.     32 AiutoSuTitoliSezioni
 1228.     32 AiutoSuCollegamenti
 1229.     32 AideD'Installation/ApacheAvecModPython
 1230.     32 AbandonedPages
 1231.     31 WikiPiac
 1232.     31 WikiHomePage
 1233.     31 WikiCourse/12 Headlines
 1234.     31 VeiViser
 1235.     31 SystemPagesInMongolianGroup
 1236.     31 RiassuntoDellaSintassi
 1237.     31 PomocPrzyPodstawianychZmiannych
 1238.     31 OsieroconeStrony
 1239.     31 OrvotSivut
 1240.     31 NorimiPuslapiai
 1241.     31 MoinMoin/FormatoDeTexto
 1242.     31 HilfeZuKategorien
 1243.     31 HelpOnSubscribing
 1244.     31 HelpOnSlideShows
 1245.     31 HelpOnPageDeletion
 1246.     31 HelpOnNotification
 1247.     31 BantuanUntukAdministrator
 1248.     30 WikiWikiWebEs
 1249.     30 WikiSandkasten
 1250.     30 WikiKurs
 1251.     30 WikiCourse/51 Applications
 1252.     30 WikiBrukerside
 1253.     30 VikiKurss/IevadKurss/150 Tabulas
 1254.     30 PagePersonnelleTemplate
 1255.     30 HilfeZuVerarbeitungsAnweisungen
 1256.     30 EventStats
 1257.     30 AiutoSuSessioni
 1258.     30 AiutoSuFaccine
 1259.     30 AideD'Installation/WebLogic
 1260.     29 WikiCourse/40 Creating more pages
 1261.     29 WikiCourse/16 Wiki internal links
 1262.     29 WikiCourse/03 Staying up to date
 1263.     29 VikiKurss/IevadKurss/180 Makrosi
 1264.     29 SystemPagesInIndonesianGroup
 1265.     29 SiteNavigering
 1266.     29 RechercherUnePage
 1267.     29 KotiSivuPohja
 1268.     29 HomepageTemplate
 1269.     29 HelpOnUpdatingPython
 1270.     29 HelpOnThemes
 1271.     29 AiutoSuIstruzioniDiElaborazione
 1272.     29 AiutoSuAvvisi
 1273.     28 WikiNazev
 1274.     28 WikiKurs/16 Wiki-interne Links
 1275.     28 WikiKurs/01 Was ist ein MoinMoin-Wiki?
 1276.     28 WikiCourse/13 Lists
 1277.     28 WikiCourse/04 Creating a wiki account
 1278.     28 PomocPrzyTworzeniuStron
 1279.     28 OhjeTaulukoista
 1280.     28 MoinMoin/TekstOpmaak
 1281.     28 KlasseKlasse
 1282.     28 HilfeZuVerweisen
 1283.     28 HelpOnTemplates
 1284.     28 GlavnaStran
 1285.     28 DomovskaStranka
 1286.     28 DispensaCorsoWiki
 1287.     28 CastelliDiSabbia
 1288.     27 WikiTestiSivu
 1289.     27 WikiKurzus
 1290.     27 WikiKumHavuzu
 1291.     27 WikiHjemmeSide
 1292.     27 WikiCourse/22 Parsers
 1293.     27 WikiCourse/19 Symbols
 1294.     27 WikiCourse/17 External links
 1295.     27 WikiCourse/14 Text styles
 1296.     27 WikiCourse/08 Hot Keys
 1297.     27 WikiCourse/05 User preferences
 1298.     27 TitelListe
 1299.     27 SystemPagesInPersianGroup
 1300.     27 Spikerocks101
 1301.     27 SiteGezinimi
 1302.     27 KotiSivuYksityinenSivuPohja
 1303.     27 KategorieKategorie
 1304.     27 InterWiki
 1305.     27 HilfeZurNavigation
 1306.     27 HilfeZuMakros
 1307.     27 HelpOnSlideShows/100 Creating the slides
 1308.     27 HelpOnAdmonitions
 1309.     27 CorsoWiki/05 Preferenze utente
 1310.     27 ChybejiciStranky
 1311.     26 XsltVersion
 1312.     26 WikiCourse/52 Structure in the wiki
 1313.     26 WikiCourse/50 Wiki etiquette
 1314.     26 WikiCourse/18 Attachments
 1315.     26 WikiCourse/11 Paragraphs
 1316.     26 WikiConsiglioDelGiorno
 1317.     26 WegWijzer
 1318.     26 WegWeiser
 1319.     26 VersioneDesktop
 1320.     26 SystemPagesInPolishGroup
 1321.     26 SystemPagesInItalianGroup
 1322.     26 SyntaxReference
 1323.     26 ModificheRecenti
 1324.     26 Kazalo naslova
 1325.     26 IndeksJudul
 1326.     26 HelpOnEditing/SubPages
 1327.     26 HelpOnConfiguration/EmailSupport
 1328.     26 EtterspurteSider
 1329.     26 CorsoWiki/16 Collegamenti interni
 1330.     26 CorsoWiki/03 Essere sempre aggiornati
 1331.     26 CategoriaCategoria
 1332.     26 BrudnopisWiki
 1333.     26 AiutoSuPresentazione
 1334.     26 AideDeMiseEnForme
 1335.     25 YetimSayfalar
 1336.     25 WikiPiskoviste
 1337.     25 WikiNavn
 1338.     25 WikiNaam
 1339.     25 WikiKurs/15 Tabellen
 1340.     25 WikiHemsida
 1341.     25 WikiDienosPatarimas
 1342.     25 WikiCourse/30 The graphical editor
 1343.     25 WikiCourse/23 Actions
 1344.     25 WikiCourse/20 Dynamic content
 1345.     25 WikiCourse/06 Your own wiki homepage
 1346.     25 WikiCourse/02 Finding information
 1347.     25 WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?
 1348.     25 VerweesdePaginas
 1349.     25 UtdaterteSider
 1350.     25 SzablonStronyDomowej
 1351.     25 SystemPagesGroup
 1352.     25 SyntaxReferenz
 1353.     25 PaginaPrincipale
 1354.     25 KotakPasirWiki
 1355.     25 InterWikiVF
 1356.     25 HilfeZumFormatieren
 1357.     25 HilfeZumEditieren
 1358.     25 HelpOnSlideShows/000 Introduction
 1359.     25 HelpOnEditLocks
 1360.     25 HelpOnConfiguration/SurgeProtection
 1361.     25 HelpOnConfiguration/SecurityPolicy
 1362.     25 CorsoWiki/30 L'editor grafico
 1363.     25 CorsoWiki/17 Collegamenti esterni
 1364.     25 CorsoWiki/07 L'editor del wiki
 1365.     25 CategoriaPaginaPersonale
 1366.     25 CategoriaModello
 1367.     25 AyudaSobreTablas
 1368.     25 AyudaSobreEncabezados
 1369.     25 AiutoSuNavigazione
 1370.     25 AiutoSuModificaPagina/SottoPagine
 1371.     25 AiutoSuCategorie
 1372.     25 AiutoSuAbbonamenti
 1373.     24 WikiTipProTentoDen
 1374.     24 WikiKurs/52 Struktur im Wiki
 1375.     24 WikiKurs/40 Anlegen von weiteren Seiten
 1376.     24 WikiKurs/30 Der grafische Editor
 1377.     24 WikiKurs/20 Dynamische Inhalte
 1378.     24 WikiKurs/17 Externe Links
 1379.     24 WikiKurs/08 Tastenkombinationen
 1380.     24 WikiKurs/07 Der Text-Editor
 1381.     24 WikiKurs/04 Anmelden beim Wiki
 1382.     24 WikiKurs/02 Finden von Informationen
 1383.     24 TahdistusAjoPohja
 1384.     24 SyncJobTemplate
 1385.     24 StartSeite
 1386.     24 SanaHakemisto
 1387.     24 ProjectGroupsTemplate
 1388.     24 PaginaPersonaleModello
 1389.     24 KitosWiki
 1390.     24 InterWikiDansk
 1391.     24 HomepageVorlage
 1392.     24 HjemmesideGrupperSkabelon
 1393.     24 HilfeZurSeitenErzeugung
 1394.     24 HilfeZuBenutzerEinstellungen
 1395.     24 HilfeZuAccessControlLists
 1396.     24 HelpOnSpam
 1397.     24 HelpOnMacros/MailTo
 1398.     24 HelpOnComments
 1399.     24 HelpOnActions
 1400.     24 FornavnEtternavn
 1401.     24 CorsoWiki/51 Applicazioni
 1402.     24 CorsoWiki/14 Stile del testo
 1403.     24 AyudaSobrePreferenciasDelUsuario
 1404.     24 AiutoSuSpam
 1405.     24 AideDesActions/AttachFile
 1406.     24 AideDesActions
 1407.     23 ZadetkiStrani
 1408.     23 XsltVersijaLT
 1409.     23 XsltVersie
 1410.     23 WikiWikiWebIt
 1411.     23 WikiWikiWebDansk
 1412.     23 WikiWikiTinklas
 1413.     23 WikiSandKasse
 1414.     23 WikiKurs/51 Anwendungen
 1415.     23 WikiKurs/50 Wiki-Etikette
 1416.     23 WikiKurs/23 Aktionen
 1417.     23 WikiKurs/22 Parser
 1418.     23 WikiKurs/19 Symbole
 1419.     23 WikiKurs/06 Die eigene Homepage im Wiki
 1420.     23 WikiKurs/05 Benutzer-Einstellungen
 1421.     23 WikiHonlap
 1422.     23 WikiDagensTips
 1423.     23 WikiCourse/15 Tables
 1424.     23 TransparentTemplate
 1425.     23 SystemPagesInNorwegianBokmalGroup
 1426.     23 StromUmisteni
 1427.     23 StatistikPeristiwa/JumlahYangMasuk
 1428.     23 SlaiduVeidne
 1429.     23 RejstrikSlov
 1430.     23 PagineAssenti
 1431.     23 PaginaPersonaleWiki
 1432.     23 PaginaPersonaleGruppiModello
 1433.     23 PagalbaRedagavimo
 1434.     23 OhjePohjista
 1435.     23 OhjeOtsikoista
 1436.     23 OhjeMuokkauksesta/AlaSivut
 1437.     23 NomWiki
 1438.     23 NapovedaProZacatecniky
 1439.     23 NajdiStranku
 1440.     23 KelimeDizini
 1441.     23 KategoriHjemmeside
 1442.     23 IndexVanWoorden
 1443.     23 IndexDesTermes
 1444.     23 HomepageReadWritePageTemplate
 1445.     23 HjemmesideSkabelon
 1446.     23 HilfeZumEditieren/UnterSeiten
 1447.     23 HelpOnMoinCommand/ExportDump
 1448.     23 HelpOnMacros/EmbedObject
 1449.     23 HelpOnConfiguration/UserPreferences
 1450.     23 HelpOnCategories
 1451.     23 EtuSivu
 1452.     23 CorsoWiki/23 Azioni
 1453.     23 CorsoWiki/19 Simboli
 1454.     23 CorsoWiki/18 Allegati
 1455.     23 CorsoWiki/15 Tabelle
 1456.     23 CorsoWiki/12 Titoli
 1457.     23 CorsoWiki/08 Scorciatoie
 1458.     23 CorsoWiki/06 La propria pagina personale
 1459.     23 AufgegebeneSeiten
 1460.     23 AnaSayfa
 1461.     23 AiutoSuProcessoriDiCodice/ReStructuredText
 1462.     23 AiutoSuLineeOrizzontali
 1463.     23 AiutoContenuti
 1464.     23 AideDesTitres
 1465.     23 AideDeLaCorrectionOrthographique
 1466.     22 XsltVerzija
 1467.     22 XsltVersionDansk
 1468.     22 WikiWikiWebb
 1469.     22 WikiWikiWeb
 1470.     22 WikiNamn
 1471.     22 WikiKurs/14 Text-Stil
 1472.     22 WikiKurs/10 Textgestaltung mit Wiki-Markup
 1473.     22 StatistikPeristiwa/AgenPengguna
 1474.     22 SlideTemplate
 1475.     22 SeitenZugriffe
 1476.     22 PomocPrzyEdycji
 1477.     22 PerubahanTerakhir
 1478.     22 PaginaMancante
 1479.     22 PagesOrphelines
 1480.     22 NahodnaStranka
 1481.     22 ManglendeHjemmeSide
 1482.     22 LokiTilastot
 1483.     22 LavoroSincModello
 1484.     22 LapasNav
 1485.     22 KotiSivuLukuKirjoitusSivuPohja
 1486.     22 KontenBantuan
 1487.     22 IndexCuvinte
 1488.     22 IndeksKata
 1489.     22 HomepageImWiki
 1490.     22 HilfeZurSynchronisation
 1491.     22 HilfeZumSuchen
 1492.     22 HelpTemplate
 1493.     22 HelpOnSuperUser
 1494.     22 HelpOnOpenIDProvider
 1495.     22 HelpOnConfiguration/FileAttachments
 1496.     22 HelpOnAutoAdmin
 1497.     22 GesuchteSeiten
 1498.     22 FindSide
 1499.     22 EventStats/UserAgents
 1500.     22 EventStats/HitCounts
 1501.     22 ElhagyottLapok
 1502.     22 CorsoWiki/40 Creare pagine
 1503.     22 CorsoWiki/13 Elenchi
 1504.     22 CorsoWiki/11 Paragrafi
 1505.     22 CorsoWiki/10 Formattazione testo
 1506.     22 CorsoWiki/04 Creare un account wiki
 1507.     22 CorsoWiki/02 Trovare informazioni
 1508.     22 ChybejiciStranka
 1509.     22 CercaPagina
 1510.     22 AtsitiktinisPuslapis
 1511.     22 AiutoSuVariabili
 1512.     22 AiutoSuModificaPaginaModoGrafico
 1513.     22 AiutoSuLingue
 1514.     22 AiutoSuCreazionePagina
 1515.     22 AiutoSuCancellazionePagina
 1516.     22 AiutoSuAccesso
 1517.     22 AideTemplate
 1518.     21 Zadnje izmjene
 1519.     21 WillekeurigePagina
 1520.     21 WikiKurs/13 Listen
 1521.     21 WikiKurs/03 Auf dem Laufenden bleiben
 1522.     21 WebWikiWiki
 1523.     21 VelikostStrani
 1524.     21 UusimmatMuutokset
 1525.     21 TailleDesPages
 1526.     21 SystemPagesInGermanGroup
 1527.     21 SysteemInfo
 1528.     21 Statistiques
 1529.     21 Statistiky
 1530.     21 StatisticheEventi
 1531.     21 SisteEndringer
 1532.     21 RichiestePagine
 1533.     21 PomocPrzyTabelach
 1534.     21 PagineOrfane
 1535.     21 PaginaZoeken
 1536.     21 PagePersonnelleInexistante
 1537.     21 OstatnieZmiany
 1538.     21 OrdRegister
 1539.     21 OrdListe
 1540.     21 OntbrekendePagina
 1541.     21 OhjeMuotoilusta
 1542.     21 OdkazyInterWiki
 1543.     21 NavstevnostStranek
 1544.     21 NapovedaIndex
 1545.     21 MoinMoinIt
 1546.     21 LyckoKakor
 1547.     21 LosowaStrona
 1548.     21 LocalSpellingWords
 1549.     21 KotiSivuLukuSivuPohja
 1550.     21 KasYraMoinMoin
 1551.     21 IndexDeL'Aide
 1552.     21 IkkeEksisterendeSide
 1553.     21 HomepageGroupsTemplate
 1554.     21 HjemmesidePrivatSideSkabelon
 1555.     21 HilfeZurKonfiguration
 1556.     21 HilfeZurAdministration
 1557.     21 HilfeZuXmlSeiten
 1558.     21 HilfeZuVorlagen
 1559.     21 HilfeZuTrennlinien
 1560.     21 HilfeInhalt
 1561.     21 HelpOnLogin
 1562.     21 HelpOnConfiguration/SupplementationPage
 1563.     21 HalamanYangHilang
 1564.     21 EskiyenSayfalar
 1565.     21 EfterladteSider
 1566.     21 CorsoWiki/50 Wiki etiquette
 1567.     21 CorsoWiki/22 Processori di codice
 1568.     21 CorsoWiki/20 Contenuto dinamico
 1569.     21 CambiosRecientes
 1570.     21 AiutoSuTabelle
 1571.     21 AiutoSuSuperUtente
 1572.     21 AiutoSuPreferenzeUtente
 1573.     21 AiutoSuModificaPagina
 1574.     21 AiutoSuMacro/IncludiOggetto
 1575.     21 AiutoSuGestioneUtenti
 1576.     21 AiutoSuFormattazione
 1577.     21 AiutoSuAggiornamentoPython
 1578.     21 AiutoPerUtenti
 1579.     21 AiutoPerNovizi
 1580.     21 AiutoModello
 1581.     21 AideDesFrimousses
 1582.     21 AideDesFiletsHorizontaux
 1583.     21 AideDeLaRecherche
 1584.     21 AideD'AutoAdmin
 1585.     20 VersioneXslt
 1586.     20 VersionXslt
 1587.     20 VelikostiStranek
 1588.     20 ThuisbladTemplate
 1589.     20 SystemPagesInBulgarianGroup
 1590.     20 Statistiques/Visites
 1591.     20 StatistikPeristiwa/Bahasa
 1592.     20 StarpViki
 1593.     20 SlideShowHandOutTemplate
 1594.     20 SideTreff
 1595.     20 SenesteRettelser
 1596.     20 SeiteFinden
 1597.     20 Prazna stranica
 1598.     20 PotrzebneStrony
 1599.     20 PomocPrzyNawigacji
 1600.     20 PomocPrzyListach
 1601.     20 PomocPrzyFormatowaniu
 1602.     20 PomocPrzyBlokadachEdycyjnych
 1603.     20 PomocPrzyAkcjach
 1604.     20 PomocIndeks
 1605.     20 PermissionDeniedPage
 1606.     20 PaginePerDimensione
 1607.     20 PagineCasuali
 1608.     20 PagesAuHasard
 1609.     20 PagePersonnelle
 1610.     20 OrdIndeks
 1611.     20 OpusteneStranky
 1612.     20 NotikumuStatistikas
 1613.     20 NapovedaProUzivatele
 1614.     20 NapovedaObsah
 1615.     20 MissingPage
 1616.     20 ManglendeSide
 1617.     20 LykkeKager
 1618.     20 KategorijuKategorija
 1619.     20 JebkuraLapa
 1620.     20 HomepageReadPageTemplate
 1621.     20 HilfeZuSmileys
 1622.     20 HilfeZuMakros/Include
 1623.     20 HilfeZuListen
 1624.     20 HelpOnLinking/NotesLinks
 1625.     20 EditedSystemPages
 1626.     20 DiapositivaModello
 1627.     20 CorsoWiki/52 Strutture nel wiki
 1628.     20 CoJeMoinMoin
 1629.     20 ChybejiciDomovskaStranka
 1630.     20 AyudaSobreEmoticones
 1631.     20 AstucesEtOracles
 1632.     20 AjutorLaFormatare
 1633.     20 Ajutor
 1634.     20 AiutoSuXapian
 1635.     20 AiutoSuPresentazione/100 Creare le diapositive
 1636.     20 AiutoSuPresentazione/000 Introduzione
 1637.     20 AiutoSuNotifiche
 1638.     20 AiutoSuModelli
 1639.     20 AiutoSuMacro/MailTo
 1640.     20 AiutoSuDizionari
 1641.     20 AiutoSuCommenti
 1642.     20 AiutoSuBloccoModifica
 1643.     20 AideDesPagesXml
 1644.     20 AideDesMacros/MailTo
 1645.     20 AideD'Administration
 1646.     19 VoorPagina
 1647.     19 VerwaisteSeiten
 1648.     19 TipWikiHariIni
 1649.     19 SystemAdmin
 1650.     19 Statistiques/Navigateurs
 1651.     19 Statistiky/Zhlednuti
 1652.     19 StatistikaDogodkov
 1653.     19 StatisticheEventi/Lingue
 1654.     19 SitusWikiWiki
 1655.     19 SitWikiWiki
 1656.     19 SidStorlek
 1657.     19 RecenteWijzigingen
 1658.     19 PuuttuvaSivu
 1659.     19 PuuttuvaKotisivu
 1660.     19 ProjectTemplate
 1661.     19 PomocPrzyStronachXml
 1662.     19 PomocPrzyInstrukcjachPrzetwarzania
 1663.     19 PirmasisPuslapis
 1664.     19 PagineAbbandonate
 1665.     19 PaginaPersonaleLetturaModello
 1666.     19 PaginaGrootte
 1667.     19 PagalbaPradedantiesiems
 1668.     19 PagalbaNaudotojams
 1669.     19 OsireleStranky
 1670.     19 OnnenKeksit
 1671.     19 OhjeMuokkausLukoista
 1672.     19 OhjeAloittelijoille
 1673.     19 NapovedaVyhledavani
 1674.     19 MissingHomePage
 1675.     19 LokiTilastot/SelainTunnisteTiedot
 1676.     19 LocalBadContent
 1677.     19 LamanYangHilang
 1678.     19 KategoriSkabelon
 1679.     19 InterWikiIt
 1680.     19 HilfeZurBenutzerverwaltung
 1681.     19 HilfeZuMakros/MailTo
 1682.     19 HilfeZuEditierSperren
 1683.     19 HilfeZuAktionen
 1684.     19 HilfeTemplate
 1685.     19 HalamanYangTerlantar
 1686.     19 ForSide
 1687.     19 FehlendeSeite
 1688.     19 EventStats/Languages
 1689.     19 DispensaPresentazioneModello
 1690.     19 DiaPohja
 1691.     19 ConseilWikiDuJour
 1692.     19 AyudaSobreFormato
 1693.     19 AyudaParaPrincipiantes
 1694.     19 AiutoSuProviderOpenID
 1695.     19 AiutoSuProcessoriDiCodice/ReStructuredText/IntroduzioneRst
 1696.     19 AiutoSuPagineXml
 1697.     19 AiutoSuAzioni/AllegaFile
 1698.     19 AideDesListes
 1699.     18 XsltVersija
 1700.     18 Statistiques/Langues
 1701.     18 Statistiky/Jazyky
 1702.     18 StatistikPeristiwa
 1703.     18 StatisticheEventi/IdentificativoBrowser
 1704.     18 StatisticheEventi/ContoAccessi
 1705.     18 SommaireDeL'Aide
 1706.     18 SivuHaku
 1707.     18 SayfaBul
 1708.     18 RozmiarStron
 1709.     18 PosledniZmeny
 1710.     18 PomocPrzyEdycji/PodStrony
 1711.     18 PaginiAbandonate
 1712.     18 PaginaPersonalePrivataModello
 1713.     18 PaginaPersonaleLetturaScritturaModello
 1714.     18 PageInexistante
 1715.     18 PagalbaGrafinioRedaktoriaus
 1716.     18 PagalbaFormatavimo
 1717.     18 OsiroteleStrani
 1718.     18 OhjeSivujenPoistamisesta
 1719.     18 OhjeMuotoilutilasta
 1720.     18 NaudingiPatarimai
 1721.     18 NapovedaTvorbaStranky
 1722.     18 KolackyStesteny
 1723.     18 KategoriKategori
 1724.     18 HomepagePrivatePageTemplate
 1725.     18 HilfeZuDiaShow
 1726.     18 HilfeIndex
 1727.     18 FortuneCookies
 1728.     18 CariHalaman
 1729.     18 AiutoSuRicerche
 1730.     18 AiutoSuMacro/Includi
 1731.     18 AiutoIndice
 1732.     18 AideDesInstructionsDeTraitement
 1733.     18 AideDeL'InstallateurDePaquets
 1734.     17 TilfeldigSide
 1735.     17 Statistiky/Prohlizece
 1736.     17 OpuszczoneStrony
 1737.     17 HlavniStranka
 1738.     17 HalamanDepan
 1739.     17 AideDesStyles
 1740.     17 AideDesMacros/Include
 1741.     17 AideDesLangues
 1742.     17 AideD'EffacementDesPages
 1743.     16 ZufallsSeite
 1744.     16 ZadnjeSpremembe
 1745.     16 StartSide
 1746.     16 StartSida
 1747.     16 PagalbaPrisijungimo
 1748.     16 CamelCaseIt
 1749.     16 AideDesInstructionsDeTraitement/ReStructuredText/IntroRst
 1750.     15 AideDesInstructionsDeTraitement/ReStructuredText
Feedback
Please include your contact information if you'd like to receive a reply.
Submit